Decyzje wsparte Informixem

Do serwera bazy danych Informixa można dokupić opcję do obsługi hurtowni danych i aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji. To efekt współpracy z firmą Red Brick.

Do serwera bazy danych Informixa można dokupić opcję do obsługi hurtowni danych i aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji. To efekt współpracy z firmą Red Brick.

Informix przezwycięża kłopoty finansowe, skupiając działania na opracowywaniu mniejszej liczby produktów. Zmiana rynkowej strategii firmy polega m.in. na tym, że firma nie zamierza już wszystkiego wykonywać we własnym zakresie. Potwierdza to zakup firmy Red Brick Systems, oferującej dopracowane produkty do obsługi hurtowni danych i aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji. Oracle i Microsoft, najwięksi konkurenci Informixa, również oferują tego typu produkty zakupione od małych, niezależnych firm.

Przemyślane decyzje

Współpraca Informixa z Red Brick Systems przyniosła rozszerzenie oferty dla użytkowników serwerów baz danych Informixa o opcje do obsługi hurtowni danych i aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji (Decision Support Systems - DSS).

Opcja Informix Advanced Decision Support rozszerza właściwości funkcjonalne relacyjnego Informix Dynamic Server (IDS) o obsługę operacji typowych dla zastosowań w hurtowniach danych. Zawiera rozszerzenia języka SQL o operacje na tzw. schematach gwiazdowych (star schema) bazy i nowe operacje (pierwsze N). Zapewnia nowe metody indeksowania i lepsze partycjonowanie danych na wiele dysków. Ponadto optymalizuje duże lub złożone zapytania, typowe dla zastosowań DSS.

Gwiazdy i indeksy

Schemat gwiazdowy to taka organizacja danych w hurtowni, która optymalizuje szybkość odpowiedzi na zapytania do bazy. Schemat gwiazdowy dzieli dane na dwie kategorie: fakty i wymiary. Fakty to podstawowe dane, podlegające analizie, a wymiary to atrybuty (właściwości) faktów. Schemat gwiazdowy umożliwia uzyskanie odpowiedzi na zapytania typu: "Jaki produkt sprzedaje się najlepiej?", "W jakiej porze roku i w jakim mieście sprzedaż jest najgorsza?" Typowe zapytanie DSS wymaga dostępu do dużej liczby rekordów w tabeli faktów, czasem nawet pobiera dane z całej tabeli. Dobrze opracowany system zarządzania hurtownią danych umożliwia szybką realizację zapytania do bazy posługując się rozbudowanym zestawem złożonych indeksów, zapewniających dostęp do dużej liczby rekordów, bez konieczności wskazywania każdego rekordu oddzielnie.

W typowych relacyjnych bazach realizuje się indeksy w postaci B-drzewa, cechującego się dużą wybiórczością, umożliwiającą dostęp do pojedynczej strony pliku danych lub konkretnego rekordu. W zastosowaniach DSS potrzebne są nowe rodzaje indeksów pozwalających w jednej operacji dyskowej pobrać wiele rekordów z tabeli faktów, skojarzonych z niewielką liczbą rekordów w tabelach wymiarów.

Z tego powodu w Informix Advanced Decision Support wbudowano indeksy typu join, łączące dwie lub więcej tabel, indeksy uogólnione (do obsługi skomplikowanych operacji na kilku tabelach lub kilku kolumnach tej samej tabeli) oraz indeksy bitmapowe, pozwalające na szybkie wybieranie wielu rekordów z bazy na podstawie jednego odczytu z pliku indeksowego. Podobnie jak w zastosowaniach transakcyjnych, nadal można posługiwać się łączeniem tabel za pośrednictwem funkcji mieszającej (hash join).

Optymalizator zapytań do bazy zorganizowanej w formie gwiazdowej wymaga posługiwania się specjalnymi algorytmami. Najpierw stosuje się filtrację tabel wymiarów. Z wyników wybierania powstaje tabela mieszania, a jednocześnie filtrowane są indeksy tabeli faktów i tworzona z nich oddzielna tabela tymczasowa. Korzystając z tej tabeli łączy się wiersze tabeli faktów z tabelą mieszania w celu uzyskania wyniku zapytania.

Optymalizator stara się również usunąć zagnieżdżenia z zapytania (klauzula WHERE), zastępując je połączeniami tabel.

Rozszerzenia języka

Język SQL nie jest dobrze przystosowany do tworzenia zapytań typowych dla zastosowań DSS. Informix wbudował w Advanced Decision Support dodatkowe operacje języka SQL: pierwsze N, zapewnił możliwość próbkowania bazy w celu uzyskania szybkiej odpowiedzi na podstawie próbki, a nie całości danych, zapewnił możliwość aktualizacji rekordów w operacji join.

Do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji konieczne jest zapisywanie w pliku dziennika każdej operacji zapisu do bazy. Nie jest to potrzebne do obsługi hurtowni danych. Informix Advanced Decision Support dopuszcza w bazie tabele z zapisywaniem do dziennika i bez zapisywania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200