DR Multiuser DOS 5.1

Novell, który niedawno przejął firmę Digital Research (po przekształceniu nazwany Novell's Desktop Systems Group), ogłosił wersję systemu DR Multiuser DOS 5.1.

Novell, który niedawno przejął firmę Digital Research (po przekształceniu nazwany Novell's Desktop Systems Group), ogłosił wersję systemu DR Multiuser DOS 5.1.

Pozwala ona na połączenie portami szeregowymi 8 użytkowników, dysponujących niedrogimi PC i ich obsługę przez system operacyjny, w sposób zbliżony do pracy w Unixie. System ma możliwości przetwarzania wielozadaniowego. Sam zawiera niektóre funkcje sieciowe, przez co stosunkowo tanio można go wzbogacić, uzyskując konfigurację współpracującą z NetWare Novella. Sterowniki zapewniające wielosesyjność pracy w DR MDOS wymagają sprzętu PC 386 lub 486 jako komputera centralnego (hosta), wyposażonego w standardową kartę sieciową dla NetWare. Maksymalna liczba obsługiwanych w systemie jednocześnie sesji wynosi 16. DR MDOS jest adresowany do użytkowników komputerów, których aplikacje pracują na wspólnych bazach danych. Oznacza przeznaczenie odmienne od tego, które oferuje sieć NetWare, gdzie dane użytkownicy trzymają oddzielnie, natomiast aplikacje przechowują w jednej składnicy plików (file serverze). Sprzedaż systemu rozpoczęto w kwietniu przy cenie detalicznej równej 695 USD.


TOP 200