DirXML 1.1 synchronizuje dane

Novell udostępnił handlową wersję narzędzi do synchronizowania danych Novell DirXML 1.1.

Novell udostępnił handlową wersję narzędzi do synchronizowania danych Novell DirXML 1.1.

Rozwiązanie to ułatwia realizację strategii ONE NET, w ramach której wszelkiego rodzaju sieci współdziałają ze sobą, umożliwiając połączenie danych przechowywanych w wielu katalogach, aplikacjach i bazach danych - bez względu na to, czy znajdują się one w obrębie firmowej zapory, czy po drugiej stronie łącza internetowego, w systemach informatycznych partnerów handlowych.

Firma udostępniła również sterownik DirXML Driver for SAP HR, umożliwiający integrowanie informacji o użytkownikach przechowywanych przez mySAP Human Resources (mySAP HR), Novell eDirectory i inne firmowe aplikacje.

Zobacz również:

  • W tych krajach mobilny internet jest najtańszy

Najnowsza wersja DirXML oferuje m.in.:

* Nowe sterowniki - do podstawowej wersji pakietu DirXML zostały włączone uaktualnione sterowniki do Microsoft NT Domains, Delimited Text Files i Novell GroupWise. W jego skład wchodzą sterowniki obsługujące systemy: Novell eDirectory, iPlanet Directory Server, IBM SecureWay Directory, Innosoft Directory Services, CP Directory Server, inne usługi katalogowe zgodne z LDAP, Lotus Notes, Microsoft Exchange, Novell GroupWise, Microsoft Active Directory, Microsoft NT Domains i Delimited Text Files.

* Ułatwione zarządzanie. Zarządzanie ułatwiają dwie nowe funkcje DirXML - usprawniona obsługa reguł oraz możliwość rejestracji zdarzeń w odniesieniu do określonych funkcji DirXML.

* Zdalny program ładujący. Sterowniki DirXML mogą być obsługiwane przez serwer niezależnie od eDirectory i podstawowego mechanizmu DirXML. Dzięki temu można wykorzystywać DirXML do integrowania aplikacji działających pod kontrolą systemów operacyjnych, które nie są obsługiwane przez eDirectory.

Sterownik DirXML Driver for SAP HR umożliwia komunikację DirXML z systemem mySAP HR, co pozwala na współużytkowanie danych identyfikacyjnych użytkowników przez mySAP HR, eDirectory i inne firmowe aplikacje. Driver for SAP HR uzyskał certyfikat firmy SAP.

Novell DirXML 1.1 można nabyć w cenie 29 USD za licencję na użytkownika. Sterownik DirXML Driver for SAP HR jest dostępny w cenie 10 USD za licencję na użytkownika. Więcej informacji o DirXML i dodatkowych sterownikach można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/nds/dirxml .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200