Czy rewolucja chmurowa oznacza rewolucję na rynku pracy IT?

Rozmowa z Sylwią Klusek, Recruitment Business Partnerem w regionie Oracle Europy Środkowej i Wschodniej.

Oracle prowadzi ostatnio prawdziwą ofensywę w chmurze. Od ponad czterech lat odpowiada Pani za procesy rekrutacyjne w tej firmie. Czy obecna rewolucja chmurowa ma wpływ na politykę zatrudniania w Oracle?

Oracle jest jednym z pierwszych dostawców na rynku IT, który zrozumiał potencjał chmury obliczeniowej jeszcze w początkowym okresie rozwoju tej technologii. Dzisiaj cloud computing to strategiczny obszar rozwoju naszej firmy; Oracle intensywnie inwestuje w produkty dla trzech warstw technologii chmury: SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), PaaS (Platform as a Service – platforma jako usługa) oraz IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa).

Z tą strategią ściśle powiązana jest także polityka kadrowa Oracle, ponieważ jako Dział Rekrutacji musimy synchronizować naszą pracę z wszystkimi działaniami firmy nakierowanymi na upowszechnianie i propagowanie rozwiązań w chmurze. Przygotowując się do nowego roku finansowego (zaczyna się 1 czerwca 2015 r.), pozyskaliśmy w ostatnich miesiącach wielu specjalistów doświadczonych we wszystkich wspomnianych obszarach chmury i ten trend będzie się utrzymywał w najbliższych latach. Z naszych analiz wynika, że rynek usług chmurowych wzrasta obecnie ok. 5 razy szybciej niż inwestycje w systemy tradycyjne. Znaczenie chmury będzie zatem cały czas rosło i otwierało coraz szerzej okno rekrutacyjne na ekspertów w tym zakresie.

Eksperci od cloud computingu to dość szerokie określenie. Jakie dokładnie kompetencje i jacy specjaliści są potrzebni, by z sukcesem rozwijać chmurę Oracle w Polsce oraz całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej?

Technologia chmury jest wymagająca pod względem kadrowym. W przypadku stanowisk technicznych oprócz standardowych umiejętności – takich jak: znajomość technologii czy produktów, administracja, zapewnienie stabilności, budowa i utrzymanie – równie istotna jest szeroka świadomość biznesowa, rozumienie potrzeb naszych klientów, a co za tym idzie, umiejętność szybkiego rozwijania oprogramowania czy całego środowiska. Osoby zatrudniane w Oracle na stanowiskach technicznych muszą – podobnie jak sprzedawcy – mieć wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, np. komunikację werbalną i niewerbalną, łatwość w budowaniu relacji, autoprezentację itp. W erze chmury, kiedy klientowi łatwiej będzie zmieniać dostawcę, ogłada biznesowa i trwałość relacji interpersonalnych stają się nieocenione.

Natomiast od kandydatów na stanowiska sprzedażowe i technicznego wsparcia sprzedaży (konsultanci sprzedaży, architekci rozwiązań itp.) oczekujemy głębokiego rozumienia przewagi usług chmurowych nad tradycyjnymi, doświadczenia w bliskiej współpracy z klientem oraz znajomości regulacji i otoczenia prawnego (lokalnego i UE) w kontekście dostarczania rozwiązań cloud computing. Poszukiwani są także specjaliści od bezpieczeństwa w chmurze, kontroli dostępu czy zarządzania tożsamością. Ważne są popularne w branży certyfikaty, np. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager) czy GSEC (Security Essentials Certification).

Czy rewolucja chmurowa oznacza rewolucję na rynku pracy IT?

Czy to oznacza, że specjaliści od baz danych Oracle nie będą już tak bardzo poszukiwani jak dotychczas?

Eksperci od baz danych będą zawsze potrzebni – zwłaszcza ci, którzy mają kompetencje w obszarze bazodanowych nowinek technologicznych. Nasza innowacyjna baza danych Oracle 12c z opcją zarządzania wieloma bazami danych jak jedną (multitenant), maszyna bazodanowa Exadata czy cała dziedzina analityki (BI, Big Data) nadal kreują bardzo ciekawe stanowiska pracy dla specjalistów baz danych Oracle w naszej firmie. Ostatnio pojawił się kolejny innowacyjny temat technologiczny: usługi Data as a Service (DaaS). Jest wiele możliwości łączenia klasycznej wiedzy administratorskiej z nowoczesnymi technologiami chmurowymi. Jak na razie obserwuję wśród kandydatów wciąż pewną rezerwę i dystans w odniesieniu do stanowisk skoncentrowanych stricte na cloud computingu, jednak jestem pewna, że szersza adaptacja tych specjalizacji jest tylko kwestią czasu.

Co doradziłaby Pani młodym pracownikom czy studentom IT zainteresowanym pracą w Oracle?

Takim osobom doradziłabym przede wszystkim budowanie kompetencji w obszarach zgodnych z globalnymi trendami rozwoju informatyki, takimi jak: chmura, mobilność, internet rzeczy czy bezpieczeństwo. Zachęcałabym też specjalistów już teraz do większej proaktywności i otwartości na stanowiska związane z technologiami takimi jak SaaS czy PaaS. W momencie, gdy większość kandydatów na rynku pracy zorientuje się, że warto podążać za najnowszymi trendami, wówczas najlepsze stanowiska będą już dawno obsadzone. Rozwój cloud computingu i cyfryzacja całego naszego życia są nieuniknione, zatem warto się pośpieszyć!