Dane? Jakie dane? Które dane?

Witajcie w nowym świecie! 70% liderów biznesowych wolałoby, aby to sztuczna inteligencja podejmowała za nich ich decyzje – wynika z globalnego badania Oracle. Nie, to nie jest lenistwo. Ogrom danych po prostu zaczyna nas przytłaczać.

fot. Pixabay

Przeprowadzone niedawno badanie The Decision Dilemma, firmowane przez Oracle i Setha Stephensa-Davidowitza, autora bestsellerów, współpracownika dziennika New York Times, pokazało, że wielu liderów biznesowych i pracowników czuje się obecnie przytłoczonych nadmiarem informacji, które mogliby wykorzystać do podejmowania decyzji. W badaniu obejmującym ponad 14 tys. pracowników i liderów biznesu w 17 krajach stwierdzono, że ludzie mają przez to trudności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, będąc zmuszeni do podejmowania większej liczby decyzji niż kiedykolwiek wcześniej.

Liczba podejmowanych decyzji mnoży się, a więcej danych wcale nie pomaga. 74 % badanych twierdzi, że liczba decyzji, które podejmują każdego dnia, wzrosła 10-krotnie w ciągu ostatnich trzech lat, a 78% stwierdza, że jest bombardowanych większą ilością danych z większej liczby źródeł niż kiedykolwiek wcześniej. Co dzieje się dalej? Reagujemy odcięciem. 35 % ankietowych a mętlik poznawczy - nie wie, którym danym lub źródłom zaufać, a aż 70 % zrezygnowało z podjęcia decyzji, ponieważ ilość danych była zbyt wielka. W rezultacie 93 % badanych po prostu zmieniło sposób podejmowania decyzji w ciągu ostatnich trzech lat, 39 % korzysta teraz tylko z zaufanych źródeł, a 29 % polega wyłącznie na przeczuciach.

Zobacz również:

  • Najnowsza baza danych Oracle została wzbogacona o kolejne funkcje AI
  • Szyfrowanie plików, a szyfrowanie dysku - jaka jest różnica?
  • IDC CIO Summit – potencjał drzemiący w algorytmach

„Ludzie toną w danych" - powiedział Seth Stephens-Davidowitz. „To badanie podkreśla, jak przytłaczająca ilość danych wejściowych, które człowiek otrzymuje w ciągu swojego przeciętnego dnia - wyszukiwanie w Internecie, powiadomienia o wiadomościach, niechciane komentarze od przyjaciół - często sumują się do większej ilości informacji niż umysł jest w stanie przyswoić. Ludzie mają pokusę, by zignorować te mylące, a czasem sprzeczne dane i robić to, co wydaje im się słuszne. Ale to może być wielki błąd. Udowodniono wielokrotnie, że instynkty mogą prowadzić nas na manowce, a najlepsze podejmowanie decyzji odbywa się przy odpowiednim zrozumieniu istotnych danych. Znalezienie sposobu na opanowanie strumienia danych, aby pomóc firmom odróżnić sygnał od szumu, jest kluczowym krokiem do sukcesu” – dodał.

„W miarę jak przedsiębiorstwa rozwijają się, aby obsługiwać nowych klientów na nowe sposoby, rozszerza się również zakres danych wejściowych, których potrzebują, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Jeśli liderzy biznesowi, którzy podejmują krytyczne decyzje dotyczące sposobu zarządzania swoimi firmami, ignorują te dane – robią tak na własne ryzyko” – powiedziała Monika Adamska, Cloud Tech Lider w Oracle Polska.

Szum informacyjny nie sprzyja rozwojowi biznesu. Ankietowani liderzy biznesowi chcą, aby dane były pomocne i wiedzą, że mają one kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji, jednak w ich opinii nie dysponują narzędziami, które pozwoliłyby im odnieść sukces - zmniejsza to ich pewność siebie i zdolność do podejmowania decyzji w odpowiednim czasie. 85 % z nich doświadczyło stresu decyzyjnego - mając poczucie winy, żałując lub kwestionując niektóre decyzje, które podjęli w ciągu ostatniego roku. Aż 93 % ratunek widzi w dostępie do odpowiedniego rodzaju inteligencji decyzyjnej.

Nic w tym dziwnego. W natłoku danych, generowanych przez różne źródła, posiadających niejednorodna wartość, ciężko uzyskać czytelny obraz organizacji, a co za tym idzie podejmować strategiczne decyzje na podstawie pozyskanych informacji. Odpowiednie dane i spostrzeżenia mogłyby, w opinii liderów, pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie HR (94 %), finansów (94 %), łańcucha dostaw (94 %) i doświadczeń klienta (93 %).

Jednocześnie, co ciekawe, badani liderzy biznesowi nie wierzą, że najczęściej stosowane obecnie podejście do danych i analityki odpowiada na te wyzwania. 77 % z nich twierdzi, że pulpity i wykresy, które otrzymują, nie zawsze odnoszą się bezpośrednio do decyzji, które muszą podjąć, a 72 % uważa, że większość dostępnych danych jest naprawdę pomocna tylko dla informatyków lub naukowców zajmujących się danymi.

Dane muszą być istotne dla podejmowanych decyzji, w przeciwnym razie będą ignorowane. Oczywiście pod warunkiem, że podejmujący decyzje będą mieć dostęp do obiektywnego źródła, a nie będą kierować się subiektywnymi przesłankami. 78 % przebadanych liderów biznesowych stwierdziło bowiem, że ludzie często podejmują decyzje, a następnie szukają danych, które je uzasadniają, zaś 74 % pracowników uważa, że firmy często przedkładają opinię najwyżej opłacanej osoby nad obiektywne dane, a 24 % - że większość decyzji podejmowanych w biznesie nie jest racjonalna.

Stąd ciągłe poszukiwanie źródła prawdy i wsparcia decyzyjnego, poniekąd ściągającego odpowiedzialność podejmowania decyzji. 64 % badanych – a z tego 70 % liderów biznesowych - wolałoby, aby wszystkie te trudności po prostu zniknęły i decyzje podejmował za nich jakiś rodzaj sztucznej inteligencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200