Dane w eterze

Formus Polska buduje w 10 największych miastach Polski bezprzewodową sieć dostępową do Internetu.

Formus Polska buduje w 10 największych miastach Polski bezprzewodową sieć dostępową do Internetu.

W ciągu czterech lat Formus Polska przeznaczy 125 mln USD na zakup od firmy Alcatel sprzętu do budowy radiowej sieci transmisji danych typu point-to-multipoint. Sieć jest budowana w technologii LMDS (Local Multipoint Distribution System). Jest to system komunikacji bezprzewodowej, składający się z komórek o średnicy 2,5 km, na których obszarze znajdują się stacja bazowa i stacje odbiorcze połączone kablem z terminalami użytkowników. Polska będzie pierwszym krajem w Europie, w którym zostanie wdrożona ta technologia.

Eksperyment zakończony

Niedawno zakończyła się pierwsza, eksperymentalna faza inwestycji. Sieć objęła zasięgiem Warszawę. Formus Polska ma dzisiaj w stolicy ponad 100 klientów podłączonych do sieci. Dotychczas wszystkie prace związane z instalacją sprzętu wykonał Alcatel. Nie zostało jednak jeszcze ustalone, czy w ten sam sposób będą przebiegać kolejne fazy projektu.

Niedługo dostęp do usług Formus Polska będą mogli uzyskać także klienci w Gdańsku i Katowicach, a następnie Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Firma ma koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych w 10 największych miastach Polski. Jej przedstawiciele mają nadzieję, że do końca przyszłego roku sieć obejmie zasięgiem wszystkie te miasta. Kierownictwo firmy stara się, aby koncesję rozszerzono na kolejne miasta. Choć LDMS najlepiej sprawdza się w rejonach gęsto zaludnionych, niewykluczone że system będzie stosowany na obszarze całego kraju.

Klient instytucjonalny

Usługi na razie są skierowane głównie do klientów instytucjonalnych - dużych i średnich firm. Koszt podłączenia do sieci Formus Polska to opłata za instalację stacji odbiorczej i miesięczny abonament. Przykładowo, dla łącza o przepustowości 64 Kb/s koszt instalacji wynosi 1000 zł, a abonament - 950 zł miesięcznie.


TOP 200