Czytelnik bibliotekarzem

Nowe technologie dają szansę włączenia do tworzenia księgozbioru czytelników, którzy często lepiej i dokładniej znają dokumenty i źródła oraz ich rzeczywistą zawartość.

Nowe technologie dają szansę włączenia do tworzenia księgozbioru czytelników, którzy często lepiej i dokładniej znają dokumenty i źródła oraz ich rzeczywistą zawartość.

Koncepcja Biblioteki 2.0 to m.in. jeden z efektów przenikania nowych technik cyfrowych i mediów elektronicznych na obszar funkcjonowania bibliotek - nie tylko tych cyfrowych, ale też i tradycyjnych. Po raz pierwszy terminu Library 2.0 użył Michael Casey we własnym blogu LibraryCrunch. Inni bibliotekarze zaczęli po swojemu przetwarzać, interpretować i rozwijać znaczenie tego pojęcia. Powstało już wiele jego definicji i wciąż są tworzone nowe.

Według założeń Jacka Manessa, autora tekstu "Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries", Biblioteka 2.0 to zastosowanie interaktywnych, współtworzonych oraz multimedialnych technologii sieciowych do udostępniania w Internecie bibliotecznych zasobów i usług. Jego zdaniem, Biblioteka 2.0 ma być skoncentrowana na użytkowniku, oferować usługi o charakterze multimedialnym, tworzyć kapitał społeczny i podejmować działania innowacyjne w sferze społecznej. Generalnie, w idei Library 2.0 chodzi o to, by dać czytelnikom narzędzia umożliwiające prowadzenie dialogu z bibliotekarzami - tworzenie i współtworzenie zasobów, treści czy usług, komentowanie działań bibliotek i dokonywanych przez nie wyborów, ocenę zawartości dostępnego księgozbioru. Wiele z tych narzędzi jest już powszechnie dostępnych - blogi, fora, Wikipedia itp. Podejmowane są także działania zmierzające do stworzenia systemów umożliwiających tworzenie otwartych katalogów bibliotecznych, komentowanie oraz recenzowanie zarówno pozycji bibliotecznych, jak i działań samych bibliotekarzy.

Bibliotekarze widzą coraz więcej potencjalnych korzyści wynikających ze stosowania technologii Web 2.0. Dostrzegają też konsekwencje, jakie mogą się w związku z tym pojawić w bibliotekarstwie. Przyjmuje się, że jeżeli czytelnicy będą mogli współtworzyć biblioteki, mieć wpływ na ich działalność i zawartość oraz organizować aktywność społeczną wokół nich, to instytucje te o wiele lepiej będą odpowiadały zmieniającym się potrzebom i zainteresowaniom swoich użytkowników.


TOP 200