Definicja Windows

Mimo sprzeciwów Microsoftu, europejska organizacja zajmująca się standaryzacją ustanowiła formalną definicję Windows.

Mimo sprzeciwów Microsoftu, europejska organizacja zajmująca się standaryzacją ustanowiła formalną definicję Windows.

Podczas spotkania w Nicei, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów (ECMA) głosowało za ratyfikacją standardu Applications Programming Interface for Windows (API-W). ECMA planuje przedstawić nowy standard do zatwierdzenia Międzynarodowej Organizacji ds. Standardów (ISO). Organizacja ta może ustanowić API-W jako formalny międzynarodowy standard.

Producenci wspierający API-W m.in. Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard i Novell twierdzą, że utworzenie nowego standardu zapewni użytkownikom i innym producentom wpływ na rozwój środowiska Windows, które znajduje się obecnie wyłącznie pod kontrolą Microsoftu. Nie wiadomo, czy decyzja ECMA będzie miała znaczenie również dla rynku amerykańskiego.

Jeżeli ISO zaakceptuje API-W, to Microsoft z pewnością odczuje efekty standardu przy sprzedaży aplikacji i systemów operacyjnych rządom federalnym.

Formalne standardy ISO mają znaczenie w wielu krajach przy wyznaczaniu przez rządy zakupów technologii informatycznych. Wprowadzenie standardu może ograniczyć zdolność Microsoftu do wprowadzania zmian w pracy niektórych funkcji Windows oraz rozwijania aplikacji korzystających z nie udokumentowanych funkcji środowiska.

Microsoft, który nie jest członkiem ECMA, stworzył własne lobby zwalczające standard API-W. Od rozpoczęcia, zaproponowanych przez Suna, prac nad nowym standardem w 1993 r. przedstawiciele giganta z Redmond opisują API-W jako głupi, niepotrzebny oraz desperacki krok. Tuż przed głosowaniem ECMA, przedstawiciel Microsoftu oskarży stowarzyszenie o łamanie praw do własności intelektualnej. Przedstawiciele ECMA zwrócili się więc do specjalistów Microsoftu aby, w ciągu dwóch miesięcy, sprawdzili nową specyfikację oraz wykryli potencjalne błędy.


TOP 200