Device as a Service: badanie redakcyjne Computerworld

Niezadowolenie pracowników (48% odpowiedzi) oraz trudności w pozyskiwaniu funduszy na wymianę sprzętu (46%) to najczęściej wskazywane problemy w obszarze zarządzania urządzeniami użytkownika końcowego. Nic dziwnego, gdyż przeciętny czas eksploatacji urządzeń użytkownika końcowego wynosi cztery lata lub więcej (67% wskazań). Z badania przeprowadzonego przez redakcję „Computerworld” w partnerstwie z firmą HP wynika, że realnym remedium na te bolączki może być model Device as a Service, który zakłada przekazanie zadań związanych z dostarczeniem i utrzymaniem urządzeń pracowników zewnętrznemu dostawcy.

Device as a Service (DaaS) to nowe rozwiązanie, które łączy dzierżawę sprzętu z zarządzaniem pełnym cyklem życia urządzeń użytkowników końcowych. Model ten wydaje się być kolejnym krokiem wynoszenia (outsourcingu) procesów związanych z zarządzaniem IT na zewnątrz, usuwając najważniejsze bariery i ograniczenia, z którymi zmagają się działy informatyki w obszarze zakupów i obsługi urządzeń użytkownika końcowego.

Dostawca usługi staje się partnerem IT przedsiębiorstw, który w ramach miesięcznej opłaty przejmuje zadania związane z zarządzaniem pełnym cyklem życia stacji roboczych, laptopów, smartfonów i tabletów użytkowanych w organizacji.

Zobacz również:

  • HP – oferta wsparcia środowiska pracy w jednym miejscu
  • Najcenniejsze światowe marki – ranking zdominowały firmy technologiczne
Device as a Service: badanie redakcyjne Computerworld

Poziom adaptacji

Problem w tym, że Device as a Service pozostaje stosunkowo nieznanym trendem na rynku, który dopiero kiełkuje w świadomości menedżerów IT. 32% ankietowanych jeszcze nigdy nie słyszało o takiej usłudze, a samo zagadnienie nie jest im bliżej znane. Pozytywne jest jednak to, że aż 34% ankietowanych menedżerów IT zbiera wiedzę na ten temat i analizuje możliwość wykorzystania tego typu usług w swoich organizacjach.

Z drugiej strony 23% badanych firm już dzisiaj korzysta z rozwiązań Device as a Service, choć robią to w ograniczonym zakresie. Co warte odnotowania, 77% przedstawicieli firm, które już dzisiaj zdecydowały się na wykorzystanie modelu Device as a Service, zauważa pozytywny wpływ zmian na funkcjonowanie działu IT oraz doświadczenia pracowników. Żaden ankietowany z tego grona nie zanegował zasadności outsourcingu procesów związanych z obsługą urządzeń końcowych użytkowników. Jakie to korzyści?

Device as a Service: badanie redakcyjne Computerworld

Korzyści z wdrożenia DaaS

Przedsiębiorstwa mogą osiągać szereg organizacyjnych (IT) oraz finansowych korzyści z wdrożenia modelu Device as a Service. W przekonaniu ankietowanych outsourcing zarządzania sprzętem komputerowym użytkowników końcowych pozwala zaprojektować przewidywalny model kosztowy (58% odpowiedzi), odciążyć dział IT od zadań związanych z zarządzaniem urządzeniami osobistymi (50%) oraz usprawnić zarządzanie cyklem życia urządzeń, np. wycofywania ich z użycia (tyle samo wskazań). W tym kontekście Device as a Service stanowi remedium na inne równie często wymieniane bolączki działów IT w obszarze utrzymania urządzeń osobistych pracowników, a mianowicie konieczność poświęcania zbyt wielu czasu na zarządzanie sprzętem komputerowym kosztem innych projektów IT (36%) oraz problemy z konserwacją i serwisem urządzeń (32%).

Device as a Service: badanie redakcyjne Computerworld

Czas eksploatacji komputerów

Niezadowolenie użytkowników końcowych w wyniku wydajności lub typu używanych urządzeń to największa bolączka działów IT w obszarze zarządzania sprzętem komputerowym. Przeciętny okres eksploatacji (wymiany) komputerów osobistych w przedsiębiorstwach wynosi 4 lata lub więcej (razem 67% wskazań), co pozwala wysunąć śmiałą tezę, że każdego dnia wielu użytkowników korzysta z przestarzałych urządzeń, w tym o niskiej wydajności oraz ze starszymi wersjami oprogramowania.

Model Device as a Service pozwala skrócić ten okres nawet o kilkanaście miesięcy. 8% firm, które już dzisiaj wdrożyły ten model w swoim środowisku IT, wymienia komputery częściej niż co dwa lata. Blisko co trzecia firma z tej grupy decyduje się na modernizację floty urządzeń osobistych co trzy lata. Pozytywny wpływ na doświadczenia pracowników to kolejna, istotna korzyść z wdrożenia modelu Device as a Service w nowocześnie zarządzanych organizacjach.

Device as a Service: badanie redakcyjne Computerworld

O badaniu

Badanie, przeprowadzone przez redakcję „Computerworld” w partnerstwie z firmą HP, miało na celu nakreślenie problemów, z jakimi borykają się menedżerowie IT w dziedzinie zarządzania urządzeniami użytkowników końcowych oraz możliwości wykorzystania usług Device as a Service w zakresie optymalizacji procesów zachodzących w tym obszarze. W gronie ankietowanych znaleźli się przedstawiciele największych firm i korporacji obecnych na polskim rynku, z których aż 48% zatrudnia powyżej 2000 pracowników. Pozostali respondenci reprezentowali duże firmy zatrudniające miedzy 501–1000 (29%) oraz 1001–2000 osób (21%). W ujęciu branżowym najliczniej reprezentowany był sektor przemysłowy (25%), branża finansowa (16%) oraz przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (16%).

Zainteresowany tematyką DaaS? Pobierz bezpłatny materiał!

Device as a Service - Raport z badania redakcyjnego Device as a Service (DaaS) to nowe rozwiązanie, które łączy dzierżawę sprzętu z zarządzaniem pełnym cyklem życia urządzeń użytkowników końcowych. model ten wydaje się kolejnym krokiem wynoszenia (outsourcingu) procesów związanych z zarządzaniem it na zewnątrz, usuwając najważniejsze bariery i ograniczenia, z którymi zmagają się działy informatyki w obszarze zakupów i obsługi urządzeń osobistych pracowników.

Poznaj wyniki badania redakcji Computerworld, które zostało przeprowadzone w kwietniu br.

Zapraszamy do lektury!
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200