Czy to dla Polaków?

Na świecie dopiero od połowy lat 80. systemy eksperckie były szerzej stosowanie w firmach. Wcześniej korzystała z nich nauka i medycyna. W przedsiębiorstwach przemysłowych używano ich przede wszystkim do badania, rozwoju i kształtowania produktu, wyboru wariantów rozwiązań konstrukcyjnych. Drugi ważny obszar zastosowań to produkcja, a trzeci to zbyt. Zauważalny staje się udział tych systemów w zarządzaniu,zwłaszcza w podejmowaniu decyzji.

Na świecie dopiero od połowy lat 80. systemy eksperckie były szerzej stosowanie w firmach. Wcześniej korzystała z nich nauka i medycyna. W przedsiębiorstwach przemysłowych używano ich przede wszystkim do badania, rozwoju i kształtowania produktu, wyboru wariantów rozwiązań konstrukcyjnych. Drugi ważny obszar zastosowań to produkcja, a trzeci to zbyt. Zauważalny staje się udział tych systemów w zarządzaniu,zwłaszcza w podejmowaniu decyzji.

W Polsce możliwość ich zainstalowania rozważana jest na razie czysto teoretycznie. Niemniej niektórzy specjaliści uważają, że są stosunkowo proste systemy eksperckie, które mogłyby być z powodzeniem używane niemal w każdym polskim przedsiębiorstwie. Doktor Marek Pawlak z Politechniki Lubelskiej wymienia trzy takie systemy: Guvex, Bilex, Finex. Stanowią one kompleks narzędzi do analizy rocznych sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Analizują zależności, badają przyczyny zjawisk, proponują strategię na przyszłość. Guvex próbuje pokazać tendencje rozwoju, wyszukać przyczyny strat i zysków wskazać korzystne lub niekorzystne trendy. Bilex bada sytuację majątkową przedsiębiorstwa. Najpierw tworzone są wskaźniki dotyczące rentowności i obrotów, struktury kapitału oraz majątku firmy i następnie dane te porównywane są z danymi roku poprzedniego. Finex bada stany i przepływy finansowe: płynność finansową, kapitał obrotowy, zmiany w strukturze pochodzenia środków i ich wykorzystania, poziom samofinansowania.


TOP 200