Dane w pajęczynie

Serwery baz danych pomagają w tworzeniu szybkich i elastycznych serwisów WWW.

Serwery baz danych pomagają w tworzeniu szybkich i elastycznych serwisów WWW.

Stworzenie atrakcyjnego serwisu WWW może stać się pułapką. Zbyt duży ruch potrafi zablokować kompletnie dostęp do serwera. Kluczem do podniesienia sprawności systemu może być wykorzystanie oprogramowania bazodanowego i narzędzi middleware.

Firmy utrzymujące WWW traktują je jako jeszcze jeden z elementów w kosztach prowadzenia biznesu. Uzyskiwanie coraz większej liczby dostępów do firmowej strony stanowi wprawdzie dobre uzasadnienie dla poniesionych wydatków na zapewnienie dostępu do sieci, ale nic tak nie zniechęca użytkowników Internetu, jak zbyt wolna odpowiedź serwera. Wówczas na samym dostępie się kończy i mało kto będzie czekał na ściągnięcie strony.

Wykorzystanie baz danych jako składnic zawartości serwera WWW, wyraźnie zwiększa jego wydajność. Informix intensywnie promuje swój system zarządzania bazami RDMBS - Universal Server, właśnie jako narzędzie służące do zarządzania i gromadzenia zawartości stron. Rozwiązania te ułatwiają zarządzanie stronami o skomplikowanej strukturze hipertekstowych dowiązań. Informix liczy na to, iż właśnie bazy danych będą podstawowym systemem przechowywania plików zawierających strony pajęczyny.

Z pewnością najbardziej rozbudowane serwery WWW muszą być zarządzane za pomocą systemów bazodanowych. Jednak większość dostępnych dzisiaj serwerów operuje stronami dostępnymi w postaci plików, zaś pojawienie się takiego oprogramowania jak Viper Transaction Server (autorstwa Microsoftu), sprawi, że będzie można stosunkowo łatwo budować serwisy WWW dokonujące transakcji na bazie systemów plików.

Microsoft i IBM skupiają się na oprogramowaniu typu middleware, by umożliwić swym klientom większą wydajność serwerów !WWW. Viper Transaction Server umożliwia połączenie Web serwera Microsoftu z wieloma bazami danych, a także zapewni monitorowanie transakcji. Zamierza on też dokonać połączenia technologii obiektowej z transakcjami i powiązania ich z systemami plików bądź bazami danych.

IBM zaangażował się natomiast w Net.Data - oprogramowanie umożliwiające szybki dostęp do baz danych z poziomu przeglądarki. Net.Data jest pierwszą z serii tego typu aplikacji, mającą pojawić się jeszcze w tym roku. Także Sybase, tradycyjny rywal Informixa, wierzy, że relacyjne bazy staną się składnicami danych na potrzeby pajęczyny. zapewniają automatyczne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie zawartości, a także replikację danych. Podstawową zaletą jest dynamiczne tworzenie stron !WWW. Najważniejszym produktem Sybase do środowiska WWW jest NetImpact Dynamo, pozwalające każdej bazie zgodnej z ODBC na udostępnianie swojej zawartości użytkownikowi dysponującemu przeglądarką. Produkt, oparty na JavaScript, jest sprzedawany w pakiecie z Sybase SQL Server System 11 Professional Edition for Windows NT RDBMS.

Relacyjne bazy danych są bardziej wydajne niż płaskie struktury "baz plików". Wykorzystanie relacyjnej bazy danych jest szczególnie użyteczne, gdy dany serwis WWW chce tworzyć zindywidualizowane strony, dostosowane do konkretnego użytkownika. Praca z systemami plikowymi jest wówczas dość trudna. Zainstalowanie bazy danych współpracującej z serwerem WWW może stać się wówczas rozwiązaniem alternatywnym wobec dołączenia następnego serwera, zakupu wydajniejszej maszyny bądź dodania pamięci.

Najnowsze aplikacje RDBMS Oracle'a - Oracle 7.3 oraz Web Application Server - umożliwiają tworzenie dynamicznych stron !WWW. Klienci używający przeglądarek mogą dokonywać skomplikowanych przeszukiwań baz przy udziale aplikacji Contex. Wymienione aplikacje (baza danych, Web serwer oraz oprogramowanie klienta) to składniki architektury Oracle Network Computing Architecture.


TOP 200