Czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić?

Zdaniem przedsiębiorców, o sukcesie w biznesie w trzech czwartych decydują cechy wrodzone przedsiębiorcy. Dostawcy kapitału na ich przedsięwzięcia bardziej cenią sobie natomiast doświadczenie.

Jakie cechy sprawiają, że przedsiębiorca odnosi sukces? Ervin L. Black, Greg Burton i Anne M. Traynor z Brigham Young University oraz David Wood z Indiana University Bloomington przeprowadzili na ten temat badanie wśród samych przedsiębiorców i przedstawicieli venture capital (Black, Ervin L., Burton, F. Greg, Traynor, Anne M. and Wood, David A., "Are Entrepreneurs Born or Made? Views of Entrepreneurs and Venture Capitalists", czerwiec 2005, dostępne w sieci SSRN:http://ssrn.com/abstract=735563 ).

Badanie wykazało, że przedsiębiorcy znacznie częściej niż dostawcy vc za podstawę sukcesu uznają cechy wrodzone osoby (np. pracowitość, wytrwałość, skłonność do podejmowania ryzyka). Badacze sprawdzali także, czy przedsiębiorcy wiedzą, jakich cech pożądają u nich najbardziej właściciele kapitału, który może być ewentualnie zainwestowany.

Okazało się, że wiedzą tą dysponują przedsiębiorcy, którzy już zetknęli się z funduszami vc; ci nie różnią się z przedstawicielami vc jeśli chodzi o określenie kryteriów udanej inwestycji. Odmienna sytuacja jest w przypadku przedsiębiorców bez doświadczenia we współpracy z vc: ich poglądy co do gwarancji sukcesu inwestycji według vc odbiegają znacząco od wizji samych vc.

Najistotniejsze zdaniem badanych czynniki powodzenia w biznesie podzielono na trzy kategorie: wrodzone, umiejętności wyuczone i doświadczenie.

Przedsiębiorcy najwyżej wycenili cechy wrodzone: pracowitość (wskazało ją 14,5% badanych), wytrwałość (10,8%), skłonność do podejmowania ryzyka (8,4%), wizja (7,2%) i niezależność (4,8%). Cechy wrodzone pojawiły się 62 razy wśród 83 odpowiedzi udzielonych przez przedsiębiorców.

Z kolei dla przedstawicieli venture capital największe znaczenie ma doświadczenie. Wskazywali kolejno: doświadczenie działania w danej branży, na danym rynku (9,3%), doświadczenie marketingowe (8,2%), pasja (7,2%), zdolności przywódcze (7,2%), doświadczenie w inicjowaniu działalności (6,2%).

Podsumowując: zdaniem przedsiębiorców, o sukcesie w biznesie w trzech czwartych decydują cechy wrodzone przedsiębiorcy. Tymczasem według decydujących o finansowaniu - predestynacja do biznesowego sukcesu to tylko 44% pewności powodzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200