Dane razem z prądem

Usprawnienie wymiany informacji oraz plany wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania skłoniły Zakład Energetyczny Toruń SA do budowy sieci rozległej, opartej na technologii ATM.

Usprawnienie wymiany informacji oraz plany wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania skłoniły Zakład Energetyczny Toruń SA do budowy sieci rozległej, opartej na technologii ATM.

Nowa sieć ATM oparta na technologii SDH połączyła 8 lokalizacji ZE Toruń SA na terenie byłych województw: toruńskiego i włocławskiego. Podstawowymi urządzeniami obsługującymi sieć są przełączniki System 5000 BH oraz Centillion 100 firmy Bay Networks. Sieć pracuje w topologii pierścienia, co zabezpiecza ją przed ewentualnymi awariami pojedynczych łączy.

Który ATM?

Jeszcze w 1998 r. ZE Toruń SA nie miał dedykowanej sieci WAN, łączącej poszczególne rejony energetyczne. Komunikacja centrali z sześcioma rejonami odbywała się za pomocą połączeń modemowych oraz dyskietek przesyłanych przez kurierów. Powodowało to wiele ograniczeń, z których najważniejszymi były brak możliwości efektywnej komunikacji i centralizacji baz danych oraz brak nadzoru nad serwerami i sieciami lokalnymi, pracującymi w rejonach energetycznych.

Restrukturyzacja zakładu, której jednym z elementów było rozczłonkowanie poszczególnych komórek ZE Toruń SA na rejony energetyczne, oraz plany wdrożenia oprogramowania SAP R/3 przyspieszyły decyzję o budowie sieci rozległej.

"Od początku braliśmy pod uwagę technologię ATM. Długo dyskutowaliśmy jednak nad tym, czy ma być to czysty ATM, czy realizowany na płaszczyźnie SDH" - mówi Jarosław Guttfeld, kierownik eksploatacji systemów i techniki w Wydziale Informatyki ZE Toruń SA. Wybór drugiego rozwiązania brano pod uwagę, ponieważ niezależny od wydziału informatyki wydział łączności rozpoczął wcześniej inwestycję w centralę Siemensa, która wykorzystuje technologię SDH. Ostatecznie więc, aby zapewnić ochronę inwestycji i nie dublować sieci rozległej, zdecydowano się na budowę sieci w technologii ATM na bazie SDH.

Wybór rozwiązania

ZE Toruń SA otrzymał pięć ofert, w których proponowano realizację rozwiązania na bazie urządzeń trzech firm: Fore Systems, Bay Networks i 3Com.

Przy wyborze rozwiązania zwracano uwagę m.in. na doświadczenie danej firmy w teletransmisji i realizacji podobnych projektów, wydajność urządzeń, koszty ich rozbudowy do obsługi sieci lokalnych, możliwość budowania konfiguracji odpornych na awarie. Ponadto uwzględniono, co było istotne w przypadku ZE Toruń SA, możliwość pracy na dużych dystansach dzielących poszczególne lokalizacje, które miano połączyć światłowodami.

"Jedynym rozwiązaniem spełniającym wszystkie kryteria wyboru był sprzęt Bay Networks. Urządzenia 3Com są dobre, ale do mniejszych sieci. Z kolei zaproponowany nam sprzęt Fore Systems, oferujący bogate możliwości teletransmisyjne, dublowałby rozpoczęty wcześniej projekt wydziału łączności" - mówi Jarosław Guttfeld.

We wrześniu 1998 r. podpisano z dostawcą umowę na realizację sieci i w październiku połączono już dwa pierwsze oddziały z centralą firmy. Do lutego br. zakończono wdrożenie, dołączając do budowanej sieci WAN kolejnych pięć oddziałów, a następnie w sierpniu br. budynek nowej siedziby wydziału informatyki. Do komunikacji jest wykorzystywana własna sieć światłowodowa ZE Toruń SA, którą budowano w latach 1995-1999, prowadząc okablowanie światłowodowe w linkach odgromowych wzdłuż linii wysokiego napięcia oraz wydzierżawiając na niektórych odcinkach trakty światłowodowe.

Sieć w szczegółach

Podstawowymi urządzeniami w sieci rozległej ZE Toruń SA są dwa koncentratory Bay Networks System 5000 BH, z których jeden pracuje w dyrekcji firmy, drugi w centrum informatycznym. W pierścieniu światłowodowym działa ponadto sześć koncentratorów Centillion 100. Szkielet sieci pracuje z przepustowością 155 Mb/s, przy czym komunikacja między kluczowymi koncentratorami System 5000 BH jest realizowana z szybkością 622 Mb/s.

W sieci ZE Toruń SA działa obecnie ponad 400 komputerów, około 300 terminali i 30 serwerów. Sieć podzielono na sieci wirtualne, które w naturalny sposób uwidaczniają strukturę administracyjno-geograficzną przedsiębiorstwa. Planowane jest także dalsze tworzenie podsieci, które będą odwzorowywać tematyczny podział na grupy użytkowników.

Obecnie routing w sieci jest realizowany za pomocą standardu PNNI 1.0 (Private Network - Node Interface). Docelowo, po ukazaniu się odpowiedniego oprogramowania systemowego dla przełączników Centillion 100, będzie odbywał się zgodnie ze standardem MPOA 1.0. Routing między sieciami wirtualnymi jest realizowany przez moduł Virtual Network Router, pracujący w przełączniku System 5000 BH w dyrekcji firmy.

ZE Toruń SA odpowiednio zabezpieczył swoją sieć rozległą przed ewentualnymi przestojami. WAN ma konstrukcję pierścienia opasającego wszystkie oddziały firmy. Ponadto w każdym z przełączników zastosowano redundantne zasilacze. "Mamy również pojedyncze, dodatkowe komplety urządzeń System 5000 BH i Centillion 100 wraz z dodatkowymi, wykorzystywanymi w naszej sieci, modułami" - mówi Jarosław Guttfeld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200