DEC w byłym ZSRR

Jeden z amerykańskich olbrzymów komputerowych - DEC (Digital Equipment Corporation) rozpoczyna starania o zdobycie rynku Rosji i Ukrainy.

Jeden z amerykańskich olbrzymów komputerowych - DEC (Digital Equipment Corporation) rozpoczyna starania o zdobycie rynku Rosji i Ukrainy. Otwiera swoje przedstawicielstwa w Sankt- Petersburgu i Kijowie, a w Moskwie - Centrum Edukacyjne jako wydział przy Moskiewskiej Akademii Ekonomicznej. Na razie DEC rozpoczyna od Rosji i Ukrainy, a później zamierza dokonać ekspansji na inne rynki państw - byłych republik byłego ZSRR. "Przybywamy tu w środku trudnych, historycznych zmian nie tylko jako poszukiwacze przewidywanych beneficjów, lecz także, jako partner niosący pomoc w procesie przemian" - oświadczył wiceprezydent Digitala w Europie Alberto Fresco. Techniki informatyczne mają wielką rolę do odegrania w różnorodności przemian w byłych republikach. Otwarcie przedstawicielstw jest odpowiedzią Digitala na kilkanaście nowych kontraktów w Rosji i na Ukrainie - firma rozpatruje około 50 propozycji nowych projektów. "Obecnie rozważamy sposoby przeróbki oprogramowania (cyrylica - red.) i przystosowania go do prac projektowych w takich dziedzinach, jak: telekomunikacja, bankowość i finanse, wytwórczość, lotnictwo, energetyka, edukacja i administracja państwowa" - twierdzi Peter Sipos - szef Digitala na terenie b. ZSRR. W Centralnej i Wschodniej Europie Digital zatrudnia ponad 200 osób, filie swoje posiada w Polsce i Czecho-Słowacji od 1991r., na Węgrzech - od 1990r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200