Czy można łatwo i szybko wdrożyć zaawansowany system ERP?

Podczas październikowej konferencji IFS World Conference w Bostonie firma zaprezentowała swoją strategię na najbliższe lata, a także wyniki rozwoju ekosystemu firm partnerskich i przykłady szybkich wdrożeń oprogramowania.

Strategia IFS to z jednej strony koncentracja na pięciu branżach i trzech kategoriach produktów, a z drugiej inwestycje w rozwój i rozszerzenie współpracy z firmami niezależnymi, których rozwiązania zintegrowane z oprogramowaniem IFS mogą wzbogacić podstawową ofertę firmy.

Branże na których IFS się koncentruje to sektory lotnictwa i obrony, energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy, produkcyjny, konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury oraz usług serwisowych.

Zobacz również:

  • Trendy i wyzwania dla przedsiębiorców w 2024 roku – ekspercka analiza Comarch

Natomiast trzy rodzaje produktów oferowanych przez firmę to systemy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstw), EAM (Enterprise Asset Management – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw) oraz ESM (Enterprise Service Management – zarządzanie obsługą serwisową).

Jaka jest strategia IFS i źródło dobrych wyników firmy mówi Darren Roos, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu IFS.

Jakie są wyniki firmy?

Darren Roos, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu IFS. Źródło: IFS.

W ostatnich latach biznes IFS rośnie o ok. 20% rocznie i przewidujemy, że już w 2021 roku obroty przekroczą poziom 1 mld USD, a więc znacznie wzrosną w porównaniu do obecnie notowanej wartości ok. 700 mln USD. Oznacza to też, że firma rośnie blisko 3-krotnie szybciej niż rynek systemów ERP.

Warto odnotować, że znacząco zwiększyliśmy środki przeznaczane na badania i rozwój - obecnie są one dwukrotnie większe niż 3 lata temu.

A gdy w kwietniu 2018 roku objąłem stanowisko dyrektora generalnego IFS, jednym z moich priorytetów było opracowanie jasnej i spójnej strategii rozwoju firmy, takiej, która zapewniłaby sukces biznesowy.

Jakie są podstawowe założenia tej strategii?

Przede wszystkim koncentracja na rozwiązaniach adresowanych do 5 branż, 3 rodzajach produktów, a także, co bardzo ważne, inwestycje w rozwijania ekosystemu firm partnerskich, które mogą uzupełnić i wzbogacić ofertę IFS, a w efekcie zapewnić naszym klientom większy wybór rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb.

Jednocześnie rozwijamy technologię w taki sposób, by była oparta na otwartych standardach i dawała klientom możliwość wyboru różnorodnych rozwiązań najlepiej dopasowanych do ich wymagań. Na przykład nikogo nie namawiamy do przejścia do chmury i oferujemy systemy działające zarówno w chmurze, jak i on-premise.

Jakie są główne zalety rozwiązań oferowanych przez IFS?

Możliwość szybkiego wdrożenia systemu nawet w 12 tygodni i łatwość użytkowania. Oprócz tego, według szacunków, firmy korzystające z naszych rozwiązań mogą osiągnąć wskaźnik zwrotu inwestycji ROI na poziomie 413% w ciągu 5 lat.

Dobrym przykładem może być wdrożenie oprogramowania IFS Applications 10 właśnie w naszej firmie. Trwało ono pół roku. Tyle czasu niezbędne było do lokalizacji, wdrożenia i migracji danych przechowywanych wcześniej w siedmiu instancjach poprzedniej wersji IFS Applications.

Co nowego zaprezentował IFS na konferencji w Bostonie

Po ubiegłorocznej premierze pakietu IFS Applications 10 trudno było w tym roku oczekiwać jakichś zasadniczych nowości w zakresie podstawowego oprogramowania oferowanego przez firmę. Dlatego podczas IFS World 2019 najciekawsze prezentacje związane były z wynikami IFS i strategią firmy.

Jeśli chodzi o newsy to przede wszystkim Darren Roos, dyrektor generalny IFS ogłosił informację o przejęciu przez IFS firmy Astea, liczącego się na globalnym rynku dostawcy rozwiązań FSM (Field Service Management), co rozszerzy liczbę klientów IFS w tym segmencie rynku. Przejęcie ma zostać ostatecznie zrealizowane w IV kwartale 2019 roku.

Oprócz tego ogłoszono też rozszerzenie wsparcia dla partnerów i klientów firmy o trzy nowe usługi: IFS Community, IFS Select oraz IFS Success, które są uzupełnieniem standardowych opcji wsparcia technicznego.

IFS Community to portal dla partnerów, klientów i pracowników IFS, który umożliwia współdzielenie wiedzy i ułatwia rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Natomiast IFS Select oraz IFS Success mają dostarczyć informacji o kierunkach rozwoju oprogramowania ERP oraz możliwościach zwiększenia jego praktycznej, biznesowej wartości przez wykorzystanie najlepiej dopasowanego do potrzeb zestawu aplikacji. Wprowadzając te usługi konsultacyjne IFS chce aktywnie wspomóc użytkowników w planowaniu strategicznych inicjatyw, wsparciu wzrostu i efektywności biznesu i proaktywnym zarządzaniu ryzykiem i zgodnością z regulacjami prawnymi.

Zakresy pakietów usług dopasowano do potrzeb przedsiębiorstw o różnej wielkości, od korporacji o globalnym zasięgu, oczekujących współpracy z dedykowanym zespołem ds. klienta, do średnich firm, które potrzebują bieżących usług zarządzania aplikacjami i pomocy technicznej.

Nowy, opracowany przez IFS i oparty na przeglądarce interfejs użytkownika IFS Aurena współpracuje obecnie ze wszystkimi aplikacjami IFS, co ogłosił podczas konferencji Christian Pedersen, dyrektor ds. rozwoju produktów w IFS. Aurena może funkcjonować na wszystkich rodzajach urządzeń, jak komputery, laptopy lub smartfony pracujące pod kontrolą systemów iOS, Android i Windows. Jest jednocześnie interfejsem, który użytkownik może w pełni konfigurować i dostosowywać do własnych wymagań.

Jednocześnie firma przyłączyła się do organizacji OpenAPI Initiative otwierając dostęp doponad 15 tys. funkcji zawartych w firmowych bibliotekach programistycznych API. Jest to duże ułatwienie dla niezależnych firm, które chciałyby zintegrować oprogramowanie ze środowiskiem IFS. Z drugiej strony, dla IFS jest to szansa na rozszerzenie zakresu i różnorodności funkcji dostępnych dla użytkowników korzystających z produktów firmy.

„Dostarczamy podstawowe elementy technologii w postaci tysięcy funkcji API, które nasi klienci i partnerzy mogą wykorzystać do swoich celów. Dzięki temu są w stanie skonstruować i rozbudować własne środowiska oparte na rozwiązaniach IFS, używając tych samych funkcji API co nasz zespół” powiedział Christian Pedersen.

Szybkie wdrożenia IFS Applications 10

Podczas konferencji prezentowano przykłady wdrożeń, które miały być ilustracją dla twierdzeń, że system IFS Applications 10 można wdrożyć łatwo i wyjątkowo szybko.

Główne i najbardziej szczegółowo prezentowane było wdrożenie IFS Applications 10 w strukturze IFS, gdzie scalono 7 instancji starszych wersji IFS Applications funkcjonujących w różnych regionach świata i obsługujących 3700 pracowników w 27 krajach w jeden centralny system działający w chmurze. Lokalizacja, wdrożenie i migracja danych zajęły zaledwie 24 tygodnie.

Wdrożenie IFS Applications 10 w IFS obejmowało nie tylko sam system ERP, ale również zestaw dodatkowych aplikacji oferowanych przez niezależnych producentów.

Czy można łatwo i szybko wdrożyć zaawansowany system ERP?

Wdrożenie IFS Applications 10 w IFS obejmowało również zestaw dodatkowych aplikacji oferowanych przez niezależnych producentów.

Imponujące wzrosty i wyniki finansowe

Według raportu za I półrocze 2019 roku, przychody IFS wzrosły o 24% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie firma odnotowała 48-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży licencji oraz 58-procentowy ze sprzedaży usług chmurowych.

Jeśli chodzi o polski rynek, to wyniki są jeszcze lepsze, z wyjątkiem usług świadczonych w chmurze. Na razie IFS nie może się w naszym kraju pochwalić żadnym klientem, który zdecydował by się na zakup systemu ERP oferowanego jako usługa, jak przyznaje Marcin Taranek, prezes IFS Poland i IFS CEE.

Czy można łatwo i szybko wdrożyć zaawansowany system ERP?

Imponujące wzrosty, tak można określić finansowe wyniki IFS w I połowie 2019 roku.

Plany IFS na najbliższą przyszłość

Na kolejnej konferencji IFS World głównym tematem będzie zapewne nowa architektura systemów zarządzania obsługą serwisową, planowania zasobów i zarządzania majątkiem przedsiębiorstw wykorzystująca zintegrowane mechanizmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz mieszanej rzeczywistości AR.

Obecnie jest ona w trakcie opracowywania i według zapowiedzi ma pojawić się na rynku w 2020 roku. Na tej nowej architekturze będzie się opierać cała oferta oprogramowania IFS związanego z obsługą produkcji i zarządzaniem usługami.

Podczas konferencji IFS World 2019 zaprezentowane zostały przykłady zastosowań takich technologii opracowywanych zarówno przez IFS, jak i partnerów tej firmy.

Były to m.in. demonstracje wykorzystania technologii rzeczywistości mieszanej do zdalnej asysty w działaniach serwisowych oraz funkcji serwisu predykcyjnego.

Technologie takie, jak IoT (internet rzeczy), AR (rozszerzona rzeczywistość), AI (sztuczna inteligencja) i ML (uczenie maszynowe) mają pozwolić na zbudowanie rozwiązań, które ułatwią wdrożenie w przedsiębiorstwach mechanizmów do optymalizacji, automatyzacji i prognozowania aktywności biznesowej.

Nowa architektura będzie przeznaczona zarówno dla chmur, jak i środowisk lokalnych. Opiera się na kontenerach Kubernetes, które umożliwią uruchamianie aplikacji w chmurze, a jednocześnie pozwolą przenosić zadania obliczeniowe między chmurami i środowiskami lokalnymi. Ma udostępnić mechanizmy zarządzania pozwalające na łatwą integrację mechanizmów AI i ML ze wszystkimi aplikacjami IFS, a także automatyzację zarządzania procesami w których wykorzystywane są roboty przemysłowe.

Czy można łatwo i szybko wdrożyć zaawansowany system ERP?

Ambitne plany utrzymania wzrostów. IFS chce już w 2021 przekroczyć poziom 1 mld USD obrotów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200