Dane o skazanych będą przekazywane elektronicznie

W Krajowym Rejestrze Karnym został uruchomiony europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych. System opiera się na elektronicznej wymianie pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich UE takich informacji, jak dane personalne skazanych czy treść orzeczenia karnego.

System powstał w celu ułatwienia wymiany informacji o skazanych pomiędzy państwami Unii. Ma mieć zastosowanie w postępowaniach karnych i administracyjnych. W ramach systemu mogą być przesyłane np. zapytania o karalność do celów zatrudnienia, zgłoszone przez uprawnionych pracodawców bądź zapytania od osób fizycznych. System będzie też służył do przesyłania przez państwa członkowskie, które skazały obywatela innego państwa członkowskiego, informacji o orzeczonym wyroku. Efektem działania systemu ma być przyspieszenie i usprawnienie wymiany informacji o skazaniach i zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej.

System opiera się na elektronicznej wymianie pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich poprzez szyfrowaną sieć teleinformatyczną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200