DEC inwestuje w polskich specjalistów

Firma DEC w ramach programu TEMPUS (opracowanego i sfinansowanego przez EWG w ramach pomocy dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej, a mającego na celu podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego w tych krajach), nawiązała współpracę z Politechniką Krakowską.

Firma DEC w ramach programu TEMPUS (opracowanego i sfinansowanego przez EWG w ramach pomocy dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej, a mającego na celu podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego w tych krajach), nawiązała współpracę z Politechniką Krakowską. W ramach tej współpracy w PK ma być zainstalowany sprzęt, w tym VAX, który po demonstracji na rok zostanie przekazany uczelni do użytkowania. Kształceni na nim specjaliści w dziedzinie wspomaganej komputerowo produkcji, będą mieli też szanse odbycia przeszkolenia na Zachodzie. Zdaniem szefa biura DEC na Europę Wschodnią p. Roberta Jenewsky'ego tak wykształceni polscy specjaliści mogliby w przyszłości zająć się tworzeniem kadry menadżerskiej dla przemysłu pracującego w oparciu o nowoczesne technologie.


TOP 200