DGT tworzy Grupę Biznesową

DGT Sp. z o. o. wraz ze spółkami wyłonionymi w ciągu 11 lat działalności stworzyły Grupę Biznesową DGT. Grupę tworzy pięć spółek. Każdy podmiot grupy ma obejmować swoja działalnością inne obszary rynku teleinformatycznego.

DGT Sp. z o. o. wraz ze spółkami wyłonionymi w ciągu 11 lat działalności stworzyły Grupę Biznesową DGT. Grupę tworzy pięć spółek. Każdy podmiot grupy ma obejmować swoja działalnością inne obszary rynku teleinformatycznego.

Najważniejszą pozycję w grupie zajmuje DGT Sp. z o. o., oferująca własne rozwiązania i produkty telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Kolejne spółki to: DGT-LAB - zajmująca się pracami rozwojowymi i badawczymi, DGT-SERWIS - prowadząca serwis pogwarancyjnym oferty produktowej i systemowej, DGT-SYSTEM - obsługująca specjalistyczne kontrakty dedykowane, oraz DGTronik, najmłodsza spółka grupy, obejmująca obszary produkcji elektronicznej i specjalistycznego zaopatrzenia.

Zobacz również:

Wszystkie spółki należące do grupy wykonują zarówno prace zlecone przez samą DGT jak również realizują własne kontrakty.


TOP 200