Diabeł tkwi w szczegółach

Komputery ICL DRS, system operacyjny Unix i pakiet zintegrowany MAX do zarządzania firmą - to trzy tematy, którym poświęcone było specjalne, wyjazdowe seminarium w Fabryce Kabli w Ożarowie.

Komputery ICL DRS, system operacyjny Unix i pakiet zintegrowany MAX do zarządzania firmą - to trzy tematy, którym poświęcone było specjalne, wyjazdowe seminarium w Fabryce Kabli w Ożarowie.

Klub Użytkowników Systemów Komputerowych ICL na miejsce seminarium, które odbyło się w dniu 8 czerwca br., wybrał Ożarów, gdyż tamtejsza, najnowocześniejsza w Polsce fabryka kabli, jest najbardziej zaawansowana we wdrażaniu pakietu zintegrowanego MAX. Wdrażanie tego pakietu jest tylko pozornie prostą sprawą - stwierdził dyr. ożarowskiego kombinatu Bogdan Zapaśnik. Diabeł bowiem tkwi w szczegółach, a tych w procesie wdrażania było bez liku. Ponieważ fabryka jednocześnie pracowała nad systemem ISO 9000, problemy piętrzyły się dodatkowo.

Dyrektor radził przedstawicielom innych fabryk, którzy byli zainteresowani MAX-em, ale jeszcze nie podjęli decyzji o sposobie wdrażania, aby nie oszczędzali na zakup instalacji "pod klucz". Jest to bowiem oszczędność pozorna. W Ożarowie sami opracowywali projekt wdrażania i doszli do wniosku, że to się nie opłaca. Również sprzęt i systemy powinny być zintegrowane i jednolite. Dokumenty techniczne i biurowe muszą być przecież produkowane w jednym standardzie. Wymaga tego ISO.

System organizacyjny przy wdrażaniu MAX-a w ożarowskiej fabryce omówił przewodniczący zespołu wdrożeniowego Stanisław Szmyd. Zespół liczy 17 osób, w tym 4 informatyków. To im głównie fabryka zawdzięcza dotychczasowy sukces w ponad 2-letnim okresie wdrażania systemu. Bez stałego nadzoru informatyków okres ten znacznie by się wydłużył. Wzrosłyby też z pewnością nakłady, które i tak sięgają kilkunastu mld zł. Od pewnego czasu można już mówić o ich amortyzacji.

Co może zdziałać Klub Użytkowników dla swych członków?

Na to pytanie odpowiedział uczestnikom seminarium Chris Hill, prezes Stowarzyszenia Użytkowników ICL DRS z Anglii. Stowarzyszenie to ściśle współpracuje z International Computers Ltd i żadna nowość tej firmy nie jest nigdy zaskoczeniem dla członków stowarzyszenia. Wiele nowych rozwiązań powstaje w wyniku zamówienia społecznego użytkowników rozwiązań oferowanych przez ICL, którzy przesyłają swoje uwagi pod adresem producenta. W wyniku podobnych działań doszło do powstania wersji 7 systemu operacyjnego Unix, która rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów dotyczących archiwizowania zawartości dysków. Jest to w tej chwili najbardziej zaawansowany system operacyjny dostępny na rynku.


TOP 200