Dell i MBM Ontrack: odzyskiwanie danych z zachowaniem gwarancji

Firma Dell zawarła umowę z MBM Ontrack, dzięki której użytkownicy sprzętu Della trafiającego do laboratorium MBM Ontrack nie utracą gwarancji w przypadku konieczności fizycznej ingerencji w nośniki pamięci zamontowane w urządzeniach Della.

Chronione umową gwarancyjną nośniki ze sprzętu Della będą trafiać do laboratorium poprzez firmę CSS, która ma wyłączność na świadczenie usług w zakresie sprzętu amerykańskiego producenta w Polsce. Użytkownicy urządzeń Della będą mogli również zlecić odzyskanie danych bez pośrednictwa firmy CSS.

Przedstawiciele MBM Ontrack prowadzą także rozmowy z innymi producentami sprzętu komputerowego w Polsce, zmierzające do zawarcia podobnych umów gwarancyjnych.

Zobacz również: