Dane prosto z kiosku

Ruch SA zamierza doskonalić narzędzia wspomagające dystrybucję dla 30 tys. punktów sprzedaży.

Ruch SA zamierza doskonalić narzędzia wspomagające dystrybucję dla 30 tys. punktów sprzedaży.

Ruch SA zmierza do opracowania najważniejszych z punktu widzenia swojej działalności modułów kolportażu i prenumeraty oraz obrotu towarowego. Pilotażowe wersje mają powstać do końca 1999 r. Później ma rozpocząć się ich eksploatacja. Podobnie jak w latach ubiegłych, partnerem Ruchu będzie Prokom Software SA. Wartość trzyletniego kontraktu wynosi 8,7 mln zł. Firma wymieni także w Ruchu kosztem prawie 16 mln zł stary sprzęt.

Większa konkurencja

Pierwsza, zawarta w 1993 r. umowa z Prokomem zapoczątkowała centralny program informatyzacji Ruchu. Na decyzję wpłynęły nowe warunki ekonomiczne, związane m.in. z utratą monopolu, i rosnąca konkurencja na rynku kolportażu prasy. "Zarząd w pełni zdaje sobie sprawę, że informatyka stanowi jedno z ważniejszych narzędzi, niezbędnych do funkcjonowania na tak trudnym rynku" - mówią przedstawiciele firmy.

W wyniku poprzedniej umowy stworzono moduły: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy i środków trwałych. Zostały one zainstalowane w biurze zarządu i 15 oddziałach Ruchu na terenie Polski. Wówczas zdecydowano się rozpocząć prace projektowe od "prostszych" zagadnień, łatwiejszych do wykonania, za pomocą których można było szybko zaspokoić podstawowe potrzeby pracowników. Po kilku latach funkcjonowania w innej rzeczywistości i dzięki zdobytemu doświadczeniu, łatwiej będzie teraz określić potrzeby w dwóch najważniejszych aspektach działalności twierdzą pracownicy Ruchu.

Własny łatwiejszy

Przedstawiciele spółki nie zdecydowali się na wdrożenie gotowego systemu. Jak twierdzą, ich wewnętrzne zasady działania są na tyle specyficzne, że łatwiej jest stworzyć potrzebne oprogramowanie od początku niż żmudnie dostosowywać gotowy produkt do ich potrzeb.

Oprócz sprzedaży prasy, Ruch zajmuje się także obrotem innych towarów, w tym m.in. papierosami i kosmetykami, "Oba, tak różne obszary działalności spotykają się w ostatnim, najniższym punkcie naszej sieci - kiosku" - mówi Mariola Polak-Kwiatkowska, kierownik zespołu ds. informatyzacji Ruch SA. Toteż - zdaniem kierownika zespołu ds. informatyzacji - moduły kolportażu i prenumeraty oraz moduł obrotu towarowego powinny współpracować i wymieniać informacje. Ruch chce także, aby oba zespoły projektantów i informatyków z Prokomu pracowały wspólnie.

Informacja dla wydawców

"W każdym z naszych kiosków sprzedawanych jest codziennie kilkaset różnorodnych towarów. Każdy dzień zwłoki w ich sprzedaży kosztuje. Chcemy dzięki odpowiednim narzędziom usprawnić handel nimi. Im szybciej odzyskamy zainwestowany kapitał, tym szybciej będziemy mogli nim ponownie obracać" - opowiada Mariola Polak-Kwiatkowska.

Informacje z systemu będą wykorzystywane nie tylko wewnątrz firmy. Wycinkowe dane przedstawiane będą także kontrahentom. Głównie dotyczy to wydawców czasopism, sprzedawanych w sieci Ruchu. Kiedyś chcieli oni wiedzieć tylko, ile sprzedano gazet. Teraz oczekują znacznie dokładniejszych informacji, np. w których rejonach najlepiej sprzedają się periodyki.

Prasa to specyficzny towar. Po pierwsze, jest on jedynie powierzony, a więc Ruch nie jest jego właścicielem. Po drugie, jeśli nie zostanie sprzedany w krótkim czasie, staje się makulaturą. Jednym z celów informatyzacji Ruchu jest uzyskanie na tyle dokładnych informacji, aby móc prognozować na poziomie zarządu i oddziałów na podstawie danych z kiosku, ile będzie sprzedanych gazet w podziale na poszczególne tytuły. "Chcemy wiedzieć, gdzie, co i w jakich ilościach się sprzedaje. Ideałem byłoby, gdybyśmy mogli otrzymywać informacje z dokładnością do jednego kiosku" - twierdzi Mariola Polak-Kwiatkowska.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200