Desktopowy Linux Novella

Każda nowa dystrybucja Linuksa, zwłaszcza pochodząca od renomowanego dostawcy (takiego jak Novell), prowokuje pytanie: Czy jest on w stanie zastąpić Microsoft na desktopie?

Każda nowa dystrybucja Linuksa, zwłaszcza pochodząca od renomowanego dostawcy (takiego jak Novell), prowokuje pytanie: Czy jest on w stanie zastąpić Microsoft na desktopie?

Desktopowy Linux Novella
Novell Linux Desktop powstał jako alternatywa korporacyjnych desktopowych systemów operacyjnych, spełniająca wymogi większości strukturalizowanych zadań wykonywanych przez użytkowników desktopów w przedsiębiorstwach.

Czego potrzebuje alternatywa Windows, aby stać się realnym konkurentem dominującego systemu? Przede wszystkim powinna współgrać z innymi maszynami i serwerami Windows oraz mieć możliwość współdzielenia plików i drukarek. Powinna także zapewniać obsługę popularnych formatów aplikacyjnych, takich jak Word, Excel czy PowerPoint, oraz możliwość podłączenia do serwerów korporacyjnej poczty elektronicznej, obejmującej Microsoft Exchange.

Desktopowy Linux Novella

Pulpit z rozwiniętym menu Programy.

NLD spełnia te wymagania z nawiązką, z kilkoma drobnymi niedociągnięciami, które mają jednak mniejsze znaczenie. Po zainstalowaniu NLD można wybrać desktop KDE lub GNOME. Ten ostatni wygląda w znacznej mierze, jak ostatnia wersja desktopu Ximian i jest bliższy Windows XP.

Novell rozbudował zestaw OpenOffice, zawierając w nim Evolution for e-mail, zarządzanie harmonogramami i terminarz. Bez problemu można poprzez sieć otworzyć pliki Word, Excel i PowerPoint. Jedyny kłopot sprawiły pliki z obrazami JPEG, które miały rozszerzenia nazwy pliku nierozpoznawalne przez NLD.

Praca sieciowa z Windows nie jest jeszcze całkiem bez szwów. Używając pod GNOME narzędzia Nautilus, można napotkać pewne trudności przy przeglądaniu współdzielonych zasobów, chociaż bez kłopotów można połączyć się z Windows, używając opcji menu "Connect to Server". W KDE konieczne jest wprowadzenie nazwy współdzielonego zasobu do paska adresu. Narzędzie Gnome Personal Settings pracuje podobnie do Panelu Sterowania Windows - zawiera nawet kreator "New Printer", który ułatwia podłączenie współdzielonych drukarek w sieci Windows.

Novell Linux Desktop

Zalety: dobra obsługa dokumentów wywodzących się z Windows; dobra praca z aplikacjami Windows Server przy użyciu Remote Desktop Protocol lub Citrix ICA

Wady: podłączenie do zasobów współdzielonych sieci Windows wymaga dopracowania; brak dopracowanej integracji haseł niezbędnej do płynnego dostępu do zasobów sieci

Istnieją różne sposoby obsługi synchronizacji haseł pomiędzy Linuksem i Windows, ale NLD nie oferuje tego "z pudełka". Innym problemem jest domyślne używanie do szyfrowania haseł standardu DES (Data Encryption Standard), który obsługuje hasła o długości nieprzekraczającej ośmiu znaków. W celu dopuszczenia dłuższych haseł trzeba ręcznie wybrać MD5 jako domyślny model szyfrowania.

NLD zawiera klienta Citrix ICA i RDP (Remote Desktop Protocol) Windows Terminal Server. Logowanie do Windows 2003 Server działa bez problemu. Może to być cecha atrakcyjna dla organizacji, w których stare aplikacje Windows mają być uruchamiane z desktopów Linux. Wymaga to jednak licencji klienckiej Windows Terminal Server dla każdego użytkownika, który chce się łączyć w ten sposób z serwerem Windows.

Desktopowy Linux Novella

OpenOffice: okno procesora tekstów.

Desktopowy Linux Novella

YaST: centralny panel sterowania z rozwiniętym oknem Oprogramowanie.

Produkt Novella iFolder upraszcza synchronizację plików miedzy wieloma komputerami. Wydanie zawarte w NLD (2.1) potrzebuje do funkcjonowania serwera iFolder. Wersja 3.0, która ma pojawić się jeszcze w tym roku, będzie także działać w trybie peer-to-peer, ułatwiając współpracę grup roboczych. W roku 2003 Novell przekazał opracowywanie iFolder do społeczności open source.

Odpowiedź na pytanie, czy NLD jest gotowy do wejścia na desktopy korporacyjne, może być zatem twierdząca. OpenOffice zapewnia pełne opcje przetwarzania tekstów. Poczta elektroniczna Evolution for e-mail i przeglądarka Firefox for Web sprawują się znakomicie. Aczkolwiek połączenie z siecią Windows wymaga jeszcze dopracowania.

Desktopowy Linux Novella

Panel sterowania systemu NLD.

Desktopowy Linux Novella

Evolution for e-mail: selekcja niechcianej poczty.

Prognozy wzrostu desktopowego Linuksa

Firma badawcza AMI Partners przewiduje, że zastosowanie różnych odmian Linuksa jako desktopowego systemu operacyjnego w ciągu pięciu lat przewyższy zastosowania Linuksa jako systemu serwerowego na rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

Dostawy desktopowego Linuksa na całym świecie, w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, mają rosnąć w stosunku rocznym o 39% w latach 2003-2008, podczas gdy dostawy serwerów o 34%.

Wzrost desktopów Linuksa w małych i średnich przedsiębiorstwach przewyższy całkowity wzrost rynku desktopów linuksowych szacowany przez IDC. Pod koniec roku 2004 IDC prognozowała, że rynek nowych i zrekonfigurowanych PC pracujących pod Linuksem wzrośnie do 10 mld USD i 17 mln jednostek, osiągając w roku 2008 bazę instalacyjną 42,6 mln jednostek przy przyroście rocznym 30%.

Inne prognozy zawarte w raporcie AMI mówią o tym, że liczba małych i średnich przedsiębiorstw wyposażonych w Linuksa wzrośnie z 1,2 mln w 2003 r. do 2,7 mln w 2008 r., podczas gdy 4,2% desktopów będących w posiadaniu MSP ma adoptować Linux desktopowy w roku 2008 (2,6% w 2003 r.).

To powinno dać Linuksowi 6-proc. udział w rynku w 2008 r., umacniając też pozycję Linuksa na serwerach w segmencie MSP. IDC ocenia udział serwerów linuksowych w dostawach rynkowych na 15,6% w roku 2003 i przewiduje zwiększenie tego udziału do 25,7% w roku 2008.

AMI przypuszcza, że najważniejszymi czynnikami wspierającymi wzrost Linuksa w obszarze MSP są zwiększające się koszty produktów i usług IT, dążenie do standardów otwartych i chęć uniezależnienia się od dostawców, polityka rządów i rozpowszechnianie się Linuksa w Europie i Azji, a także wsparcie ze strony dużych producentów oprogramowania, takich jak IBM, Hewlett-Packard, Red Hat i Novell.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200