DEC ulepsza Okna

Digital Equipment Corp. opracował pakiet Vivace for Windows, który ułatwia życie użytkownikom Windows 3.0 lub 3.1 pracującym na komputerach typu PC w sieci typu LAN.

Digital Equipment Corp. opracował pakiet Vivace for Windows, który ułatwia życie użytkownikom Windows 3.0 lub 3.1 pracującym na komputerach typu PC w sieci typu LAN. Korzystając z tego pakietu możemy zobrazować w formie ikon na ekranie całe środowisko pracy - ikony reprezentują dokumenty, usługi sieciowe, drukarki, stacje dysków i inne urządzenia peryferyjne. Posiadanie takich ikon ułatwia pracę poprzez stosowanie techniki "drag & drop". Wystarczy wybrać ikonę dokumentu i przy użyciu myszy "przeciągnąć" ją na ikonę reprezentującą fax, drukarkę lub stację dysków, aby odpowiedni zbiór został wysłany, wydrukowany lub zapisany na dysku. Obecnie, Vivace rozpoznaje ponad 40 popularnych aplikacji stosowanych na PC. Może pracować w sieci NetWare, Microsoft LAN Manager, Banyan Vines i DEC Pathworks. Współpracuje z pocztami elektronicznymi: Lotus cc:mail, Da Vinci for Windows, Microsoft Mail for Windows i DEC All-In-1 Mail for Windows. DEC zapowiada rychłą integrację swego oprogramowania ułatwiającego życie w biurze (łącznie z programem Team-Links) z pakietem Vivace. Zamierzenie to ma być realizowane wspólnie z firmą Microsoft.

Pakiet Vivace funkcjonalnie odpowiada oprogramowaniu DEC Pathworks Links, które potrafi przeglądać zbiory, urządzać elektroniczne konferencje i stosować elektroniczną pocztę, jednocześnie ułatwiając nawigację w sieci typu LAN. Vivace kosztuje 145 USD. DEC w swych planach zamierza podłączyć Vivace do graficznych interfejsów użytkownika Windows NT i OS/2 Presentation Manager.


TOP 200