Czym jest BI w biznesie?

Analityka biznesowa to szybsze raportowanie i konkretna informacja. W efekcie Business Intelligence to często nieocenione wsparcie w procesach decyzyjnych.

W dobie konkurencyjności opartej na wiedzy kluczowe staje się pozyskanie i sprawne wykorzystanie informacji biznesowej. Informacji, której jest coraz więcej. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania analityczno-raportujące, czyli systemy ułatwiające wykorzystanie informacji w procesach decyzyjnych. Warto pamiętać, że analityka biznesowa to dużo więcej niż raportowanie. Obok możliwości wykorzystania mechanizmów z zakresu informowania kierownictwa, nowoczesne rozwiązania klasy BI pozwalają bowiem analizować niemal dowolne informacje w dowolnym kontekście. Częścią systemów Business Intelligence są też mechanizmy wspierające zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa, narzędzia predykcyjne, a także rozwiązania analityczne wspierające konkretne procesy biznesowe. Wiele rozwiązań z dziedziny BI dodatkowo wykorzystuje zaawansowane mechanizmy analizy statystycznej oraz narzędzia pozwalające na prognozowanie trendów rynkowych.

W różnych obszarach

Obszar zastosowania analityki biznesowej zależy w zasadzie w głównej mierze od pomysłowości użytkowników. Zakres funkcjonalności oprogramowania z zakresu analityki biznesowej sięga niemal wszystkich typowych obszarów zarządzania biznesem - od procesów monitorowania podejmowanych działań, przez budowanie strategicznej wizji rozwoju, aż po bieżące reagowanie na różnego rodzaju zdarzenia rynkowe. Rozwiązania klasy Business Intelligence sprawdzają się zatem jako wsparcie dla obszaru zarządzania sprzedażą, relacjami z klientami, logistyki, finansów, produkcji i wielu innych. Możliwe jest więc m.in. wielowymiarowe analizowanie danych sprzedażowych, poszukiwanie szans i zagrożeń rynkowych czy oceny sprawności łańcucha dostaw. W przypadku działań powtarzalnych możliwa jest automatyzacja niektórych procesów decyzyjnych.

Dla każdego obszaru tworzone są wręcz dedykowane narzędzia analityczne, pozwalające na lepsze wykorzystanie szans rynkowych. Przykładowo w obszarze zarządzania relacjami z klientami możliwe jest wykorzystanie mechanizmów BI do analizy preferencji, zaawansowanego profilowania oferty oraz oceny prawdopodobieństwa odejścia. Możliwe jest m.in. analizowanie danych pochodzących z kanałów sprzedaży w korelacji z danymi logistycznymi i informacjami pochodzącymi z serwisów społecznościowych. W procesach decyzyjnych przydatne okazują się m.in. symulacje pozwalające przewidywać zmiany określonych parametrów na całe łańcuchy procesów biznesowych, narzędzia umożliwiające tworzenie zaawansowanych symulacji budżetowych, a także nowoczesne rozwiązania ułatwiające przetwarzanie informacji pochodzących spoza firmy.

Sięgając rozmaitych obszarów biznesowych, oprogramowanie klasy BI stopniowo obejmuje coraz niższe poziomy działalności biznesowej. Rozwój technologii pozwala bowiem na pokrycie analizami kolejnych, coraz bardziej oddalonych od sedna prowadzonej działalności, obszarów biznesu oraz jego otoczenia. W miarę rozwoju technologii spadają również nakłady pracy niezbędne do stworzenia wielowymiarowych analiz czy predykcji biznesowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że nowoczesne systemy analityczne nie wymagają specjalnych umiejętności do prowadzenia nawet najbardziej zaawansowanych analiz. Rozwój interaktywnych interfejsów i sposobów wizualizacji danych sprzyja popularyzacji narzędzi BI. Analityka biznesowa staje się coraz bardziej dostępna.

Początek drogi

Tyle teorii. W praktyce w wielu firmach występują problemy z zaangażowaniem pracowników w proces gromadzenia informacji oraz zdefiniowaniem oczekiwań. Problematyczną kwestią jest również jakość danych, które mają być analizowane - informacje bywają niekompletne, zdublowane lub po prostu nieprawdziwe. Z analiz firmy Gartner wynika, że co czwarta firma zaliczana do grupy Fortune 1000 na poziomie operacyjnym korzysta z danych złej jakości. Błędem jest też brak jasno zdefiniowanej strategii rozwoju narzędzi klasy BI. Zdaniem ekspertów, w wielu firmach panuje błędne przekonanie, że samo wdrożenie rozwiązania analityki biznesowej daje ogromną przewagę nad konkurencją. Tymczasem uruchomienie rozwiązania klasy BI jest tylko początkiem drogi do zbudowania organizacji biznesowej działającej na bazie narzędzi analityki biznesowej. Wymaga to jednak aktywnego zaangażowania ze strony użytkowników biznesowych, uporządkowania procesów oraz zmiany w mentalności organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200