DevOps – a co to takiego?

Materiał promocyjny DevOps to termin powstały ze złączenie dwóch słów: development oraz operations. Choć od pewnego czasu bardzo popularny, badania pokazują, że niewiele osób wie, co się faktycznie za nim kryje.

Przeprowadzone przez Puppet Labs w 2015 r. badanie „State of DevOps” pokazało, że aż 19% firm na świecie połączyło już działy operacyjny i rozwoju w jeden departament DevOps. Jest to prawie 20% więcej niż rok wcześniej. DevOps jest innowacyjnym podejściem do prowadzenia projektów IT, które przynosi szereg korzyści, m.in. znaczne oszczędności oraz skrócenie czasu wdrażania zmian w oprogramowaniu i weryfikowania poprawności tych zmian. Efektem jest sprawniejsze dotarcie produktu na rynek oraz docelowo uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Dwa w jednym

DevOps zakłada połączenie dwóch obszarów, które w firmach z reguły funkcjonują oddzielnie: zespołu rozwijającego oprogramowanie (Dev) z zespołem operacji (Ops). Ta metodologia kładzie nacisk na bliską komunikację i wzajemne zaangażowanie obydwu pionów w celu usprawnienia zarówno procesów, jak i jakości produktu. DevOps ma pomagać w przełamywaniu barier, stymulować współpracę oraz innowacyjność w całym procesie tworzenia oprogramowania. To z kolei wiążę się z edukowaniem pracowników ze wszystkich obszarów IT, że wspólne procedury umożliwiają osiągnięcie zamierzonych celów łatwiej, szybciej, bezpieczniej, a co za tym idzie – skuteczniej. DevOps to kultura organizacyjna, polegająca na pracy razem, jako zespół. DevOps jest ważnym elementem, który umożliwia z jednej strony stworzenie warunków do organizowania nawet dużych zespołów, a z drugiej pozwala na wykorzystanie modelu, dzięki któremu proces tworzenia oprogramowania może przebiegać stosunkowo szybko.

Nowy model pracy

DevOps wprowadza również iteracyjny model pracy, zgodny z założeniami Agile. W praktyce oznacza to wiele iteracji i udostępnianie produktu (działającego kodu) tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Po krótkich, trwających kilka tygodni sprintach, daje się użytkownikom działający kod i zbiera opinie. Taki model pracy deweloperom jest znany od kilkunastu lat, ale w świecie działów operacyjnych nie było podobnej inicjatywy aż do czasu pojawienia się DevOps. Istotnym elementem jest też automatyzacja procesów, czyli zbudowanie środowiska pracy realizującego funkcje, które dotychczas wymagały czasochłonnej, ręcznej pracy (np. automatyzacja wdrożeń).

Szybko widoczne korzyści

Prezentowana metodologia narodziła się w dużych firmach, które traciły na nieskoordynowanym funkcjonowaniu działów rozwoju i operacji. Dlatego jest lepiej dopasowana do specyfiki korporacji. Jednak kryteria wdrożenia DevOpsa spełnia również wiele niedużych firm, których działy IT stoją przed potrzebą wdrażania częstych zmian.

DevOps przynosi korzyści nie tylko firmom technologicznym, w środowisku których wyrósł. Jest to metodologia dla każdego, kto chce być bardziej zwinny. Dla IT jest to też sposób, aby trafniej realizować potrzeby użytkowników. DevOps sprzyja bowiem działaniom, które finalnie zwiększają jakość produktu dostarczanego klientowi, a więc przekładają się na zadowolenie użytkownika końcowego. Trzeba też podkreślić, że mimo rewolucyjnych zmian w organizacji pracy, które wprowadza DevOps, jego wdrożenie nie jest przedsięwzięciem rozłożonym na lata. Pierwsze korzyści widać już po 2-3 miesiącach.

Odsetek firm, które zauważyły określone korzyści po wdrożeniu DevOps
Poprawa jakości wdrożeń oprogramowania 63%
Częstsze udostępnianie nowych wersji oprogramowania 63%
Lepszy wgląd w procesy i wymagania 61%
Kulturowa zmiana współpracy 55%
Lepsze reagowanie na potrzeby biznesowe 55%
Bardziej zwinne wdrożenia 51%
Bardziej zwinne zarządzanie zmianami 45%
Poprawa jakości kodu 38%