DOCSIS 3.0 - ponad 100 Mb/s w kablu

Telewizyjne sieci kablowe zaczynają udostępniać internet z przepływnością przekraczającą 100 Mb/s. Staje się to możliwe m.in. dzięki korzystaniu z nowego standardu transmisji danych DOCSIS 3.0. Choć sama specyfikacja nie została ostatecznie zatwierdzona, od tego roku krajowi operatorzy testują nowe rozwiązanie. Najwięksi dostawcy sygnału telewizyjnego w kablówkach (UPC, Multimedia, Vectra) zapowiadają na przyszły rok udostępnienie w swoich sieciach transmisji danych z szybkością do 160 Mb/s.

Od kilku lat operatorzy usług telewizyjnych wdrażają w swoich sieciach rozwiązania wielousługowe, pozwalające na jednoczesne przesyłanie przez infrastrukturę kablową zarówno danych komputerowych (pliki, internet), jak i głosu (VoIP), dźwięku (MP3) i wideo (IPTV). Zapotrzebowanie na szerokopasmowy internet w Europie stale rośnie. Szacuje się, że na starym kontynencie jedynie 20 mln gospodarstw domowych nie ma jeszcze takiego dostępu za pośrednictwem sieci ADSL bądź sieci kablowych CATV, a do 2010 r. liczba ta zmaleje do 17,5 mln.

Transmisja danych zgodna ze standardem DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) pozwala świadczyć szerokopasmowe usługi w zmodyfikowanej infrastrukturze tradycyjnych sieci telewizji kablowej CATV (Cable TV). Oferowane dotąd telewizyjne usługi rozsiewcze rozszerzono o kanał zwrotny (tzn. z transmisją danych w kierunku sieci dostawcy), umożliwiający wdrażanie interaktywnych usług wideo, telewizyjnych i multimedialnych.

Prekursorem są sieci HFC

Zasadniczym celem pierwszych sieci telewizyjnych HFC (Hybryd Fiber Coax) - stanowiących platformę usługową zarządzaną przez operatorów telewizji kablowych - było rozprowadzanie sygnału analogowych programów radiowych i telewizyjnych standardu PAL, w zasięgu do kilkunastu kilometrów od centrum zarządzania. Wiele znanych sposobów aktywnie korygujących dwukierunkową charakterystykę przenoszenia umożliwia transport kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych w pasmie dosyłowym 47-860 MHz (w Europie od 65 do 860 MHz) oraz pasmie zwrotnym na kilku zakresach częstotliwości: 5-30 MHz, 5-42 MHz (DOCSIS), 5-55 MHz lub 5-65 MHz (EuroDOCSIS). Przez takie kanały można również transportować dane pakietowe (pasmo 1 GHz, przepływność kilka Gb/s), lecz największym ograniczeniem w ofercie usług nie są miedziane czy światłowodowe kable, lecz sposób dostępu do medium transmisyjnego CATV.

DOCSIS 3.0 - ponad 100 Mb/s w kablu

Infrastruktura sieci HFC

System transmisji danych w sieciach HFC składa się z dwóch elementów: sterownika CMTS (Cable Modem Termination System) oraz zestawu abonenckich urządzeń końcowych zwanych modemami kablowymi. Istotną funkcję w tym systemie spełnia moduł CMTS z oprogramowaniem do zarządzania dwukierunkową transmisją, który obsługuje i przydziela poszczególnym modemom kablowym odpowiednie parametry transmisyjne. Hierarchicznie zbudowana sieć hybrydowa HFC zwykle ma optyczny pierścień transportowy, łączący stację czołową z poszczególnymi hubami dystrybucyjnymi zaopatrzonymi w kontrolery CMTS, które poprzez optyczne lub miedziane linie dosyłowe przekazują szerokopasmowe sygnały do konkretnych rejonów domowych użytkowników TV. Tradycyjne kontrolery CMTS miały od początku ograniczoną wydajność, co powodowało, że sieci kablowe HFC, mimo dużego potencjału (1 GHz), praktycznie nie były w stanie zapewnić odpowiednich parametrów transmisyjnych podczas obsługi wielu abonentów końcowych.

Interaktywna sieć hybrydowa HFC stanowi rozwinięcie abonenckiej telewizji kablowej przez wprowadzenie w istniejące zasoby transmisyjne kanału zwrotnego, zwykle kosztem redukcji części aktywnego pasma w kierunku abonenta. Do niedawna rozwiązanie to było najprostszym sposobem interakcji w telewizji kablowej na obszarach miejskich o dużym stopniu zagęszczenia abonentów. Sieć telewizji kablowej udostępniająca pojedynczemu abonentowi przepływność 10-40 Mb/s była wystarczająca w początkowym okresie wdrażania programów telewizyjnych, ale w miarę pojawiania się usług multimedialnych (pliki, internet, głos, dźwięk, obraz ruchomy) stawała się hamulcem w upowszechnianiu multimediów. Wiele niekompatybilnych systemów i produktów kablowych pierwszej generacji, pochodzących od różnych firm, zastąpiono w końcu drugą generacją urządzeń transmisyjnych - w zdecydowanej większości zgodnych (od marca 1997 r.) z popularnym do dzisiaj standardem DOCSIS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200