Czy system SAP ERP usprawni działanie polskich sądów

Wartość - podpisanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z S&T Services Polska - kontraktu na wdrożenie tego systemu to 25 mln zł. Jest to jeden z największych kontraktów na wdrożenie ERP w polskiej administracji.

Głównym celem projektu jest usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami. "Nie byłoby to możliwe bez wdrożenia skutecznego narzędzia pozwalającego na sprawne zbieranie danych operacyjnych z podległych jednostek, ich przetwarzanie i konsolidację, co ułatwia dokonywanie wielostronnych, złożonych analiz oraz generowanie informacji statystycznej" - przekonują przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. "Funkcjonujemy w warunkach dynamicznie zmieniających się uwarunkowań legislacyjnych. Proponowane rozwiązanie musiało posiadać nie tylko efektywny i wydajny mechanizm gromadzenia, przetwarzania, analizy i raportowania, ale także możliwość elastycznego dopasowywania do wprowadzanych zmian legislacyjnych" - dodają.

Obecnie w sądach panuje duży stopień rozproszenia i niejednolitości systemów IT, które stanowią źródła danych zbieranych i przetwarzanych w Wydziale Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. W samym obszarze sądownictwa powszechnego rozproszenie sięga aż do poziomu poszczególnych wydziałów sądów. Ponadto oprogramowanie wykorzystywane w wydziałach pochodzi od różnych producentów, przy czym aż w 13% wydziałów w ogóle nie wykorzystuje elektronicznych repertoriów spraw. W większości przypadków dane z wdrożonych w resorcie systemów IT są drukowane w formie zestawień i wprowadzane manualnie do systemu statystycznego.

Zobacz również:

  • Grupa MTP wybrała system ERP firmy Soneta
  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?

Zintegrowany system ma zapewnić jednolite wspomaganie pracy sądów powszechnych w obszarach rachunkowości oraz kadr, a także dostarczy efektywny system raportowania. Pozwolić ma to Ministerstwu Sprawiedliwości na lepszą kontrolę nad zasobami w sądach.

W konkursie oferta S&T została oceniona lepiej niż - konkurujących także o ten kontrakt - firm Accenture, HP Polska oraz Deloitte Business Consulting. Jak mówią przedstawiciele S&T, firma ta - co jest nietypowe dla przetargów w polskiej administracji - wygrała nie ceną lecz oceną koncepcji budowy (maksymalnie do uzyskania 35 pkt.) i wdrożenia systemu (40 pkt.). Cena stanowiła zaledwie 25% ogólnej oceny. S&T otrzymało łącznie 67,8 pkt., Deloitte 65,63 pkt., HP Polska 59 pkt., a Accenture 58,74 pkt.

Umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a S&T Services Polska dotyczy dostawy zintegrowanego systemu do zarządzania rachunkowością i kadrami. Zaproponowane przez S&T rozwiązanie to SAP ERP, SAP BW i SAP Business Objects. Zakończenie wdrożenia przewidziane jest na rok 2013.

"Wdrożenie w Ministerstwie Sprawiedliwości jest bardzo złożonym projektem ze względu na rozproszenie jednostek i zróżnicowanie pod względem używanych systemów i procesów. Do tego projektu podchodzimy nie tylko jak do przedsięwzięcia integracyjnego w sensie technologicznym, ale przede wszystkim jak do zadania, które ma w znacznej mierze usprawnić działalność administracyjno-finansową systemu wspierającego ten resort" - komentuje Maciej Wiśniewski, prezes zarządu S&T Services Polska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200