Dane przez satelitę

Zainstalowano już ponad 900 terminali łączności satelitarnej VSAT.

Zainstalowano już ponad 900 terminali łączności satelitarnej VSAT.

Użytkownikami systemów VSAT w Polsce są głównie firmy wielooddziałowe - banki (do obsługi bankomatów), sieci supermarketów lub stacji benzynowych i oddziały międzynarodowych koncernów. Łączność VSAT wykorzystywana jest przez klientów m.in. do weryfikacji kart kredytowych lub wymiany danych między bazami. Usługi satelitarnej transmisji danych VSAT oferują 4 firmy: Telbank S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Telekomunikacja Satelitarna z Bielska-Białej i Pagi S.A.

"Zapotrzebowanie na usługi VSAT wciąż rośnie, zwłaszcza wśród firm zachodnich inwestujących w Polsce. Często bowiem łatwiej jest uruchomić łącze satelitarne niż zestawić linię dzierżawioną. Firmy mające rozbudowaną księgowość często wykorzystują łącza satelitarne jako tzw. rezerwę" - mówi Marek Szewczyk, dyrektor centrum kontroli sieci w Telekomunikacji Satelitarnej S.A. z Bielska-Białej.

Telbank, którego głównymi udziałowcami i klientami są banki, oferuje usługi również administracji państwowej i firmom prywatnym. Jak twierdzą przedstawiciele Telbanku, w przeszłości VSAT był niezbędny ze względu na brak w Polsce infrastruktury naziemnej. Obecnie, po czterech latach, gdy dokonano dużych inwestycji w rozwój łączy naziemnych, firmy decydują się na dalsze korzystanie z komunikacji satelitarnej z uwagi na jej niezawodność.

Od połowy ub.r. VSAT-em interesuje się coraz więcej polskich firm - twierdzą przedstawiciele Pagi S.A, w której największymi udziałowcami są: Prokom i Optimus S.A. Opinię tę potwierdza Telekomunikacja Polska, która rozbudowała swoją stację centralną i zakupiła kolejne terminale VSAT. Wpływ na to mają m.in. zmiany w wykorzystywanych systemach informatycznych, które wcześniej nie były przystosowane do pracy w sieciach rozległych i współpracy z terminalami VSAT. "Jeśli aplikacja nie akceptuje pewnego poziomu opóźnień na łączach satelitarnych, zwykle interpretuje to jako błąd" - tłumaczy Mirosław Hrybacz, kierownik zespołu administratorów sieci VSAT w Telbank S.A.

Usługi oferowane w sieciach satelitarnych typu VSAT to: poczta elektroniczna, transfer plików, obrazów i dźwięku, możliwość pracy w trybie on-line. Zakres tych usług ograniczony jest warunkami koncesji udzielanej przez Ministerstwo Łączności. "Oprócz TP S.A. wszystkie firmy mogą oferować swoje usługi jedynie w sieciach zamkniętych" - stwierdził minister Marek Rusin z Ministerstwa Łączności. Na bazie VSAT można tworzyć obecnie nawet wydzielone sieci korporacyjne w technologii Frame Relay. W USA specjaliści z NASA pracują także nad stworzeniem satelitarnej sieci ATM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200