DCML - standart dla centrów danych

Spięcie dwóch lub więcej centrów danych w logiczny system wydaje się zadaniem niewykonalnym. Sygnalizacja stanu systemów czy dostępności zasobów jest w praktyce możliwa tylko w obrębie rozwiązań jednego producenta, a i to nie we wszystkich obszarach. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi inicjatywa pod nazwą DCML (Data Center Markup Language). Przewodzi jej Marc Andreessen - ten sam, który zasłynął jako twórca przeglądarki Netscape.

Spięcie dwóch lub więcej centrów danych w logiczny system wydaje się zadaniem niewykonalnym. Sygnalizacja stanu systemów czy dostępności zasobów jest w praktyce możliwa tylko w obrębie rozwiązań jednego producenta, a i to nie we wszystkich obszarach. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi inicjatywa pod nazwą DCML (Data Center Markup Language). Przewodzi jej Marc Andreessen - ten sam, który zasłynął jako twórca przeglądarki Netscape.

DCML ma na celu opracowanie opartego na XML uniwersalnego języka opisu zasobów centrum danych. W założeniach język ma nie tylko połączyć systemy działające w ramach jednego ośrodka przetwarzania, lecz także umożliwić wymianę metadanych pomiędzy systemami i aplikacjami pracującymi w wielu . Implementacja DCML w aplikacji ma spowodować, aby mogła ona komunikować się w standardowy sposób z niższymi warstwami infrastruktury - bazami danych, systemami operacyjnymi, systemami pamięci masowych - i w efekcie "negocjować" z nimi warunki swojego działania, np. potrzeby w dziedzinie dostępu do kanałów I/O czy zasady skalowania pamięci w przypadku wzrostu obciążenia itp. DCML dotyczy praktycznie wszystkich elementów centrów danych: serwerów, aplikacji, infrastruktury sieciowej, systemów pamięci masowych itd. Ostateczny standard ma być niezależny od stosowanych w centrach danych systemów operacyjnych i aplikacji. Ma też umożliwić zarządzanie infrastrukturą za pomocą różnych narzędzi.

Brzmi to jak przygrywka do realizacji idei określanych utility computing i grid computing. W skład konsorcjum DCML Organization powołanego do rozwoju i utrzymania nowego standardu wchodzą obecnie m.in. Electronic Data Systems, Computer Associates, BEA Systems, Tibco, Micromuse, Mercury Interactive i NetIQ. Niestety, nie udało się pozyskać poparcia ze strony IBM, Sun Microsystems i Microsoftu, co byłoby znaczącym krokiem w kierunku rzeczywistego upowszechnienia DCML. Marc Andreessen uważa jednak, że DCML podąża drogą podobną do tej, która wcześniej prowadziła do powstania takich standardów, jak HTML czy TCP/IP. Jego zdaniem ich historia pokazuje, iż wielkie firmy potrafią bardzo szybko zmienić swoje podejście i w ostatniej chwili mogą włączyć się do prac nad DCML.

Wersja 1.0 specyfikacji DCML ma zostać opublikowana w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Standardy pokrewne DCML

  • CIM (Common Information Model)

  • SDM (Systems Definition Model)

  • ITIL (IT Infrastructure Library)

  • OSS/J (Operational Support System through Java)
Źródło:http://www.dcml.org


TOP 200