Dekada ISACA w Polsce

Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych ISACA obchodzi dziesięciolecie istnienia w Polsce. Założona w 1969 r. organizacja liczy na całym świecie ponad 50 tys. osób, w Polsce jest ich obecnie 700.

Działalność stowarzyszenia w Polsce koncentruje się na organizowaniu spotkań, konferencji i szkoleń. Szczególną popularnością cieszą się szkolenia przygotowujące do egzaminów CISA i CISM. Członkowie stowarzyszenia są prelegentami na większości dużych konferencji, aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych, podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w badaniach, organizowanych spotkaniach, semiariach i konferencjach.

Rozmowa z Radosławem Kaczorkiem, przewodniczącym ISACA w Polsce.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie działania związane z uporządkowaniem zasad przynależności do ISACA w Polsce. Jaki jest stan prac?

Członkami polskiego oddziału zostają automatycznie wszystkie osoby będące członkami międzynarodowymi ISACA, którzy zamieszkują na terytorium naszego działania. Nabycie członkostwa tą właśnie drogą jest najprostsze i daje największe korzyści, w tym dostęp do zasobów wiedzy gromadzonych przez ISACA, jak również zniżki na wiele konferencji i warsztatów organizowanych na całym świecie. Obecnie, z inicjatywy centrali ISACA, prowadzimy prace zmierzające do harmonizacji zarówno statutu regulującego działanie polskiego oddziału, jak i zasad nabycia członkostwa. Niezależnie od tego procesu można uznać, że nabycie członkostwa możliwe jest po złożeniu odpowiedniej deklaracji i opłaceniu rocznej składki.

Stowarzyszenie przyznaje także certyfikaty. Od niedawna wystarczają one do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w administracji publicznej...

Przyznawane przez nas certyfikaty CISA (Certified Information Systems Auditor) i CISM (Certified Information Security Manager) zyskują na popularności. Coraz więcej osób podchodzi do egzaminów, które odbywają się w czerwcu i grudniu. Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem była nowelizacja ustawy o finansach publicznych, na podstawie której certyfikat CISA uzyskał status kwalifikacji zawodowej uprawniającej do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze publicznym. Znalazło to odzwierciedlenie w zwiększonym zainteresowaniu uzyskaniem tego certyfikatu i zacieniu współpracy z administracją. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla promocji standardów audytu systemów i podniesienia jakości pracy audytorów.

Do tej pory egzaminy na CISA i CISM odbywają się w języku angielskim. Czy myślicie o wprowadzeniu języka polskiego?

Mając na uwadze ułatwienie dostępu do tych kwalifikacji osobom, dla których język angielski jest barierą, postanowiliśmy podjąć kroki w celu polonizacji egzaminu. Proces ten jest jednak skomplikowany i długotrwały. Dlatego też należy się spodziewać, że egzaminy będą oferowane w języku polskim nie wcześniej niż w 2008 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200