Datera: nowy serwer Call-eX

Firma Datera rozszerzyła możliwości serwera telekomunikacyjnego Call-eX o moduł CallCenter. Umożliwia m.in. integrację wdrożonych wcześniej technologii telekomunikacyjnych w ramach jednego systemu telefonii IP.

W skład systemu wchodzą również m.in. centrala telefoniczna IP PBX, moduł IVR oraz aplikacje do obsługi i monitorowania pracy call center. Funkcjonalność systemu do obsługi stanowisk konsultantów umożliwia m.in. łączenie dzwoniących z losowo wybranym, aktywnym konsultantem, z kolejnym wolnym konsultantem lub z tym konsultantem, który odebrał najmniej połączeń. Call-eX umożliwia także pracę zdalną. Administratorzy systemu mają dostęp do raportów i statystyk generowanych na bieżąco. Zarządzanie systemem CallCenter odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.


TOP 200