Diablo nielojalni i piekielnie zmotywowani

Według raportu Walker Information, zatytułowanego 'Lojalność i etyka w miejscu pracy' tylko 20% pracowników działów informatycznych uważa się za prawdziwie lojalnych członków załogi (czyli, według przyjętych przez badaczy kryteriów - zamierza przez co najmniej dwa najbliższe lata pracować i udzielać się w obecnej firmie). To 10 punktów proc. poniżej średniej dla wszystkich amerykańskich grup zawodowych.

Dla porównania, w ubezpieczeniach, gdzie pracują jednostki najbardziej w Ameryce lojalne, 40% zatrudnionych uważa się za "prawdziwie lojalnych". Walker Information objęło badaniem 2,4 tys. etatowych i czasowych pracowników w wieku powyżej 18 lat.

Raport dowodzi ponadto, że oddanie pracowników działów informatycznych uległo erozji w niemal wszystkich kategoriach badania lojalności od czasu pierwszego pomiaru dokonanego przez Walker Information w 1999 roku. Wiele wyjaśnia zmiana oceny przez pracownika podejścia do pracodawcy. W 1999 roku 53% pracowników IT uważało, że firma dba o ich rozwój w perspektywie długofalowej. W br. podobne przekonanie wyrażało już tylko 41% ankietowanych. Podobnie, o ile w 1999 roku swoje zarobki za "uczciwe" uznało 69% ankietowanych, to w 2003 - już tylko 57%. Jednocześnie odsetek uznających wprost, że zarabiają nieadekwatnie do umiejętności i nakładu pracy, wzrósł w tym czasie z 12% do 24%.

Świat pracownika działu informatycznego nie maluje się jednak wyłącznie w ponurych barwach. Około 85% pracowników IT deklaruje, że jest silnie zmotywowana do dobrego wykonania zadania (to 4 punkty proc. powyżej średniej w USA), a trzy czwarte twierdzi, że wykonuje prace także ponad standardowy zakres zadań (to 1 punkt proc. ponad średnią). Jednak swoje miejsce pracy poleciłoby w odruchu przyjaźni tylko 49% ankietowanych - 6 punktów proc. poniżej średniej. Analitycy Walter Information oceniają zatem, że lojalność do pracy wśród informatyków nie umarła - tylko po prostu niejedno ma imię.

Jak przystało na pracowników nielojalnych, pracownicy IT najbardziej skłonni są zmienić miejsce pracy - jako pracowników wysokiego ryzyka dla pracodawcy określiło się 43% ankietowanych. Autorzy raportu zalecają zatem stosowanie systemów zachęt dla pracowników, aby powstrzymać ich od takich ostatecznych kroków. Wiele sposobów zachęcania pracownika z lat 90. - jak opcje na akcje - okazało już się pułapką dla pracodawcy. Obecnie najlepszą motywacją dla pracownika do pozostania jest oferowanie mu szkoleń i możliwości rozwoju. Najkrócej mówiąc - analitycy Walters Information sugerują, że najlepszym rodzajem lojalności jest taki, kiedy pracownik zostaje w firmie, ponieważ sam tego chce - a nie dlatego, że musi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200