Dell przejmuje dostawcę systemów zarządzania

Firma przejęła Kace Networks, dostawcę urządzeń specjalizowanych do zarządzania systemami.

Przejęcie ma umożliwić rozszerzenie oferty Della w zakresie zarządzania systemami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kace oferuje urządzenie specjalizowane wspomagające zadania takie jak zarządzanie inwentaryzacją, zarządzanie zasobami czy zarządzanie konfiguracją.

Urządzenia Kace mogą także poprawiać stan bezpieczeństwa punktów końcowych poprzez zarządzanie łatkami, wymuszanie stosowania reguł polityki bezpieczeństwa i skanowanie słabych punktów. W opinii przedstawicieli Della są to rozwiązania o dużych możliwościach, szybkie do wdrożenia i proste w użytkowaniu.

Urządzenia serwerowe Kace mają wspomagać Della w zdalnym zarządzaniu systemami bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń po stronie użytkowników. Po wstępnym wdrożeniu, urządzenia mają pomagać firmie zarządzać serwerami zdalnie. Takie wsparcie serwisowe może być szczególnie przydatne dla małych i średnich firm, które oczekują skrócenia czasu wykonywania rutynowych zadań, takich jak łatanie lub stabilizowanie systemu.

W ostatnich latach firma podejmowała kroki zmierzające do poprawienia wsparcia technicznego dla małego i średniego biznesu. W roku 2008 zmieniła dotychczasowy, z góry określony model wsparcia na bardziej specjalizowany. W celu zapewnienia sobie lepszych możliwości zdalnego zarządzania przejęła m.in. firmy Everdream i SilverBack.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200