Digital dla Internetu

Podczas czerwcowych targów Internet World w San Jose, Digital Equipment Corporation oznajmił o opracowaniu nowych funkcji i usług dla komercyjnego Internetu, a niektóre z nich zademonstrował pod hasłem "Przystosowanie Internetu do potrzeb klienta". A oto zapowiedziane nowości Digitala dla Internetu:

Podczas czerwcowych targów Internet World w San Jose, Digital Equipment Corporation oznajmił o opracowaniu nowych funkcji i usług dla komercyjnego Internetu, a niektóre z nich zademonstrował pod hasłem ''Przystosowanie Internetu do potrzeb klienta''. A oto zapowiedziane nowości Digitala dla Internetu:

Internet Electronic Connection - czyli zamawianie przez Internet.

Funkcja ta umożliwia uzyskiwanie aktualnych opisów sprzętu, oprogramowania, usług Digitala i jego partnerów, bieżących ogłoszeń dotyczących ofert specjalnych i nowych produktow oraz znajdowanie odsyłaczy do innych usług Internetu. Użytkownicy w USA mogą też konfigurować systemy komputerowe, sporządzać zestawienia cenowe i składać zamówienia (ta ostatnia funkcja będzie udostępniona wkrótce w skali globalnej). Klienci rejestrują się (zakładają swoje konta) pod Internet Electronic Connection łącząc się zdalnie (funkcja telent) z serwerem pod adresem elektronicznym Orders.Sales.Digital.Com.

Digital Internet Services: aktualizacja oprogramowania drogą elektroniczną.

Klienci serwisu Digitala w USA będą mogli uzyskiwać poprawki (software patches) do wszelkiego typu oprogramowania poprzez Internet; już obecnie poprawki takie są dostępne dla systemów operacyjnych Ultrix i OSF/1, a wkrótce udostępnione będą aktualizacje systemu OpenVMS. Oznacza to, iż użytkownik może z własnej inicjatywy włączyć się (posługując się funkcją FTP) do serwerów w sieci Digitala w celu zdobycia poprawek, a nie jak dotąd - kolejkować swoje zgłoszenia do Customer Support Center (CSC) Digitala, czekając aż CSC prześle potrzebne aktualizacje drogą konwencjonalną. Digital opracował narzędziowy program wyszukiwawczy (online search utility) współpracujący z pakietem typu klient/serwer o nazwie World Wide Web. Program ten umożliwia przeszukiwanie (za pomocą słów kluczowych) dokumentacji, opisów oraz plików README ułatwiając lokalizację poprawek.

Digital pokazał też nowe funkcje wraz z wcześniej zapowiadanym pakietem Services (ISS), który służy do "uszczelniania" sieci komputerowych i baz danych zabezpieczającego przed penetracją od strony Internetu przez nie uprawnionych użytkowników. Przy opracowaniu tego pakietu Digital wykorzystał swoje długoletnie doświadczenie sponsora Internetu. Ponadto Digital jest członkiem wspierającym konsorcjum CommerceNet, które konstruuje otwartą, bazującą na Internecie publiczną sieć komputerową, oferującą organizacjom handlowym usługi i aplikacje spełniające wymogi niezawodności, bezpieczeństwa i łatwości dostępu.

Ponadto od roku program Alpha AXP dla Internetu umożliwia bezpłatne testowanie komputerów Alpha AXP przez użytkowników pragnących ocenić ich architekturę za pomocą własnych aplikacji. Użytkownicy mają do wyboru komputery działające pod kontrolą DEC OSF/1 lub OpenMVS, których konfiguracje mieszczą się w zakresie od stacji roboczych do serwerów. W celu uzyskania dostępu do tych komputerów, zainteresowany musi za pomocą funkcji telent Internetu logować się do stosownego serwera jako użytkownik "axpguest" (bez hasła), po czym proszony jest o wypełnienie krótkiej ankiety.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200