Czy byk znów się rozpędzi?

Po kilku latach dryfowania Bull opracował nową strategię, którą zaczyna wprowadzać w życie, także w Polsce.

Po kilku latach dryfowania Bull opracował nową strategię, którą zaczyna wprowadzać w życie, także w Polsce.

Czy byk znów się rozpędzi?

<b>BARBARA PANEK</b>, dyrektor generalny Bull Polska

Po analizie działalności firmy Bull w ciągu ostatniego dziesięciolecia, można dojść do wniosku, że miała ona w Polsce wyjątkowego pecha. Po problemach związanych z systemem Poltax, wydawało się, że może być już tylko lepiej. Rzeczywiście, w latach 1996-1999 Bull skupił się na sprzedaży bankomatów i terminali POS, osiągając w tych dziedzinach odpowiednio 20 i 30% udziału w rynku. Restrukturyzacja firmy sprawiła jednak, że oba te działy zostały sprzedane. Sprzedaż bankomatów przejęła firma Diebold, a terminali POS - Ingenico.

Dwa podstawowe działy

Z początkiem 2002 r. prezesem Bulla został Pierre Bonelli. Zaproponowana przez niego nowa strategia rozwoju firmy została zaakceptowana przez akcjonariuszy i jest wprowadzana w życie. Zakłada koncentrację na trzech obszarach: dużych serwerach, integracji i outsourcingu oraz tworzeniu aplikacji niszowych. Firma zamierza skupiać się na czterech sektorach: finansowym, administracji publicznej, instytucji użyteczności publicznej i telekomunikacyjnym.

W ramach reorganizacji został podzielony na trzy działy. Payment Systems Business Unit zajmuje się opracowywaniem aplikacji dla systemów płatniczych i kartowych oraz systemów zarządzania terminalami, usługami integracji terminali z aplikacjami firm trzecich, a także systemami personalizacji kart.

Drugi Net Infrastructure & Systems dostarcza serwery zarówno działające w architekturze Intela, jak i oparte na procesorach PowerPC z systemem AIX oraz komputery mainframe - GCOS. Spełnia też rolę pomocniczą, m.in. przy integracji systemów i budowie sieci. Bull jest autorem systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną Evidian (poprzednio Open Master). Większość wdrożeń dotychczas była przeprowadzana na terenie USA i Europie Zachodniej. Firma planuje jednak wprowadzenie go także na rynek polski. Dział Business & eApplications Business dostarcza m.in. rozwiązania dla służb celnych. Prowadzi też projekty integracyjne.

Powrót do GUC

Struktura sprzedaży Bull Polska różni się od obserwowanej w Europie Zachodniej. Szczególnie we Francji, Wlk. Brytanii i Włoszech podstawą biznesu Bulla są serwery, które w Polsce stanowią niewielką część obrotów. Największy udział w przychodach Bull Polska mają rozwiązania tworzone na zamówienie sektora publicznego. Firma wyspecjalizowała się w przetargach dofinansowywanych z Funduszu PHARE.

"Procedury przetargowe PHARE są mocno sformalizowane i znacznie bardziej przejrzyste niż typowe przetargi w administracji. Zniechęca to wielu oferentów. Dla nas procedury unijne to chleb powszedni" - przekonuje Barbara Panek, dyrektor generalny Bull Polska. Sprzedaż sprzętu i oprogramowania stanowi ok. 50% przychodów. Druga połowa to usługi. Łączne obroty w 2002 r. wyniosły ok. 44 mln zł (49 mln zł rok wcześniej).

Wśród najważniejszych projektów Bull Polska należy wymienić budowę dla Głównego Urzędu Ceł Systemu Taryfy Celnej Isztar. W marcu br. firma przystąpiła do rozbudowy systemu Isztar 2 w celu zapewnienia jego kompatybilności z unijnym rozwiązaniem - TARIC 2.

Zdalne płatności

Sporą część sprzedaży Bull Polska stanowią rozwiązania dla sektora finansowego, zwłaszcza w dziedzinie obsługi płatności kartami. Niedawno firma stworzyła aplikację dla terminali POS, pozwalającą na dokonywanie płatności za usługi telefoniczne typu pre-paid. Korzysta z niej PolCard w porozumieniu z Polską Telefonią Cyfrową (Era). Być może już wkrótce aplikacja zostanie rozbudowana o możliwość zapłaty za abonamentowe usługi w sieciach GSM. Pod koniec 2002 r. Bull Polska zaoferuje instytucjom użyteczności publicznej rozwiązanie dla inkasentów (na bazie urządzeń Ingenico), umożliwiające nie tylko wydruk faktury, ale też natychmiastowe dokonanie zapłaty należności za pomocą karty płatniczej.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200