Developer/2000 dominuje

Prezentowanie danych z baz relacyjnych w formie, która jest zrozumiała i użyteczna dla pracowników biznesu, to trudne zadanie - zwłaszcza jeżeli rozważać różnorodność ich oczekiwań.

Prezentowanie danych z baz relacyjnych w formie, która jest zrozumiała i użyteczna dla pracowników biznesu, to trudne zadanie - zwłaszcza jeżeli rozważać różnorodność ich oczekiwań.

Developer/2000 2.0 firmy Oracle dostarcza działowi informatyki narzędzia pozwalające na tworzenie formatek, raportów i diagramów, które można rozpowszechniać za pomocą tradycyjnych metod lub za pośrednictwem sieci Web.

Duża liczba pomocników (wizard) i wielokrotne używanie obiektów, dostępne w ostatniej wersji programu Developer/2000, pozwala w łatwy sposób tworzyć wyszukane aplikacje o dużych możliwościach przetwarzania danych.

Pod tym względem jest on konkurencyjny w stosunku do PowerBuilder i Borland Delphi.

Developer/2000 zapewnia bezpośredni dostęp do baz danych Oracle oraz dostęp przez ODBC do innych źródeł danych, takich jak bazy DB2, Sybase lub Informix. Firmy, które potrzebują dodatkowych możliwości integracyjnych i dostępu do danych w systemach transakcyjnych lub dużych aplikacjach w przedsiębiorstwie, powinny skorzystać z interfejsów oferowanych przez Oracle Web Application Server lub produktów typu brama (gateway) zawartych w zestawie Oracle8 lub niezależnych dostawców.

Komponenty składowe

W zestawie Developer/2000 znajduje się kilka narzędzi graficznych o nazwie builders, ułatwiających projektowanie i zarządzanie różnymi częściami aplikacji. W laboratorium InfoWorld testy rozpoczęto od Project Buildera, będącego podstawowym narzędziem do opracowania aplikacji.

Każdy builder pozwala na rozpoczęcie pracy od pomocnika (wizard) lub od istniejącego projektu, raportu czy formatki. Istnieje również opcja ręcznego tworzenia elementów aplikacji. Korzystanie zarówno z metody ręcznej, jak i pomocników jest równie proste.

Na poziomie projektu Developer/2000 zawiera wsparcie programów kontroli wersji kodu (np. PVCS firmy Intersolv), co ułatwia zespołową pracę nad projektem.

Jeden z opracowanych projektów to zbiór aplikacji dla firmy, zajmującej się leasingiem samochodów. Należało kontrolować stan samochodów, liczbę klientów, kontraktów itp. Do wykonania zadania użyto formatek, raportów i wykresów, pokazujące dane z baz Oracle i DB2.

Przy budowie formatek ekranowych do klasyfikowania pojazdów wg typu, klientów, regionu i kontraktów, dnia ich zakończenia użyto Form Buildera. W czasie sesji projektowej zastosowano zarówno pomocników, jak i ręcznie zaprojektowano kilka formatek z równie dobrymi wynikami.

W szczególności Data Block Wizard był szczególnie pomocny, gdyż pozwala na szybki dostęp do tabel i widoków (perspektyw) z bazy i definiowania koniecznych danych. Oprócz bezpośredniego definiowania danych do wyświetlania na podstawie tabeli lub widoku, Developer/2000 pozwala na wprowadzanie danych na ekran za pomocą zapamiętanych procedur. W niektórych przypadkach taka metoda zwiększa wydajność.

Mając dane, skorzystano z modułu do projektowania graficznej formy ekranu - Layout Wizard. Pozwala on na określenie typu wyświetlania - np. w formacie tabelarycznym, zadania liczby wierszy itp.

Biblioteki i subklasy

W module Form Builder wbudowano moce wsparcie bibliotek obiektowych i dziedziczenia. Pozwala to na opracowanie elementów formatki, a następnie wielokrotne ich używanie przez proste przeniesienie na ekranie i upuszczenie. Można także dodawać elementy z formatki do biblioteki obiektów. W kolejnym projekcie formatki wystarczyło je przenieść z biblioteki na ekran.

Możliwość tworzenia subklas w programie Developer/2000 pozwoliła na dziedziczenie pewnych właściwości istniejących obiektów. Jeden ze sposobów wykorzystania tej właściwości polega na stworzeniu wzorca formatki i używania go do tworzenia pozostałych formatek w aplikacji, nadając jej jednolity wygląd.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200