Digitalizacja danych

IC Pen to rozwiązanie odpowiadające na potrzebę sprawnego obiegu i digitalizacji dokumentów papierowych. Dzięki wyłączeniu etapu skanowania lub wpisywania danych do komputera uzyskuje się oszczędność czasu i papieru.

Firma IC Solutions z Poznania oferuje system IC Pen do digitalizacji danych, który wykorzystując długopis cyfrowy, na przykład stylus, pozwala na jednoczesne tworzenie wersji papierowej dokumentów oraz ich elektronicznych odpowiedników. Dane są zbierane z formularzy wypełnianych ręcznie takim długopisem, po czym następuje ich konwersja do postaci cyfrowej, która zostaje zapisana w bazie danych. Użytkownikami rozwiązań, jakie daje technologia IC Pen mogą być np. banki, firmy ubezpieczeniowe, personel medyczny, instytuty badawcze, opiekunowie socjalni, ankieterzy czy badacze rynku.

Długopisy cyfrowe usprawniają pracę w bankowości, gdzie tworzona jest duża ilość dokumentów, które następnie muszą być zarejestrowane i zarchiwizowane. Klient składa podpis na papierowym dokumencie, na przykład umowie kredytowej, a jego elektroniczna wersja trafia do bankowej bazy danych.

Z obrazem statycznym podpisu rejestrowane są między innymi: koordynaty x,y, czas i poziomy nacisku długopisu, przyspieszenie ruchów ręki podczas poszczególnych faz składania podpisu itd. System pozwala więc pozyskać informacje charakterystyczne dla danego człowieka, które stanowią biometryczny profil jego podpisu - zwany także behawioralnym profilem biometrycznym. Dzięki temu prawdopodobieństwo realizacji transakcji w oparciu o podrobiony podpis jest bliskie zeru.
Implementacja tego systemu w PKO Bank Polski zmniejsza o 75% koszty przetwarzania oraz archiwizacji dokumentów, przy całkowitej eliminacji dotychczas zużywanego papieru w back office.

Zobacz również:

  • Biały Dom wyda zasady dotyczące sztucznej inteligencji
  • 10 rzeczy, które spędzają sen z powiek liderom IT
  • Szef Intela określa zagrożenie ze strony Arm jako "nieistotne"

Korzyści z technologii IC Pen mają też firmy ubezpieczeniowe. Skróceniu ulega czas procedowania dokumentów, a każda czynność jest zarejestrowana w czasie, co zapobiega antydatowaniu w przypadku zaistnienia szkód.

Technologia digitalizacji danych IC Pen znajduje zastosowanie w jednostkach służby zdrowia. Karty leczenia, recepty, zgody pacjentów na zabiegi, wyniki wywiadów, czy protokoły operacyjne są sporządzane z wykorzystaniem cyfrowego długopisu na papierowym formularzu, ale jednocześnie powstaje elektroniczna wersja tej dokumentacji. Pierwsze wdrożenia miały miejsce w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie i Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Przy pomocy długopisów cyfrowych Pracownicy Socjalni i Opiekunowie mogą odnotowywać czynności pielęgnacyjne w dziennikach aktywności podopiecznych. System został wdrożony w warszawskich Domach Pomocy Społecznej DPS „Syrena”, DPS „Na Przedwiośniu” oraz DPS „Na Bachusa”.

Obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) używają cyfrowego długopisu podczas misji obserwacyjnych w trakcie wyborów. Pozwala to skrócić czas zbierania danych i raportowania, ponieważ nie potrzeba sporządzać skanów z danymi z poszczególnych okręgów wyborczych i wysyłać raportów faksem.

W Instytucie Morskim w Gdańsku, Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Enea Operator Sp. z o.o., DSSE, firmie geodezyjnej Marwo-Geo dzięki wdrożeniu systemu IC Pen usprawniono elektroniczny obieg dokumentów.

Założycielami firmy IC Solutions i twórcami technologii IC Pen są wykładowcy akademiccy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr Rafał Witkowski (CEO) oraz dr Krzysztof Krzywdziński. Dzięki współpracy pomiędzy światem akademickim a biznesem stworzyli produkt, który spełnia wszelkie standardy innowacyjności.

Digitalizacja danych

Rafał Witkowski, CEO, IC Solutions

"Stworzyliśmy unikalną w skali światowej platformę do digitalizacji danych - IC Pen może zbierać dane nanoszone przez różne interfejsy - dokumenty wypełniane długopisem cyfrowym na papierze, stylusem na tablecie lub podpisane na urządzeniu typu Wacom. Każdy z tych sposobów pozwala zestawiać oraz uwierzytelniać złożone na umowach podpisy, ponieważ zbierane są dane biometryczne. IC Pen charakteryzuje się innowacyjnością produktową. Nie dotyczy ona jednak samego długopisu jako urządzenia, a algorytmów kodowania kartki kropkami, jak i jej odczytywania przez długopis. Opracowane algorytmy są unikalne w skali świata i umożliwiły powstanie systemu cechującego się uniwersalnością oraz znajdującego zastosowanie w różnorodnych branżach"

– mówi dr Rafał Witkowski, CEO w IC Solutions Sp. z o. o.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200