Czym jest transformacja cyfrowa? Niezbędne zakłócenie

Transformacja cyfrowa to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki organizacja dostarcza wartość swoim klientom. Co pociąga za sobą transformacja? W jaki sposób upewnić się, że nasza firma znajduje się na właściwym kursie?

Fot. Nataliya Vaitkevich/Pexels

Większość dyrektorów generalnych (72%) nadal nadaje priorytet inwestycjom cyfrowym, zgodnie z raportem CEO Outlook 2022 firmy KPMG, częściowo ze względu na obawy związane z pojawiającymi się i przełomowymi technologiami, które stanowią jedno z trzech największych zagrożeń dla rozwoju organizacji. Dyrektorzy wiedzą, że jeśli ich firmy nie będą stale ewoluować poprzez transformację cyfrową, ryzykują, że zostaną wyprzedzeni przez konkurentów lub zamknięci przez startupy, które są bardziej wydajne, skuteczniejsze i bardziej zaangażowane w relacje z klientami.

Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowych ze wszystkimi aspektami działalności biznesowej. Oznacza to określenie sposobu wykorzystania technologii do dostarczania nowych produktów i usług, ulepszania istniejących produktów i usług oraz usprawniania procesów.

Zobacz również:

  • Cisco przejmuje Splunk
  • Android ma nowe logo 3D
  • Jak będą rosły wydatki na ICT

Co więcej, transformacja cyfrowa oznacza wykonywanie wszystkich tych prac w sposób ciągły.

Definicja transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa jest chwytliwym terminem, opisującym wdrażanie technologii cyfrowych w celu przeprojektowania istniejących procesów lub opracowania nowych usług, które lepiej angażują klientów, wspierają pracowników, usprawniają operacje biznesowe i zwiększają wartość biznesową dla wyników finansowych organizacji.

Transformacja cyfrowa stała się kluczową inicjatywą strategiczną w połowie 2010 roku, wraz z rozwojem komunikacji mobilnej, chmury, analizy danych i innych zaawansowanych technologii informatycznych, umożliwiając firmom i konsumentom łatwe angażowanie się za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Od tego czasu transformacja cyfrowa pozostaje jednym z najważniejszych celów, a jej tempo przyspieszyło w 2020 r., gdy praca, handel i codzienne czynności przeniosły się do internetu w odpowiedzi na obostrzenia związane z COVID-19. I rozwija się w szybkim tempie po pandemii, ponieważ sztuczna inteligencja i angażujące technologie internetowe przynoszą obietnice nowych możliwości i zmian.

"Transformacja cyfrowa to zdolność do właściwego przyjmowania i stosowania technologii w celu tworzenia ciągłej ewolucji i odkrywania na nowo przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia wzrostu lub strategii konkurencyjnej" - mówi Tim Smith, dyrektor w firmie Deloitte.

Dodatkowo, transformacja cyfrowa oznacza ponowne przemyślenie sposobu, w jaki organizacje wykorzystują technologię, ludzi i procesy w dążeniu do nowych modeli biznesowych i nowych źródeł przychodów - możliwości rozwoju, które same w sobie są napędzane przez zmiany w oczekiwaniach klientów dotyczących produktów i usług.

"Ostatecznym celem transformacji cyfrowej jest bycie bardziej inteligentnym i poprawa ogólnego doświadczenia" - dodaje Sheryl Kingston, dyrektor ds. badań w 451 Research, części SP Global Market Intelligence.

W idealnym świecie prowadzona przez CEO we współpracy z CIO, CHRO i innymi liderami wyższego szczebla, transformacja cyfrowa wymaga współpracy między działami w celu połączenia strategii skoncentrowanej na biznesie z modelami szybkiego rozwoju aplikacji.

Dlaczego transformacja cyfrowa ma znaczenie

Pojawienie się komercyjnego Iinternetu pod koniec XX wieku, a następnie szybkiej przepustowości i technologii mobilnych w pierwszej dekadzie XXI wieku, napędzało wcześniejsze fale cyfryzacji, gdy ludzie zaczęli przechodzić od osobistych, analogowych interakcji do transakcji online.

Przetwarzanie w chmurze, które umożliwia dostęp do aplikacji i danych w dowolnym miejscu i czasie, wraz ze smartfonami w dużej mierze napędzało kolejną falę transformacji cyfrowych. Firmy, które nie zainwestowały w nowoczesne technologie i nie zdigitalizowały swoich procesów, nie mogły konkurować, ponieważ całe branże zostały zakłócone przez nowe modele biznesowe, które wykorzystywały przetwarzanie w chmurze i pojawiające się możliwości analityczne do dostarczania ulepszonych i zupełnie nowych usług i doświadczeń. Amazon stał się metaforą rynków wywróconych do góry nogami w wyniku cyfryzacji.

Dziś firmy muszą nadal przeprojektowywać swoje procesy wraz z rozwojem technologii i umożliwiać nowe sposoby interakcji z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi, aby pozostać istotnymi i dochodowymi.

"Żyjemy w erze cyfrowej, w której technologia jest osadzona w każdym aspekcie naszego życia. Firmy nie są z tego zwolnione. Muszą przyjąć technologię, ponieważ to, co mogą zyskać, obejmuje całą gamę możliwości - od zwykłego przetrwania i wydajności po niesamowicie satysfakcjonujące przeobrażenie ich działalności" - mówi Parthiv Shah, globalny partner zarządzający ds. strategii chmury i transformacji cyfrowej Tata Consultancy Services. Wskazuje także na badanie TCS, w którym 37% respondentów stwierdziło, że poczyniło postępy w kierunku innowacji opartych na chmurze w postaci nowych modeli biznesowych, podkreślając rosnącą siłę chmury do generowania nowych przychodów.

Inne badania potwierdzają konieczność zaangażowania się w transformację cyfrową.

"Firmy angażują się w transformację cyfrową, aby upewnić się, że ich klienci i pracownicy są zadowoleni, mają wydajne łańcuchy dostaw i działają efektywnie" - mówi Kingstone. "A firmy, które są bardziej zaawansowane, które mają kulturę zmiany, mają lepsze wyniki, wyższą zdolność kredytową i wyższy zwrot z kapitału".

Strategia transformacji cyfrowej

Aby odnieść sukces w transformacji cyfrowej, organizacje muszą zidentyfikować procesy, które muszą przekształcić, stworzyć wizję stanu końcowego i określić, jakie technologie będą wspierać ten cel. Następnie muszą opracować i dostarczyć wspierające możliwości cyfrowe w sposób zwinny i z dostosowaniami funkcji w oparciu o opinie użytkowników.

"Dobra strategia transformacji cyfrowej to taka, która zapewnia przyrostową wartość w kompleksowych i formalnych ramach" - wyjaśnia Shah. "Musisz pełzać, zanim zaczniesz chodzić, i musisz chodzić, zanim zaczniesz biegać. Daje to interesariuszom możliwość przetrawienia zmiany i docenienia jej wartości".

Shah wskazuje na wielopoziomowe podejście swojej firmy jako przykład ram transformacji cyfrowej.

Mówi, że pierwszy krok, czyli Horyzont 1, "polega na stworzeniu silnego cyfrowego rdzenia z chmurą jako jednoczącą cyfrową strukturą. Organizacje koncentrują się na modernizacji podstawowej technologii - infrastruktury, aplikacji i danych - jednocześnie migrując obciążenia do chmury, aby osiągnąć większą elastyczność biznesową i odporność operacyjną. Horyzont 2 to innowacyjne modele biznesowe. Organizacje łączą moc technologii cyfrowych, aby umożliwić transformację na poziomie modelu operacyjnego, czerpiąc znaczące korzyści z innowacji i poprawy doświadczeń klientów oraz wglądu w biznes" - twierdzi Shah.

Następnie jest Horyzont 3, który według Shaha "dotyczy zmiany struktur branżowych i generowania wykładniczej wartości poprzez organizowanie lub uczestniczenie w ekosystemach partnerskich. Ekosystemy te mogą składać się zarówno z tradycyjnych, jak i nietradycyjnych graczy, w tym konkurentów, aby umożliwić transformację wyższego rzędu".

Eksperci podkreślają potrzebę zapewnienia zgodności inicjatyw transformacji cyfrowej z celami korporacyjnymi i strategiczną wizją firmy.

Raport Deloitte z 2023 r. określa ilościowo znaczenie tego dostosowania, zauważając, że "najtrudniejszą częścią każdej transformacji nie jest podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu; to zrozumienie, czy widzisz charakterystyczne zwroty z inwestycji. Organizacje często mają trudności z określeniem, które działania mają największy wpływ i które inwestycje przynoszą największą wartość dla przedsiębiorstwa".

W artykule z 2022 roku dla Harvard Business Review, autorzy i liderzy biznesu Nathan Furr, Andrew Shipilov, Didier Rouillard i Antoine Hemon-Laurens omówili to, co uważają za cztery filary udanej transformacji cyfrowej.

Wymienili oni podniesienie poziomu IT, cyfryzację operacji, marketing cyfrowy i nowe przedsięwzięcia, pisząc, że "to, który filar jest właściwym punktem wyjścia dla twojej firmy, zależy od kontekstu, potrzeb, ale także dojrzałości cyfrowej. Zazwyczaj firmy zajmują się pierwszymi filarami, które opisujemy na początku ich cyfrowej transformacji, chociaż w miarę dojrzewania mogą się stale ulepszać, aby dodać kolejne filary".

Napisali również, że firmy powinny zająć się tym, co pociąga za sobą każdy filar, a także jego korzyściami, wymaganymi możliwościami, sponsorami C-suite i kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI).

Przykłady transformacji cyfrowej

Przykładów udanej transformacji jest mnóstwo; oto trzy z nich:

Sysco, międzynarodowa firma zajmująca się dystrybucją żywności, przekształciła swoją zmianę z czasów pandemii, która obejmowała pomoc klientom w ucyfrowieniu ich działalności, w strategię hiperwzrostu po pandemii, wykorzystując analitykę, sztuczną inteligencję i inne technologie cyfrowe. Plan "Recipe for Growth", ogłoszony w maju 2021 r., wzywa firmę do wzrostu 1,5 razy większego niż cała branża - ambitny plan, który przyniósł Sysco nagrodę CIO 100 Award 2023 za innowacyjność i przywództwo IT. "Przepis na wzrost ma wiele wspólnego z tym, jak prowadzimy firmę - chmurę i podstawową technologię, sposób dostarczania oprogramowania i wszystkie fundamentalne możliwości, które leżą u podstaw naszej strategii" - mówi Tom Peck, executive vice president, chief information i digital officer w Sysco.

W ciągu ostatniej dekady Domino's Pizza, jedna z największych na świecie firm dostarczających jedzenie, odeszła od starszych procesów i technologii, aby zmienić sposób, w jaki angażuje i obsługuje klientów. Zmiana ta pozwoliła jej skutecznie konkurować z cyfrowymi platformami dostaw żywności, usprawnić operacje i wspierać innowacje. Kluczowe elementy trwającej transformacji cyfrowej obejmują śledzenie dostaw i spersonalizowane kampanie marketingowe, sukcesy możliwe dzięki zmodernizowanemu stosowi technologicznemu, analityce i sztucznej inteligencji.

Deere & Co., lepiej znana jako John Deere, od prawie 200 lat dostarcza swoje rozpoznawalne zielone ciągniki, a także inny sprzęt budowlany i rolniczy. Ale cieszy się również powszechnym uznaniem za wykorzystanie danych, analityki i innych technologii cyfrowych do dostarczania nowych produktów i usług. Przykładowo, firma wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoim sprzęcie rolniczym, umożliwiając mu odróżnianie chwastów od upraw. Wprowadza automatyzację i inteligencję do swoich maszyn, umożliwiając im pracę bez kierowców. Dostarcza też swoim klientom na polach informacje oparte na danych, pomagając właścicielom gruntów i operatorom skuteczniej i wydajniej zarządzać polami i lasami. O swoim zaangażowaniu w innowacje cyfrowe, prezes i dyrektor generalny John May mówi: "Nie tworzymy technologii dla samej technologii. Za wszystkim, co robimy, stoi cel, aby nasi klienci mieli narzędzia, których potrzebują, aby sprostać niektórym z największych wyzwań na świecie".

Technologie transformacji cyfrowej

Eksperci twierdzą, że chmura obliczeniowa jest podstawą cyfrowej organizacji, ponieważ zapewnia elastyczność i skalowalność, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom, a także dostęp w dowolnym miejscu i czasie, którego oczekują klienci i pracownicy.

Chmura obliczeniowa obsługuje również stale rosnącą listę narzędzi cyfrowych - od sztucznej inteligencji po Web3 - których organizacje potrzebują do wspierania bieżących inicjatyw cyfrowych.

Obecnie, w 2023 roku, firmy wykorzystują możliwości analityczne i inteligencję, a także IoT i przetwarzanie brzegowe. Inwestują w technologie automatyzacji i hiperautomatyzacji. Wdrażają też platformy low-code/no-code, aby wszyscy pracownicy, a nie tylko technolodzy, mogli tworzyć oprogramowanie wspierające i przekształcające procesy biznesowe.

Niektóre z nich inwestują również w technologie internetowe nowej generacji. Prawie 75% firm ankietowanych w raporcie 2023 State of Digital Transformation Report firmy technologicznej Prophet stwierdziło, że przyjmuje, pilotuje lub bada blockchain, metaverse i inne technologie Web3.

Większość technologii wspierających transformację cyfrową jest dziś skoncentrowana na danych, dzięki czemu platformy danych - a także ogólnie silny program zarządzania danymi - mają kluczowe znaczenie dla udanych strategii transformacji cyfrowej.

W rzeczywistości eksperci twierdzą, że dane - oraz możliwość dostępu do nich i ich analizy - stały się dziś istotnym elementem transformacji.

"Udana transformacja cyfrowa polega na płynności danych jako zasobu w operacjach przedsiębiorstwa" - mówi Michael Bradshaw, CIO w Kyndryl, dostawcy usług IT. "To sposób, w jaki stajemy się operacją opartą na danych, wykorzystanie danych do podejmowania decyzji dotyczących tego, co jest znaczące i wartościowe dla naszych klientów, naszych pracowników i naszej firmy. Jeśli firma nie pogodzi się z tym, co to dla niej oznacza, może to oznaczać, że już jej nie będzie".

Jak twierdzą doradcy ds. zarządzania, kadra kierownicza musi być gotowa do korzystania z pełnego zakresu technologii i określenia, które z nich zapewnią potrzebne wyniki.

"Dziesięć lat temu transformacja cyfrowa polegała na przejściu do chmury. Pięć lat temu chodziło bardziej o przygotowanie danych do sztucznej inteligencji. Teraz jest to przejście do generatywnej sztucznej inteligencji. A kiedyś w przyszłości będzie to przejście do chmury kwantowej" - mówi Pablo Alejo, dyrektor zarządzający w firmie konsultingowej West Monroe. "Każda organizacja stara się reagować na siły rynkowe, wykorzystując najlepszy zestaw narzędzi dostępnych w danym momencie".

Wiele organizacji nie jest jednak w stanie korzystać ze wszystkich cyfrowych narzędzi i możliwości dostępnych na rynku, ponieważ nie pozbyły się jeszcze starszych technologii. Badanie 2023 przeprowadzone przez Foundry dla globalnej firmy technologicznej Insight Enterprises, wykazało, że liderzy przedsiębiorstw wymienili dług techniczny wynikający z polegania na silosowych, starszych systemach i procesach jako główną przeszkodę dla innowacji. Co więcej, 86% respondentów stwierdziło, że dług techniczny miał na nich wpływ w poprzednim roku, a 43% stwierdziło, że ograniczyło to ich zdolność do wprowadzania innowacji.

Etapy udanej transformacji cyfrowej

Chociaż każda organizacja podąża własną drogą transformacji cyfrowej, eksperci twierdzą, że istnieje pięć wspólnych kroków, które większość organizacji wykonuje, gdy rozwijają inicjatywy techniczne wspierające ich transformacje:

Dostosowują cele do celów biznesowych. Organizacje odnoszące sukcesy zaczynają od pytań: Jakie wyniki biznesowe chcę osiągnąć dla klientów i jaki problem firma próbuje rozwiązać? Następnie dostosowują swoje cele do wyników, które firma stara się osiągnąć.

IT i biznes spotykają się, aby współtworzyć. Dostosowanie i współpraca między obszarami funkcjonalnymi firmy są niezbędne do osiągnięcia cyfrowego sukcesu. Wiele organizacji tworzy wielofunkcyjne zespoły, które pomagają w prowadzeniu transformacji cyfrowej.

Firmy wybierają odpowiednich partnerów strategicznych. Niezależnie od tego, czy jest to firma konsultingowa Big 5, integrator systemów czy butikowy startup projektowy, liderzy IT potrzebują pomocy w realizacji cyfrowych imperatywów, aby skrócić czas uzyskania wartości biznesowej. Wyniki raportu CEO KPMG odnoszą się do znaczenia takich partnerstw: "Firmy polegają na swoich ekosystemach, ponieważ budowanie udanych partnerstw może pomóc firmie w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. ... Dyrektorzy generalni twierdzą również, że budowanie strategicznych sojuszy ze stronami trzecimi jest najważniejszą strategią, która pomoże im osiągnąć cele wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat".

Przeprojektowują biznes i produkty wokół wymogów klientów. Doświadczenie klienta jest kluczowym czynnikiem motywującym do transformacji cyfrowej, a większość inicjatyw cyfrowych jest dostosowana do poprawy interakcji z klientami i otwierania nowych dróg dla biznesu.

Przekwalifikowanie pracowników pod kątem technologii cyfrowych.

Podnoszenie kwalifikacji w zakresie najnowszych technologii stało się biznesowym imperatywem konkurowania w erze cyfrowej.

Role i umiejętności związane z transformacją cyfrową

Podczas gdy nowe technologie i odnowione procesy mają kluczowe znaczenie, posiadanie odpowiednich umiejętności przez pracowników jest niezbędne do każdej cyfrowej transformacji.

Inżynierowie oprogramowania, specjaliści ds. przetwarzania w chmurze i menedżerowie produktów cyfrowych pozostają kluczowymi rolami dla firm, które chcą wdrażać nowe produkty i usługi. Liderzy DevOps przyspieszają rozwój oprogramowania poprzez łączenie rozwoju z operacjami.

Data scientists i architekci danych są również bardzo poszukiwani, ponieważ firmy starają się uzyskać wgląd w ogromne ilości danych, a transformacje w coraz większym stopniu opierają się na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji.

Projektanci UX, trenerzy cyfrowi, programiści, , analitycy forensics, menedżerowie ds. zgodności z etyką i menedżerowie ds. technologii w miejscu pracy uzupełniają priorytety.

Oczywiście przywództwo ma znaczenie. Wielu CIO dodało tytuł Chief Digital Officer (CDO), aby opisać swoje kompetencje, podczas gdy niektórzy są po prostu przemianowani na CDO. Czasami role CIO i CDO są wyraźnie rozdzielone. Zazwyczaj decyzje te należą do CEO.

Nie ma jednak znaczenia, kto jest właścicielem cyfrowego imperatywu, o ile ktoś jest kompetentny w zakresie wykorzystywania technologii do napędzania wzrostu przychodów - i jest w stanie połączyć wszystkie elementy.

"Są orkiestratorami" - mówi Nitish Mittal, partner kierujący praktyką technologiczną w firmie badawczej Everest Group, dodając, że rozumieją, że technologia nie jest głównym celem, ale raczej środkiem do celu - niezależnie od tego, czy celem jest zwiększenie produktywności, czy większe zaangażowanie klientów.

Wyzwania związane z transformacją cyfrową

Transformacje cyfrowe mogą opóźniać się lub kończyć niepowodzeniem z wielu powodów, w tym z powodu słabego przywództwa, rozbieżności między IT a biznesem, słabego zaangażowania pracowników i niespełniających standardów operacji.

Raport IDC InfoBrief zlecony przez Insight Enterprises wykazał, że obawy dotyczące prywatności/bezpieczeństwa danych (50%), brak podstawowych umiejętności technologicznych (39%) i niewystarczające zasoby do zarządzania zmianą (31%) były największymi przeszkodami w transformacji cyfrowej, z jakimi borykały się organizacje.

Raport wykazał również, że organizacje zmagają się z cyberbezpieczeństwem (56%) i odpornością operacyjną (52%), podczas gdy 46% stwierdziło, że starsze technologie / dług techniczny powstrzymują ich strategię organizacyjną. Wiele organizacji zmaga się również z dostosowaniem inicjatyw cyfrowych do swoich celów biznesowych, uzyskaniem wsparcia wykonawczego, pozyskaniem środków finansowych potrzebnych na inwestycje i ustaleniem priorytetów dla najbardziej wpływowych inicjatyw.

Ponadto, często nie radzą sobie z zarządzaniem zmianami procesów i adaptacją ludzi, uważają eksperci. "Jednym z największych wyzwań jest uzyskanie wewnętrznego porozumienia w sprawie wyników, które próbujesz osiągnąć dzięki dokonywanym inwestycjom. Definicja sukcesu dla jednej części organizacji w porównaniu z definicją sukcesu w innym obszarze nie zawsze jest zgodna" - mówi Rajesh Varrier, wiceprezes wykonawczy w Infosys i szef Infosys Americas oraz szef firmy ds. doświadczeń cyfrowych.

Co więcej, niektóre firmy ponoszą porażkę w zakresie transformacji cyfrowej, ponieważ nie koncentrują się na tym, czego chcą ich klienci, mówi Kamales Lardi, autor książki "The Human Side of Digital Business Transformation" i dyrektor generalny Lardi & Partner Consulting.

"Siedzą w bańce firmy i nie patrzą na zewnątrz" - dodaje. "To tak, jakbyś siedział w akwarium, świat na zewnątrz akwarium się zmieniał, a ty nie zauważasz, że środowisko poza akwarium się zmienia, dopóki akwarium nie pęknie i nie znajdziesz się na otwartym morzu".

Kluczowe trendy w transformacji cyfrowej

Dyrektorzy postrzegają zdolność do ciągłego angażowania się w transformację cyfrową w coraz szybszym tempie jako kluczowy element sukcesu.

"Nie możemy ignorować faktu, że nawet najbardziej stabilne firmy mogą zostać zakłócone" - mówi Lardi, dodając, że firmy muszą wykorzystywać swoje technologie cyfrowe i możliwości analizy danych, aby "uważnie śledzić trendy [rynkowe i dotyczące klientów], które mają miejsce i mogą się wydarzyć niemal z dnia na dzień".

Badanie IDC InfoBrief, przeprowadzone na zlecenie Insight Enterprises, potwierdza tę tezę: 82% ankietowanych dyrektorów stwierdziło, że firmy muszą inwestować w transformację cyfrową lub pozostać w tyle, a 49% stwierdziło, że zdolność do nadążania za innowacjami technologicznymi w porównaniu z konkurencją jest jednym z największych zagrożeń dla ich organizacji w przyszłości.

W badaniu zidentyfikowano również trendy transformacji cyfrowej, zauważając na przykład, że 34% planuje zainwestować w transformację cyfrową w ciągu najbliższych 12 miesięcy w celu skalowania dystrybucji i monetyzacji produktów i usług, a 33% zamierza osiągnąć głębszą cyfryzację doświadczeń klientów.

Jednocześnie badanie ujawniło, że kadra kierownicza analizuje swoje inwestycje, a 61% respondentów stwierdziło, że spodziewa się zobaczyć znaczący zwrot z inwestycji cyfrowych do 2024 roku.

Aby zapewnić udane transformacje, firmy muszą przeplatać swoje strategie transformacji cyfrowej z celami biznesowymi, identyfikując, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą przekształcić ich obecną ofertę i operacje, a także wykorzystując te technologie do wspierania i umożliwiania nowych przedsięwzięć. Muszą wykonywać tę pracę w sposób zwinny, na bieżąco wprowadzając ulepszenia i innowacje oraz wykorzystując dane, aby potwierdzić, że podążają właściwą trajektorią. Muszą też posiadać umiejętność przeprowadzania ludzi i procesów przez te zmiany - zwłaszcza, że tempo ewolucji technologii staje się jeszcze szybsze.

"Firmy zawsze musiały się przekształcać, ale [dzisiejszy potencjał zakłóceń cyfrowych] naprawdę trzyma firmy w napięciu" - dodaje Lardi. "Tylko te z silnym ekosystemem, który łączy wszystko razem, osiągają dużą wartość biznesową dzięki swoim cyfrowym transformacjom".

Artykuł pochodzi z CIO.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200