Czyżby ruszał RUM II?

Bez większego rozgłosu, tuż po wyborach parlamentarnych, a więc także spodziewanych zmianach na fotelu prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na stronach internetowych dokument - projekt koncepcji Rejestru Usług Medycznych (RUM II). Niestety w obliczu zmian w resorcie zdrowia i NFZ trudno dziś powiedzieć, jaki będzie dalszy los tego projektu.

Bez większego rozgłosu, tuż po wyborach parlamentarnych, a więc także spodziewanych zmianach na fotelu prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na stronach internetowych dokument - projekt koncepcji Rejestru Usług Medycznych (RUM II). Niestety w obliczu zmian w resorcie zdrowia i NFZ trudno dziś powiedzieć, jaki będzie dalszy los tego projektu.

Ciągłość koncepcji

Jak deklarują autorzy koncepcji - wśród których są Grzegorz Ewich, Czesław Andrzej Horoch, Mirosław Jarosz, Bartosz Toruń, Bartosz Kmiotek, Marek Ujejski oraz Andrzej Strug - nowy rejestr będzie zgodny z kluczowymi założeniami tzw. RUM pierwszej generacji, wdrożonego pilotażowo na początku lat 90. XX w. w Czarnkowie (woj. pilskie), w Dęblinie (woj. lubelskie), na Pradze Południe w Warszawie, a także z systemem START wdrożonym na Śląsku.

Bez zmian pozostały także podstawowe założenia systemu RUM II, takie jak: konieczność uwierzytelnienia kontaktu medycznego przez ubezpieczonego, oznaczenie transakcji indywidualnym identyfikatorem pozwalającym na naliczanie usług, identyfikacja za pomocą kuponu lub karty elektronicznej RUM, wreszcie kontrola kontaktów medycznych rejestrowanych w systemie RUM przez ubezpieczonego, lekarzy oraz instytucje naukowo-badawcze, w ograniczonym oczywiście zakresie.

Kluczowymi elementami systemu RUM II będzie: elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) - jako narzędzie do uwierzytelnienia kontaktów przez ubezpieczonego; elektroniczna karta personelu - jako narzędzie do uwierzytelnienia kontaktów i dostępu do systemu informatycznego RUM; stacja z czytnikami kart - jako miejsce uwierzytelnienia kontaktów medycznych. Istotnym elementem RUM II ma być portal internetowy, pozwalający personelowi medycznemu i ubezpieczonym na dostęp do zgromadzonych danych.

Elektroniczna karta ubezpieczonego będzie służyć do: identyfikacji ubezpieczonego, uwierzytelnienia transakcji, potwierdzania zakresu i okresu uprawnień do świadczeń, potwierdzania złożenia deklaracji do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarza rodzinnego). Ma utrudnić popełnianie nadużyć, usprawnić sporządzanie dokumentacji, a także pełnić funkcję klucza dostępu do danych medycznych, a w szczególności danych ratunkowych. W systemie RUM II nie przewiduje się zapisu w pamięci karty żadnych danych medycznych, czy też listy transakcji medycznych. Karta może natomiast służyć jako klucz dostępu do danych medycznych ubezpieczonego zgromadzonych u świadczeniodawców w formie elektronicznej. Dostęp do nich mógłby być zabezpieczony za pomocą kodu PIN, a w przyszłości - opcjonalnie - z wykorzystaniem technologii biometrycznych.

Krok po kroku

Z uwagi na rozległość projektu, a także na wymóg wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej i gabinetów lekarskich w komputery z czytnikiem oraz dostęp do sieci (według niektórych danych w tej chwili dostępem do Internetu dysponuje 80% placówek służby zdrowia) proces wdrażania RUM II zostanie rozłożony na dwa etapy. W pierwszym, przejściowym etapie kupony RUM będą uwierzytelniane za pomocą karty ubezpieczonego w rejestracjach przychodni i praktyk lekarskich przed udzieleniem świadczenia (tak jak to jest praktykowane na Śląsku w systemie START).

W drugim docelowym etapie kupony RUM będą uwierzytelniane przy użyciu karty ubezpieczonego i karty lekarza w czasie i miejscu udzielania świadczenia (w gabinecie lekarza lub w domu chorego). Będzie to wymagało posiadania przez personel medyczny stacjonarnego lub przenośnego komputera z czytnikami kart elektronicznych.

Kluczowe elementy systemu RUM II:

  • Elektroniczna kartaubezpieczenia zdrowotnego - jako narzędzie do uwierzytelnienia kontaktów przez ubezpieczonego;
  • Elektroniczna karta personelu - jako narzędzie do uwierzytelnienia kontaktów i dostępu do systemu informatycznego RUM;
  • Stacja z czytnikami kart- jako miejsce uwierzytelnienia kontaktów medycznych;
  • Portal internetowy- pozwalający personelowi medycznemu i ubezpieczonym na dostęp do zgromadzonych danych.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200