DS Standard ułatwia migrację do systemu NetWare 4.01

Firma Novell Inc. zamierza skorzystać z usług niezależnego producenta oprogramowania, żeby choć w części ułatwić użytkownikom proces konfigurowania i wdrażania do pracy systemu NetWare 4.01.

Firma Novell Inc. zamierza skorzystać z usług niezależnego producenta oprogramowania, żeby choć w części ułatwić użytkownikom proces konfigurowania i wdrażania do pracy systemu NetWare 4.01.

W marcu br. ma być gotowy pakiet DS Standard, opracowany wspólnie przez Preferred Systems Inc. i Novell Inc. Pakiet ten pozwoli administratorom sieci modelować i planować przyszłą drzewiastą strukturę sieci, która pracować będzie na bazie usług Obiektowej Bazy Danych. System NDS (NetWare Directory Services) jest podstawą pracy sieci NetWare 4.01. Pakiet DS Standard ułatwi przechodzenie z NetWare 3.11 na wersję 4.01 i projektowanie drzewiastej architektury nowego systemu. Używając tego pakietu administrator sieci może przenosić użytkowników ze zorientowanego na dedykowane serwery NetWare 3.11, na obiektową bazę danych systemu NetWare 4.01. Ma on jeszcze jedną cenną zaletę. Jeśli administrator sieci nie chce robić jednoczesnego upgrade'u wszystkich pracujących w sieci serwerów na system NetWare 4.01, może owyszczególnić te serwery, które poddane zostaną modyfikacji. Serwery takie umieszczane są w grupie o nazwie "project". "Project" to część drzewiastej struktury systemu

NetWare 4.01, w skład której wchodzą serwery i przypisani do nich użytkownicy. Jeden "project" zawierać może obiekty znajdujące się w wielu różnych wydziałach firmy. Administrator może przenosić z systemu 3.11 do systemu 4.01 użytkowników, kolejki drukowania, serwery drukowania, itd. Zaletą pakietu DS Standard jest też to, że wszystkie operacje modelowania i planowania przyszłego systemu można wykonywać w trybie "off line", bez zakłócania pracy aktualnie pracującego systemu. Można to nawet robić na próbę, przed podjęciem decyzji o zakupie systemu NetWare 4.01.

W systemie NDS każdy użytkownik, serwer, drukarka, czy oddział przedsiębiorstwa, to podmiot zwany obiektem. Użytkownicy zorganizowani są w drzewiastą strukturę, która odpowiada podziałowi firmy na oddziały, pododdziały, biura, sekcje, itd. Wielu użytkowników narzekało na duże trudności przy konstruowaniu takiej struktury. Szczególnie dużo kłopotów sprawia prawidłowe umieszczenie obiektów w takiej strukturze, odzwierciedlające ich wzajemne zależności. Program DS Standard powinien uprościć te operacje.

Firma Novell pracuje też nad stworzeniem nowych programów narzędziowych, które pozwolą na łagodne przechodzenie z systemu 3.11 na system 4.01 i efektywne zarządzanie tym procesem. Programy te wchodzić będą w skład dwóch pakietów usługowych firmy Novell: nowej wersji pakietu NetWare Administrator oraz pakietu Netsync, który będzie częścią następnego upgrade'u systemu NetWare 4.01. Upgrade ten dostępny będzie na wiosnę 1994 r., a system przyjmie wtedy nazwę NetWare 4.1.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200