Dane z powietrza

Formus Polska jest pierwszym operatorem Internetu, który na szeroką skalę zastosował technologię LMDS. Niebawem na rynku przybędzie konkurentów.

Formus Polska jest pierwszym operatorem Internetu, który na szeroką skalę zastosował technologię LMDS. Niebawem na rynku przybędzie konkurentów.

Formus kończy pierwszy etap budowy sieci szkieletowej w 11 miastach, w których posiada koncesję na transmisję danych w paśmie radiowym 28 GHz. Największa instalacja działa w Warszawie, w całości obiętej zasięgiem radiowym Formusa. W mieście funkcjonuje 10 stacji bazowych, połączonych bezprzewodowo za pośrednictwem radiolinii STM-1 o przepustowości 155 Mb/s.

Cztery strony świata

"W przypadku łączenia stacji bazowych nie stosujemy jednej topologii. Wszystkie stacje łączą się z jedną centralną, określaną jako CityHub. Część stacji jest połączona również między sobą. W niektórych przypadkach stosujemy także połączenie dwóch stacji kilkoma równoległymi radioliniami 155 Mb/s, co ma zagwarantować należytą przepustowość transmisji oraz dostępność sieci miejskiej na poziomie 99,995% rocznie" - mówi Robert Sowiński, zastępca dyrektora marketingu Formus Polska.

Stacja bazowa jest wyposażona w 4 anteny, z których każda obsługuje transmisję z maksymalną szybkością 34 Mb/s i obejmuje pole o szerokości 90 stopni i promieniu ok. 3 km. Formus ma bezpośrednie łącza do kluczowych dostawców usług internetowych w Polsce i do dwóch operatorów między- narodowych: Telii i UUNet. "Aktualnie wykorzystujemy łącza zagraniczne o prze-pustowości kilku megabitów na sekundę. Docelowo jednak możemy je skalować aż do 155 Mb/s" - zapewnia Robert Sowiński.

Dla instytucji

Formus skupia się na obsłudze firm. Zainteresowany jest przede wszystkich instalowaniem abonenckich terminali radiowych w budynkach, w których znajdzie co najmniej kilku klientów. Tak zresztą skonstruowana jest oferta. Klient otrzymuje "Internet w gniazdku" - nie musi mieć modemu czy konwertera światłowodowego ani routera. Formus oferuje mu gniazdko RJ45 z podłączeniem do Internetu (jest ono instalowane w biurach klienta). Infrastruktura operatora (urządzenia montowane w pobliżu abonenckiego terminalu radiowego) dba o przydział stosownych numerów IP, translację NAT, zabezpieczenie sieci i routing. "Na obecnym etapie anteny abonenckie instalujemy tam, gdzie znajdzie się 6-7 klien- tów zainteresowanych pasmem o przepustowości co najmniej 64 Kb/s. Nie wykluczamy jednak możliwości obsługi w przyszłości również klientów in- dywidualnych" - wyjaśnia Robert Sowiński.

Cel: 40 mln klientów

Zdaniem Jarosława Mulewicza, prezesa i dyrektora generalnego Formus Polska, przeszkodą w popularyzacji usług LMDS jest "zepsucie" rynku. Jego zdaniem, klienci nie wierzą, że mogą mieć do dyspozycji pasmo, za które płacą. Przedstawiciele Formusa zapewniają, że są w stanie zagwarantować przepustowość (CIR) na poziomie 2 Mb/s.

Po kilku miesiącach działalności na rynku Formus deklaruje, że ma ok. 400 abonenckich terminali radiowych, z których korzysta łącznie ponad 1000 klientów. W tym roku firma zamierza zainstalować ok. 1200 punktów dostępowych, z których łącznie będzie korzystać 6 tys. klientów. "Trudno przewidzieć, jak będzie się kształtować rozwój Internetu. Wierzymy, że prawdziwa rewolucja nastąpi w ciągu dwóch lat, a wtedy może się okazać, że zainteresowanie szybką komunikacją z Internetem będzie tak duże, iż nie będą mu w stanie sprostać wszyscy polscy operatorzy razem wzięci" - podsumowuje Jarosław Mulewicz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200