DRC - czym jest i kto powinien się nim zainteresować?

Ciągłość działania jest kluczem do sukcesu w wielu organizacjach, które nie mogą pozwolić sobie nawet na chwilowy przestój działania. To właśnie dla nich przygotowano rozwiązanie DRC. Czym jest, jakie są jego cechy charakterystyczne oraz kiedy warto się nim zainteresować.

Ciągłość działania to jedna z najważniejszych cech dzisiejszych organizacji. W dobie cyfrowej transformacji oraz rozwoju systemów teleinformatycznych, na których opiera się działalność przeważającej większości organizacji, niezwykle istotne stało się już nie tylko bezpieczeństwo oraz kopie zapasowe danych (popularne backupy), ale również zachowanie ciągłości działań, czyli przygotowanie infrastruktury IT na dalsze funkcjonowanie w przypadku poważnej awarii infrastrukturalnej.

Duplikacja sprzętu, oprogramowania, danych oraz konfiguracji zapewnia gwarancję ciągłości działania w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury IT
Źródło: Kirill Sh / Unsplash

Duplikacja sprzętu, oprogramowania, danych oraz konfiguracji zapewnia gwarancję ciągłości działania w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury IT

Źródło: Kirill Sh / Unsplash

Wystarczy wyobrazić sobie startym jaki poniósł by bank, operator telefonii komórkowej, operator internetowy (ISP) w momencie awarii, która spowoduje brak dostępu do kluczowych elementów organizacji np. aplikacji bankowej, serwisu transakcyjnego, systemu billingowego czy dostępu do sieci. Wielkie organizacje liczą wtedy straty w tysiącach dolarów na minutę. Warto podkreślić, że w przypadku niektórych przedsiębiorstw takich jak podmioty z sektora medycznego nie da się wycenić strat w gotówce, ponieważ od niezawodności działania infrastruktury IT zależy ludzkie zdrowie lub życie.

Zobacz również:

  • Chmura prywatna – opcja warta rozważenia

Przestój w działaniu infrastruktury IT organizacji to kosztowna usterka

Według statystyk podawanych przez Gartnera oraz Ponemon Institute średni koszt minuty przestoju w działaniu dużego przedsiębiorstwa powyżej 500 zatrudnionych pracowników może wynosić nawet do $9000. Oznacza to, że zaledwie godzina bez sprawności kluczowych systemów IT może wygenerować straty na poziomie $540 000, co przekłada się na około 2 400 000 zł. Dla większości organizacji są to koszta nie do zaakceptowania, a wiele przedsiębiorstw po dużej awarii infrastrukturalnej zamyka się w ciągu roku od jej wystąpienia. Współczynnik ilości zamknięć do wystąpienia awarii rośnie odwrotnie proporcjonalnie do wielkości organizacji.

Z danych przekazywanych przez największe firmy analityczne oraz same organizacje wynika, że odpowiednio częste wykonywanie kopii zapasowej na bezpiecznych nośnikach nie jest wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów IT. Organizacja może posiadać kopię zapasową aktualnych danych, ale w momencie awarii nie będzie miała gdzie ich odtworzyć. Naprawa infrastruktury często zajmuje godziny, a dodatkowy czas potrzebny jest na przywrócenie aktualnych danych. W tym okresie systemy IT nie funkcjonują poprawnie lub wcale nie działają.

Aby uniknąć takich sytuacji warto sięgnąć po rozwiązanie oznaczone skrótem DRC. Mowa o Disaster Recovery Center - Centrum Odzyskiwania po Awarii. Element ten jest szczególnie istotny w dobie rosnącej ilości ataków cybernetycznych oraz sytuacji geo-politycznej.

DRC najczęściej znajdują się w zewnętrznych Data Center oddalonych od infrastruktury podstawowej
Źródło: Tobias Reich / Unsplash

DRC najczęściej znajdują się w zewnętrznych Data Center oddalonych od infrastruktury podstawowej

Źródło: Tobias Reich / Unsplash

Czym jest DRC?

Disaster Recovery Center to nic innego jak specjalnie przygotowana infrastruktura IT, która w momencie wystąpienia awarii systemów IT pozwala przejąć ich pełną lub ograniczoną (w zależności od konfiguracji) funkcjonalność od momentu wystąpienia awarii, aż do jej usunięcia i powtórnego przełączenia się na podstawową infrastrukturę IT.

W skład DRC wchodzi sprzęt, oprogramowanie, dane oraz systemy wspierające - klimatyzacja, infrastruktura pomocnicza. Disaster Recovery Center powinno być umiejscowione z dala od głównej serwerowni organizacji, aby uniknąć niezdatności do wykorzystania obu rozwiązań np. w przypadku awarii zasilania w danym mieście. DRC we wzorcowym scenariuszu wykorzystania powinno zostać skonfigurowane poza granicami kraju, w którym znajduje się podstawowa infrastruktura IT organizacji, ale w praktyce najczęściej buduje się je w innych miastach o dużym znaczeniu gospodarczym np. miastach wojewódzkich.

Jak działa DRC?

Centrum Odzyskiwania po Awarii niezależnie od konfiguracji działa w trzech trybach - replication (replikacji), failover (działania podczas awarii) oraz rollback (przełączenia na podstawową infrastrukturę IT).

W przeważającej większości czasu, która w idealnym scenariuszu powinna wynosić 100% czasu działania infrastruktury IT organizacji, DRC działa w trybie replikacji. Oznacza to, że infrastruktura DRC stale monitoruje i wprowadza zmiany w konfiguracji oraz zapisanych danych, które odbywają się w podstawowym systemie IT organizacji. Rozwiązanie to pozwala w przypadku wystąpienia awarii bardzo szybko przejąć przetwarzanie przez DRC. W trybie failover wszystkie usług IT opierają się na DRC. Organizacja może zdecydować się na odłączenie mniej istotnych usług i skupić się na zapewnieniu jak największej dostępności kluczowych elementów infrastruktury IT. Decyzja zależy od potrzeb oraz finansów danej firmy korzystającej z DRC.

DRC to kosztowne rozwiązanie dla największych graczy na rynku
Źródło: Alex Kotliarskyi / Unsplash

DRC to kosztowne rozwiązanie dla największych graczy na rynku

Źródło: Alex Kotliarskyi / Unsplash

Po rozwiązaniu problemów z infrastrukturą podstawową organizacji, DRC uruchamia tryb rollback, który pozwala przełączyć działanie systemów IT do głównego Data Center organizacji z jednoczesnym wprowadzeniem wszystkich zmian, które odbyły się w trybie failover.

DRC jest również przydatne do testowania konfiguracji systemowych przed wprowadzeniem do wykorzystania. Disaster Recovery Center można wykorzystać także jako dodatkowe zabezpieczenie podczas rozbudowy infrastruktury IT lub aktualizacji oprogramowania na kluczowych z punktu zapewnienia ciągłości działania urządzeniach.

Dla kogo DRC?

Na rynku znajdziemy bardzo dużo podmiotów, których działalność opiera się o zapewnieniu dostępności do swoich usług w modelu 24/7/365. To właśnie tego typu organizacje powinny zdecydować się na DRC. Mowa o podmiotach z sektora:

  • Logistyki
  • Telekomunikacji
  • Finansów
  • Handlu (ecommerce)
  • Spedycji (firmy handlingowe, kurierskie)
  • Produkcji
  • Usług o znaczeniu krytycznym (transport, medycyna, organizacje rządowe, sektor publiczny wysokiego szczebla)

Wdrożeniem DRC powinny zająć się organizacje posiadające certyfikat ISO 22301 gwarantujący zapewnienie ciągłości działania biznesu - BCM - Business Continuity Management.

Disaster Recovery Center ze względu na swoją kompleksowość wymaga wysokich nakładów finansowych na wdrożenie, utrzymanie sprawności oraz serwisowanie, w związku z czym jest to rozwiązanie dedykowane największym organizacjom na rynku. Małe oraz średnie podmioty najcześciej polegają na kopiach zapasowych, kopiach zapasowych w chmurze lub DRC w chmurze np. Microsoft Azure, Google Cloud Platform lub Amazon Web Services.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200