Dane bez tajemnic - czyli najnowsze trendy w rozwoju Business Intelligence

Metamorfoza jaką przechodzą systemy BI jest ogromna. Zaawansowana wizualizacja, wirtualizacja danych i przetwarzanie in-memory to już standard w rozwiązaniach analitycznych.

Od kilku lat ciągle rośnie liczba źródeł danych, które firmy muszą analizować w procesach decyzyjnych. Jak twierdzi Salesforce w badaniu „State of Analytics 2015” w ciągu najbliższych 5 lat ich liczba zwiększy się o ponad 80%. Z tak olbrzymiej ilości danych nie da się wyciągnąć najważniejszych informacji bez pomocy zaawansowanych narzędzi IT, dlatego zainteresowanie rozwiązaniami analitycznymi będzie rosło.

Analityka biznesowa to dziś niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów firmowej strategii. Wyniki przedsiębiorstw uzależnione są m.in. od zakresu i sposobu jej wykorzystania. Jak podaje Salesforce w badaniu „State od Analytics 2015” najlepiej rozwijające się organizacje znacznie częściej i szerzej wykorzystują Business Intelligence i deklarują (aż 6 razy częściej od pozostałe firmy) chęć zainwestowania jeszcze większych środków w rozwiązania BI. W tym roku przeznaczą na ten cel nawet ponad 50% środków więcej niż w poprzednim.

Rynek Business Intelligence jest już dojrzały. Większość organizacji, które potrzebowały podstawowych funkcjonalności systemów BI już je wdrożyły. Teraz szukają rozwiązania zaawansowanych problemów i ich oczekiwania są coraz większe. Nowoczesne BI są w stanie im sprostać.

Obecne systemy BI to już nie te same narzędzia, jakimi przedsiębiorstwa posługiwały się jeszcze kilka lat temu. Ulęgają one w ostatnim czasie znacznej metamorfozie zmierzając w stronę technologii mobilnych, zaawansowanej wizualizacji danych oraz przetwarzania in-memory. Ponadto użytkownicy oczekują od dostawców prostych i przejrzystych interfejsów, a także samodzielnej analizy zgodnie z trendem self-service. - Popularyzacja wykorzystania narzędzi BI w przedsiębiorstwach do dostarczania informacji zarządczej zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym przekłada się na wzrost zainteresowania narzędziami i architekturami wspierającymi modele samoobsługowe. Idea ta polega na udostępnieniu narzędzi oraz danych możliwie szerokiej grupie pracowników oraz takie przeprowadzenie wdrożenia, aby każdy potrafił samodzielnie opracowywać analizy i raporty pozwalające mu na podejmowanie lepszych, opartych o fakty, decyzji - mówi Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager, SAS Institute Polska.

Także w Polsce, tak jak i na świecie zmienia się portfel rozwiązań jakimi interesują się klienci biznesowi (średnie i większe firmy) przechodząc od prostych funkcji raportowo- analitycznych do bardziej zaawansowanych funkcji dataminingu czy analizy predykcyjnej. - Zauważalny jest wśród naszych klientów wzrost zainteresowania integracją danych z wielu źródeł (w tym ze źródeł chmurowych) na potrzeby BI oraz automatycznym czyszczeniem i unifikacją danych pochodzących ze źródeł o różnych formatach. Zdecydowanie preferowane są systemy umożliwiające analizę danych ad-hoc w oparciu o aktualne dane produkcyjne (systemy pracujące w architekturze in-memory) - twierdzi Sławomir Karpiński, Channel Manager w Connect Distribution. Standardem stały się systemy umożliwiające zdalny dostęp do danych z poziomu urządzeń mobilnych, ale z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Systemy Business Intelligence nowej generacji w najnowszym raporcie Gartnera określone zostały mianem Data Discovery, wymagają one znacznie mniejszych nakładów finansowych i znakomicie adaptują się do zwinnych metodyk (agile), dzięki czemu rozwiązania mogą być budowane w sposób modułowy i skalowalny, co sprzyja m. in. modelowi self-service.

W ślad za nowymi wymaganiami użytkowników podążają kluczowi dostawcy technologii BI, tacy jak IBM, SAP, Microsoft, Oracle, SAS Institute oraz inni znaczący dostawcy na globalnym rynku jak m. in. Qlik, MicroStrategy, GoodData, Panorama Software, Pentaho, Prognoz, Alteryx, Board International, Pyramid Analytics, Tibco Software czy Infor Global Solutions.

10 najważniejszych trendów w rozwoju BI w 2016

2015 rok przyniósł wiele znaczących zmian w BI. Zmiany te były związane nie tylko z wciąż rozwijająca się technologią, ale także z nowymi technikami stosowanymi do pozyskiwania wartości z danych. W która stronę będzie dalej podążał rozwój systemów analitycznych? Jakie będą najistotniejsze trendy BI w 2016 roku? Na to pytanie spróbowała odpowiedzieć w ITPro Portal Ellie Fields, wicepreces ds. marketingu w Tableau.

1. Ład korporacyjny i samoobsługowa analityka zostają najlepszymi przyjaciółmi

Wielu ludzi uważa, że ład korporacyjny i self-service analytics są naturalnymi wrogami. Ale wojna się zakończyła i przepaść pomiędzy biznesem i technologią zamyka się. Organizacje nauczyły się, że kultura zarządzania, jeśli jest właściwie realizowana, może pomóc w promowaniu analityki i wychodzić naprzeciw potrzebom biznesu. Użytkownicy chętniej korzystają z danych kiedy są one uporządkowane, scentralizowane, a źródła danych są szybkie oraz kiedy wiedzą, że ktoś (IT) czuwa nad ich bezpieczeństwem.

2. Wizualizacja staje się językiem analityki

Ludzie wizualizują dane by rozpoznawać problemy, dokonywać ważnych spostrzeżeń i dzielić się nimi zarówno z ekspertami jak i z tymi, którzy ekspertami nie są. Wizualizacja analityczna służyć będzie jako powszechny język usprawniający i przyspieszający proces wydobywania wartości z danych i ułatwiający współpracę.

3. Produkty łańcucha wartości wyciągniętych z danych demokratyzują się

Narzędzia analityczne self-service i samoobsługowe bazy danych demokratyzują dostęp do danych i możliwości ich przetwarzania. Pozwoli to pracownikom z różnych działów i na różnych stanowiskach reagować na szybko zmieniające się priorytety.

4. Integracja danych staje się wyzwaniem

Dziś wiele organizacji chce posiadać zwinną analitykę. Chcą by właściwe dane szybko trafiały do właściwych ludzie. To duże wyzwanie zwłaszcza z tego powodu, że dane są przechowywane w wielu różnych miejscach. Praca z wieloma źródłami danych może być uciążliwa, a często nawet niemożliwa. W 2016 zobaczymy wielu nowych graczy w obszarze integracji danych. Narzędzia do eksploracji danych zintegrują wszystkie dane niezależnie od źródła w którym się znajdują, zmieszają je i połączą za pomocą coraz bardziej zwinnych narzędzi.

5. Zaawansowana analityka nie jest już tylko dla analityków

Pracownicy nie będący analitykami w organizacji staną się użytkownikami bardziej zaawansowanymi. Będą oczekiwać więcej niż wykresy związane z najważniejszymi danymi. Chcą głębszej, bardziej znaczącej analizy. Dlatego organizacje będą wdrążać platformy, które pozwolą użytkownikom dodawanie statystyk, zadawanie pytań i uczestniczenie w procesie analizy.

6. Startuje cloud data i cloud analytics

W 2015 roku użytkownicy zaczęli w dużo większym stopniu adoptować rozwiązania chmurowe, ponieważ zauważyli, że przechowywanie danych w chmurze jest łatwe i szybko skalowalne. W 2016 roku, jeszcze więcej organizacji przejdzie w chmury i będzie używać BI w chmurze w celu szybkiego analizowania dużych wolumenów danych.

7. Analityczne Center of Excellence staje się doskonałe

Rośnie liczna organizacja, które będą tworzyły Centers of Excellence (Centra Doskonalenia) wspomagające adopcję samoobsługowych rozwiązań analitycznych (self-service analytics). Centra te spełniają przełomową rolę w implementacji automatycznej analizy danych. Poprzez programy rozpowszechniające wiedzę na ten temat: jak fora internetowe, czy szkolenia one-to-one centra pozwolą nawet laikom włączyć dane do procesów decyzyjnych. Z czasem takie centra umożliwią przepływ danych w całej organizacji.

8. Mobilna analityka jest samodzielnym rozwiązaniem

Mobilna analityka rozwinęła się. Nie jest już dłużej jedynie interfejsem do produktów BI zaimplementowanych on-premise. W 2016 rynek systemów mobilnych zacznie rosnąć.

9. Zaczynamy wydobywać dane z Internetu Rzeczy

Internet Rzeczy w 2016 roku rozpowszechni się jeszcze bardziej. Oznacza to, że niemal wszystko co jest podłączone do sieci będzie posiadać czujniki wysyłające informacje zwrotne. Wystarczy pomyśleć o tych wszystkich danych, które urządzenia mobilne wysyłają w ciągu doby, a to tylko niewielka część generowanych informacji. Ponieważ wolumen danych z IoT rośnie daje to duży potencjał do wielu spostrzeżeń. Firmy będą poszukiwać narzędzi, które pozwolą na eksplorację tych danych oraz ich analizę.

10. Nowe technologie wypełniają luki

Istnieje szereg nowych technologii w ekosystemie BI, jednak jeśli spojrzy się na rynek widoczna jest luka, jaką trzeba wypełnić. Powstaną nowe firmy, które to zrobią. Akceleratory Hadoop, integracja danych NoSQL, integracja danych z Internetu Rzeczy, poprawa działania mediów społecznościowych - w zakresie każdej z wymienionych kwestii istnienie możliwość powstania nowych firm i start-upów. W 2016 widoczny będzie wzrost wszystkich tych "wypełniaczy luk" który może prowadzić do konsolidacji rynku w tym zakresie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200