Dane najwyższej jakości

Od roku w Fortis Banku trwa projekt budowy Platformy Informacyjnej. Jej celem będzie stworzenie kompleksowego rozwiązania analitycznego dla wszystkich pionów biznesowych banku.

Od roku w Fortis Banku trwa projekt budowy Platformy Informacyjnej. Jej celem będzie stworzenie kompleksowego rozwiązania analitycznego dla wszystkich pionów biznesowych banku.

Dane najwyższej jakości

"Przyjęliśmy strategię wyboru najlepszych narzędziw każdym z projektowanych obszarów (podejście best-of-breed)"- mówi Zdzisław Dec, kierownik projektu Platforma Informacyjna w Fortis Banku.

Fortis Bank przechodzi w ostatnich latach kilka poważnych zmian - inwestuje w rozwój nowych produktów, a w ciągu czterech lat ma się połączyć z Dominet Bankiem. Instytucja wdrożyła nową wersję systemu bankowości elektronicznej [email protected] wzbogaconą o moduły do składania zleceń inwestycyjnych, zarządzania kartami kredytowymi oraz obsługi kredytów. Równocześnie bank reorganizuje model oddziałów, wprowadzając wiele zmian w modelu obsługi klienta. To oraz konieczność uspójnienia dotychczasowych systemów raportowych zaowocowało nowymi potrzebami informacyjnymi przede wszystkim w zakresie analizy danych.

Dlatego też w ub.r. bank rozpoczął wdrożenie nowej analitycznej Platformy Informacyjnej. Jej celem jest uniezależnienie instytucji od struktur dotychczasowych systemów, a także obniżenie ryzyka operacyjnego, związanego z awariami systemów czy ewentualnym odejściem kluczowych pracowników. Bank liczy, że dzięki nowej platformie obniży koszty otrzymywania i modyfikacji raportów, a także poprawi jakość zarówno danych prezentowanych w raportach, jak i danych źródłowych.

Projekt budowy pełnej infrastruktury Platformy Informacyjnej Fortis zaplanował na trzy lata. Przedsięwzięcie podzielono na trzy główne etapy. W pierwszym bank przeprowadził czyszczenie i obróbkę danych z używanych dotychczas systemów. W ramach drugiego w instytucji wdrażana jest nowa platforma do analizy danych. Wreszcie w trzecim etapie zostanie wdrożone nowe narzędzie do raportowania.

Trudny wybór

Tak kompleksowe podejście do całego przedsięwzięcia sprawiło, że wyzwaniem samym w sobie stał się wybór narzędzi. "Przyjęliśmy strategię wyboru najlepszych narzędzi w każdym z projektowanych obszarów (podejście best-of-breed)" - mówi Zdzisław Dec, kierownik projektu Platforma Informacyjna w Fortis Banku.

Zostaną one zintegrowane w ramach całkowicie otwartej architektury w modelu trójwarstwowym z buforem, obszarem analitycznym oraz minihurtowniami danych (tzw. data marts). Wdrożone rozwiązanie ma umożliwiać dostęp do danych za pomocą portalu raportowego.

Wybór dostawcy każdego z narzędzi trwał kilka miesięcy. W przypadku rozwiązania ETL jednym z wyzwań było umożliwienie przetwarzania i walidacji danych w oparciu o zewnętrzne słowniki obsługiwane przez biznes. Każdy z dostawców rozwiązań ETL został poproszony o przypisanie kodów produktów na podstawie parametrów w tabelach źródłowych w oparciu o gotowe słowniki mapowań oraz agregację danych do poziomu klient - produkt i wyliczenie sum sald i marż według zdefiniowanych algorytmów agregacji danych.

Wybierając narzędzie, bank brał pod uwagę koszt i jego wydajność, otwartość na współpracę z zewnętrznymi źródłami danych, elastyczność mechanizmu harmonogramowania pracy (scheduler), czytelność i stabilność procesów implementowanych w narzędziu i sposób wdrażania algorytmu.

Zespół oceniający brał pod uwagę też sposób zarządzania metadanymi i jakością danych oraz szeroko rozumianą wygodę pracy, zarówno programistów, jak i administratorów platformy.

Bank dość wysoko postawił poprzeczkę dostawcom rozwiązań. "Zależało nam na tym, by wszelkie operacje odbywały się w narzędziu bez użycia twardych selekcji (hard code) wpisywanych w komponenty do przetwarzania danych, czemu wielu oferentów nie było w stanie podołać" - mówi Zdzisław Dec.

Wydajność i ekonomia

Ostatecznie Fortis Bank wybrał SAS Data Integration Studio. To stosunkowo drogie narzędzie było jednak ok. 1,5 raza szybsze od najlepszego z konkurentów biorących udział w testach. Zapewnia dobrą integrację z rozwiązaniami zewnętrznymi, a przede wszystkim posiada szybki sterownik do baz Oracle'a.

Zaletą SAS Data Integration Studio jest także czytelność i stabilność implementowanych procesów. Pakiet umożliwia łatwe modelowanie drzewa przetwarzań. Oferuje także możliwość wykorzystania zewnętrznych słowników do translacji mapowania i kontroli jakości, m.in. sterowanie zasilaniem danymi w zależności od poziomu błędów.

Oprogramowanie zostało zintegrowane z systemem Process Manager firmy Platform Computing. To pierwszy przykład wykorzystania przetwarzania równoległego (grid computing) w instytucji finansowej w Polsce. O wyborze zadecydowała wydajność i skalowalność rozwiązania. "Model licencyjny SAS Data Integration Studio nie rozróżnia środowiska developerskiego, testowego i produkcyjnego. Za każdy procesor musimy płacić tyle samo. Dzięki zastosowaniu technologii grid computing, w momencie gdy nie będziemy budować i testować nowych modułów np. nocą, będziemy mogli wykorzystać środowisko testowe do przetwarzania danych" - twierdzi Zdzisław Dec. Za dostarczenie systemu do zarządzania platformą gridową odpowiada krakowska firma GridwiseTech. "Największym wyzwaniem banków na co dzień jest duża liczba skomplikowanych obliczeń utrudniających podejmowanie decyzji oraz zmniejszanie stopnia ich ryzyka" - mówi Olaf Bujak z firmy GridwiseTech.

Pomyślne zakończenie procesu walidacji i czyszczenia danych to jeden z kluczowych, ale nie ostatni etap projektu. Bank jest w trakcie wdrożenia narzędzi raportowych. Po wielomiesięcznych testach okazało się, że najbardziej elastycznym z punktu widzenia banku rozwiązaniem są produkty firmy Cognos, które pozwalają na niemal dowolną edycję raportów nawet przez użytkowników niezwiązanych z IT.

Nowe cele

W przyszłym roku w ramach megaprojektu Platforma Informacyjna planowane jest wdrożenie portalu raportowego do analizy wszelkich danych dotyczących klientów i produktów banku. Wyzwaniem, jakie stawiają sobie osoby zaangażowane w projekt, jest przekazanie nie tylko narzędzi do wykonywania własnych raportów, ale takie przeszkolenie pracowników biznesowych, by mogli sami kreować pełne modele raportowe w oparciu o dostarczane tabele z danymi. Kolejne wyzwanie to stworzenie wspólnego języka biznesowego (przez Ralpha Kimballa, autorytet w dziedzinie systemów BI nazywanego określeniem conformed dimensions), który pozwoli na bardziej efektywną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi departamentami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200