Dane bezpiecznie zakodowane

Urządzenia SafeTape i Paranoia 2 firmy DISUK to dwa bliźniacze produkty, które umożliwiają kompresję i kodowanie backupowanych danych. Paranoia jest umieszczana pomiędzy serwerem backupowym i urządzeniem pamięci masowych. SafeTape to urządzenie zawierające w sobie Paranoię oraz wbudowany napęd taśmowy w standardzie LTO, SDLT lub AIT.

Urządzenia SafeTape i Paranoia 2 firmy DISUK to dwa bliźniacze produkty, które umożliwiają kompresję i kodowanie backupowanych danych. Paranoia jest umieszczana pomiędzy serwerem backupowym i urządzeniem pamięci masowych. SafeTape to urządzenie zawierające w sobie Paranoię oraz wbudowany napęd taśmowy w standardzie LTO, SDLT lub AIT.

Kodowanie danych zapisanych na taśmie, o czym niewielu pamięta, jest konieczne, gdy nośniki z tajnymi lub poufnymi danymi są wywożone poza siedzibę firmy, do centrum zapasowego. Wymóg ten nie wynika tylko z wewnętrznych przepisów o ochronie danych, ale coraz częściej także będzie stawiany przez ustawodawstwo.

Dane bezpiecznie zakodowane
Kodowanie danych często wbudowane jest także jako funkcja w istniejące oprogramowanie backupowe. Ale jednocześnie stwarza parę problemów. Co najważniejsze, proces kodowania odbywa się na tej samej maszynie, na której przeprowadzany jest backup, a więc jej efektywna wydajność znacznie spada. Drugą wadą tego rozwiązania jest też fakt, że zakodowane dane nie będą poddane tak skutecznej kompresji przez moduł wbudowany w napęd (a więc wzrośnie liczba nośników, na których będzie wykonany backup). Z tego powodu dane muszą zostać skompresowane jeszcze przed zakodowaniem, a tej funkcjonalności tradycyjne rozwiązania już nie oferują. Oczywiście można te dane skompresować ręcznie, ale operacja ta jeszcze bardziej wydłuża proces backupu. Trzecim problemem jest zastosowanie tylko jednego klucza kodującego, który może zostać skradziony i wykorzystany do odkodowania danych.

Paranoia rozwiązuje pierwsze dwa problemy poprzez "zdjęcie" ich z serwera backupowego oraz przejęcie na siebie wykonania kompresji i kodowania. Urządzenie podłączane jest pomiędzy serwer backupowy i urządzenie zapisujące za pomocą złącza SCSI, Fibre Channel lub iSCSI. Graficzne środowisko użytkownika pozwala na skonfigurowanie dwóch kluczy kodujących i włączenie kodowania. Paranoia jest niewidoczna dla całego systemu, a dane przetwarza "w locie" w obie strony - koduje i kompresuje przez zapisem oraz odkodowuje i dekompresuje po odczycie.

Paranoia koduje dane w bardzo ciekawy sposób. Każdy blok danych jest kompresowany, dzielony na pół, a następnie każda z połówek jest kodowana innym kluczem. Następnie obie połówki są składane razem i wysyłane do napędu. Dzięki temu nawet pozyskanie jednego klucza kodującego pozwoli tylko na odkodowanie połowy danych i to do tego skompresowanych.

Ale jest też możliwość wykorzystania trzeciego, sprzętowego klucza, zakodowanego na specjalnym chipie i wkładanego w płytę główną urządzenia. Dzięki temu dane są kodowane kluczem przypisanym wyłącznie do posiadającej je organizacji, a więc do odkodowania danych potrzebne byłyby nie tylko oba klucze, ale także samo oryginalne urządzenie lub znajdujący się wewnątrz niego klucz sprzętowy.

Dane bezpiecznie zakodowane
Ten zestaw funkcjonalności daje możliwość bardzo łatwego wdrożenia polityk kodowania i bezpieczeństwa backupu. Wystarczy że każdy z kluczy będzie znała inna osoba, aby upewnić się, że nikt niepowołany nie będzie w stanie dotrzeć do zakodowanych danych (pod warunkiem, że nie uda jej się dojść do przechowywanych w bezpiecznym miejscu zapisanych kluczy i zapasowego klucza sprzętowego, którego posiadanie jest konieczne, chociażby na wypadek spłonięcia urządzenia lub jego fizycznego zniszczenia w inny sposób).

Fizycznie Paranoia jest urządzeniem o wysokości 1U montowanym w szafie przemysłowej. Ma port RS-232 do zarządzania oraz zestaw portów umożliwiających podłączenie do serwera i napędu (porty SCSI i iSCSI są umieszczone z tyłu, port Fibre Channel - z przodu). Zarządzanie urządzeniem przez port Ethernet także jest możliwe, po zainstalowaniu odpowiedniego konwertera.

Na przednim panelu umieszczono mały wyświetlacz, pokazujący status urządzenia. Producent ma także w planach udostępnienie repliki tego wyświetlacza w oprogramowaniu do zarządzania, aby nie było konieczne spoglądanie na maszynę, w celu określenia poprawności jej pracy. Interfejs GUI jest bardzo prosty i przejrzysty, ale przecież nie ma w nim zbyt wielu rzeczy do ustawienia - tylko dwa klucze kodujące i włączenie lub wyłączenie kodowania. Wewnątrz urządzenia jest tylko płyta główna, nie ma twardego dysku przechowującego oprogramowanie kodujące lub buforującego dane. Jedynym ruchomym elementem są wentylatory.

Paranoia to ciekawy produkt. Jego twórcy postarali się, aby jak najbardziej podnieść poziom bezpieczeństwa kodowanych danych. Natomiast dość wysoka jest cena - waha się od 8 tys. funtów za model SCSI do 10,5 tys. funtów za model Fibre Channel.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200