Czy Oracle i Microsoft pogrążą platformę Google Android?

Coraz bardziej wymierne stają się roszczenia dotyczące technologii wykorzystanych w systemie Google Android. Z nieoficjalnych informacji wynika, że władze koncernu Oracle negocjują wysokość opłat za prawo do wykorzystywania technologii zawartych w systemie Android bezpośrednio z producentami urządzeń korzystających z tej platformy. Podobne opłaty od kilku producentów pobiera już koncern Microsoft. Mówi się o stawkach rzędu kilkunastu dolarów od każdego sprzedanego urządzenia.

Na sile przybierają roszczenia firm Oracle i Microsoft w zakresie technologii wykorzystanych w środowisku Google Android. Zdaniem analityków, obok firmy Google która potencjalnie może być zmuszona do dzielenia się przychodami m.in. z komercyjnych usług dla środowiska Android, największym przegranym może tu okazać się społeczność zaangażowana w rozwój systemu oraz twórcy oprogramowania dla tej platformy.

Spór sądowy w sprawie wykorzystania w środowisku Android opatentowanych technologii należących do koncernu Oracle trwa już niemal rok. W sierpniu 2010 roku przedstawiciele koncernu Oracle zarzucili twórcom platformy Google Android bezprawne wykorzystanie chronionych prawnie rozwiązań technologicznych. Mowa tu przede wszystkim o stworzonym na potrzeby mobilnego systemu operacyjnego środowisku uruchomieniowym języka Java. Wirtualna maszyna Dalvik ma naruszać patenty dotyczące m.in. rozwiązań związanych z kontrolą dostępu do zasobów sprzętowych, wstępnym przetwarzaniem i dynamiczną obsługą klas danych oraz interpretacją funkcji z zakresu interpretacji kodu maszynowego i wirtualizacji. Pojawiają się wręcz opinie mówiące, że w źródłach systemu Google Android znajdują się elementy kodu wprost zaczerpnięte z implementacji Javy należącej do firmy Oracle. Przedstawiciele amerykańskiego giganta oszacowali szkody poniesione w wyniku naruszenia patentów na 2,6 mld USD. Zdaniem władz koncernu Oracle wartość ewentualnego odszkodowania powinna uwzględniać m.in. wysokość przychodów firmy Google z tytułu emisji treści reklamowych wyświetlanych na terminalach bazujących na środowisku Android.

Zobacz również:

  • Większa wydajność nie oznacza większego TCO
  • Były programista Microsoftu: wydajność Windows 11 jest "komicznie zła" nawet na potężnym PC

Można być niemal pewnym, że Google prowadzi prace mające na celu opracowanie rozwiązań, które uniezależniłyby środowisko Android od technologii opatentowanych przez inne firmy. Jednocześnie wspomniane patenty Oracle dotyczą przede wszystkim obsługi niskopoziomowych funkcji terminali mobilnych. Z tego względu stworzenie alternatywnych rozwiązań może wymagać zasadniczych zmian w architekturze systemu i okazać się nieopłacalne. Niewykluczone więc, że spór między firmami Oracle i Google zakończy się ugodą. Eksperci są jednak zdania, że wygrana firmy Oracle przyczyni się do znacznego zahamowania rozwoju środowiska Google Android. Z nieoficjalnych informacji wynika, że władze koncernu Oracle zamierzają domagać się od producentów telefonów komórkowych kwoty rzędu 15- 20 USD za każdy sprzedany terminal wykorzystujący oprogramowanie Android. W konsekwencji takiego działania zdecydowanemu zwiększeniu uległyby koszty produkcji urządzeń przenośnych korzystających z systemu operacyjnego Google. Gdyby doniesienia potwierdziły się, to Android straciłby przewagę kosztową nad rozwiązaniami alternatywnymi. Zdaniem analityków w takiej sytuacji wielu producentów telefonów komórkowych zweryfikowałoby wcześniejsze plany wyboru środowiska Android jako bazy dla rozwoju własnej oferty. Bardziej atrakcyjną platformą mógłby okazać się m.in. system Windows Phone. W ramach licencji Windows Phone koncern Microsoft oferuje producentom urządzeń mobilnych bezpłatne usługi związane z integracją oprogramowania z wykorzystaną platformą sprzętową. W przypadku urządzeń bazujących na środowisku Android o tego typu integrację poszczególni producenci terminali mobilnych muszą zadbać w dużej mierze samodzielnie. "Obecnie, z perspektywy producentów urządzeń mobilnych, za wykorzystaniem systemu Android przemawiają przede wszystkim dwa czynniki - jest on bezpłatny i wysoce modyfikowalny. Konieczność licencjonowania jednego z najważniejszych elementów środowiska operacyjnego i brak kompleksowego wsparcia w zakresie integracji mogą ostudzić zapał względem systemu Android" - uważa Jack Gold, właściciel firmy analitycznej J. Gold Associates.

Nieoficjalnie mówi się, że przedstawiciele Oracle prowadzą już rozmowy z największymi producentami telefonów komórkowych. Władze koncernu mają proponować m.in. zawarcie porozumienia w sprawie bezpośredniego licencjonowania technologii wykorzystanych w środowisku Android na preferencyjnych warunkach. Przedstawiciele Oracle nie potwierdzają jednak tych doniesień. Eksperci nie wykluczają jednak, że władze Oracle podejmując próby nawiązania współpracy licencyjnej bezpośrednio z producentami terminali bazujących na środowisku Android stara się skłonić firmę Google do zawarcia stosownej ugody licencyjnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200