Definicje rozwiązań szybkiej wymiany danych

FCSI (Fibre Channel Systems Initiative) poinformowała klientów o wprowadzeniu na rynek pierwszego zestawu profili przeznaczonych dla programistów, pracujących nad rozwiązaniami, związanymi z szybkimi sieciami i pamięciami masowymi.

FCSI (Fibre Channel Systems Initiative) poinformowała klientów o wprowadzeniu na rynek pierwszego zestawu profili przeznaczonych dla programistów, pracujących nad rozwiązaniami, związanymi z szybkimi sieciami i pamięciami masowymi.

FCSI jest wspólnym przedsięwzięciem Hewlett-Packard Comp., IBM oraz Sun Microsystems Computer Corp. powołanym w celu opracowania definicji umożliwiających tworzenie produktów opartych na standardach cechujących się otwartością, przeznaczonych do współpracy i komunikacji z super-szybkimi kanałami przepływu informacji - autostradami informatycznymi.

Obecnie dostępne są już cztery profile (zestawy definicji) dla kanałów światłowodowych:

FCFP 2.0 (Fibre Channel Functional Profile) - definiuje kanał światłowodowy ze złączem SCSI oraz interfejs do istniejących środowisk SCSI. Pamięci masowe oparte na FCFP 2.0 zapewnią połączenia peryferyjne o szybkości transmisji danych rzędu Gb/s.

Fibre Channel IP Profile definiuje kanał światłowodowy funkcjonujący w aplikacjach TCP/IP i umożliwia łatwe podłączenie stacji roboczych do sieci pracujących z tym protokółem.

Fibre Channel Profile Structure określa jak tworzyć standardowe profile kanału światłowodowego i jest szkieletem dla profili mających się pojawić w przyszłości.

Fibre Channel Common Feature Set Profile określa standardowy zestaw cech, jakie wykorzystywać będą wszystkie profile kanału światłowodowego. Profil ten definiuje zestaw standardowych parametrów domyślnych, stanowiących podstawę do tworzenia współpracujących produktów.

Definicje profili kanałów światłowodowych można uzyskać pocztą elektroniczną za pomocą anonimowego protokółu przesyłania pliku ftp z adresuhttp://playground.sun.com , directory:/pub/incoming. Wydruk można również otrzymać bezpośrednio od FCSI zwracając się pod adres: FCSI Administration, c/o Gladys Van Polanen Petel, Sun Microsystems, Mailstop UMTV16-10, 2550 Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043-1100.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200