Diagnozowanie cyklu życia aplikacji

Podczas tegorocznej konferencji BEA eWorld firma Mercury Interactive przedstawiła nowe podejście do diagnostyki cyklu życia aplikacji, prezentując oprogramowanie Mercury Lifecycle Diagnostics Probe, które optymalizuje wydajność i dostępność aplikacji J2EE podczas ich projektowania, wdrażania, zarządzania i obsługi.

Rozwiązanie Mercury Lifecycle Diagnostics Probe, stanowiące część pakietu Mercury Monitoring and Diagnostics for J2EE, pozwala używać tej samej sondy do testów obciążeniowych aplikacji w środowiskach pilotażowych, jak i do zarządzania rzeczywistymi aplikacjami w warunkach roboczych. Umożliwia to monitorowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością w dowolnej fazie cyklu życia aplikacji.

Pakiet Mercury Monitoring and Diagnostics for J2EE stanowi niezależne rozwiązanie, które optymalizuje aplikacje korporacyjne, pozwalając jednocześnie na używanie oprogramowania Mercury LoadRunner, wchodzącego w skład Mercury Performance Center, do identyfikowania problemów i wąskich gardeł w aplikacjach J2EE.

Zobacz również:

Pozwala także używać oprogramowania Mercury Business Availability Center do wyszukiwania, szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów we wdrożonych aplikacjach, zanim wpłyną one na funkcjonowanie firmy.

Pakiet umożliwia przeprowadzanie szczegółowej diagnostyki w celu wyeliminowania skomplikowanych problemów technologicznych, takich jak konflikty synchronizacji, zmienna wydajność i nierównomierna dostępność.

Informacje o metodologii diagnostycznej firmy Mercury można znaleźć w Internecie na stronie www.mercury.com/us/j2ee


TOP 200