Digital informatyzuje Polskie Radio

Przed laty, gdy technika radiowa była jeszcze w powijakach, wszystko w radiu działo się spontanicznie i na żywo.

Przed laty, gdy technika radiowa była jeszcze w powijakach, wszystko w radiu działo się spontanicznie i na żywo.

Nowoczesne magnetofony sprowadziły tę spontaniczność do dobrze przygotowanego nagrania, które równie dobrze można nadać zaraz po wydarzeniu jak za rok. Technika zabijała jednak radio, tracące swą dominującą pozycję na korzyść telewizji. Wydaje się, że znowu technika przywraca radiu jego siłę, spontaniczność, aktualność i działanie na żywo. Oczywiście jest to zupełnie inna technika. Podstawową rolę zaczyna odgrywać komputer i jego możliwości zarządzania, synchronizacji, włączania reklamy w trakcie audycji, poprawiania jakości starych nagrań czy nowe właściwości multimedialne.

Polskie Radio i Digital zorganizowały w dn. 28-29.10.93 konferencję nt. różnych aspektów ułatwiania pracy dziennikarzom radiowym przez szerokie zastosowanie techniki cyfrowej. Zamierzenia Polskiego Radia w tej dziedzinie są oromne, gdyż dotyczą przygotowania materiałów przez dziennikarzy, obróbki tekstów i materiałów dźwiękowych, archiwizowania nagrań, szybkiego wyszukiwania materiałów archiwalnych tekstowych i muzycznych w ramach szerokiego projektu informatyzacji wszystkich warszawskich ośrodków firmy, później zaś regionalnych.

Współorganizator konferencji - firma Digital - będzie głównym dostawcą nie tylko sprzętu i oprogramowania do zarządzania, informowania kierownictwa, zintegrowanego pakietu do pracy dziennikarskiej, ale także wykonawcą nowoczesnego okablowania strukturalnego budynków Polskiego Radia i sieci szybkiej transmisji danych między nimi, z zastosowaniem kabli światłowodowych. Doświadczenia Digitala w tej dziedzinie są duże, gdyż to właśnie na technicznych rozwiązaniach tej firmy bazuje wiele ośrodków informatycznych stacji radiowych i telewizyjnych na zachodzie Europy i w USA, od CNN poczynając.

Oczywiście istnieją takie aspekty pracy radiowca, której technika oferowana przez firmę Digital nie jest w stanie objąć, choćby poprawiania jakości starych nagrań. W tej dziedzinie z Polskim Radiem współpracują inne firmy (Digigram).

Digital przygotuje kompleksowy plan informatyzacji Polskiego Radia, oparty na posiadanym przez nie komputerze VAX, który będzie zamieniony w przyszłości na komputer z procesorem Alpha AXP.

Dzisiejsze potrzeby Polskiego Radia nie przysłaniają jego pracownikom szerszej wizji przyszłości, opartej na znacznie większym niż do tej pory, wykorzystaniu techniki cyfrowej do przesyłania dźwięku o wysokiej jakości oraz możliwości świadczenia usług, które są dostępne tylko przy szerokim wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Poważnie o tych technikach można będzie rozmawiać dopiero po znacznym podwyższeniu jakości usług telekomunikacyjnych w Polsce. Dobrze jednak, że braki techniczne nie wykluczają myślenia o przyszłości.


TOP 200