Czy Java podzieli los Unixa?

Sun Microsystems chce zachować decydujący głos w sprawach dotyczących rozwoju języka Java.

Sun Microsystems chce zachować decydujący głos w sprawach dotyczących rozwoju języka Java.

Coraz poważniejsze stają się obawy, czy konkurencja między firmami programistycznymi nie doprowadzi do powstania kilku, różniących się od siebie odmian języka Java, stworzonego przez Sun Microsystems. W ubiegłym tygodniu JavaSoft, oddział Suna ogłosił inicjatywę o nazwie "100% Pure Java Initiative", która zmierza do przejęcia kontroli nad przyszłością rozwoju tego języka. JavaSoft będzie badał zgodność kodu źródłowego aplikacji stworzonych przez niezależne firmy programistyczne z podstawową specyfikacją języka, dostarczoną w Java Development Kit (JDK). Jak twierdzą przedstawiciele Suna, do podjęcia inicjatywy zmusili ich sami programiści, którzy od dłuższego czasu narzekali, że stworzony przez nich kod działa inaczej w przeglądarkach internetowych, produkcji Netscape Communications i Microsoftu. Obie firmy wprowadziły własne rozszerzenia do specyfikacji JDK.

Poparcie dla inicjatywy "100% Pure Java Initiative" zgłosiły już IBM, Netscape i Oracle oraz sto mniejszych firm. Koncerny, które bezpośrednio rywalizują z Microsoftem na rynku internetowym, zapowiedziały, że w przyszłości będą w większym stopniu korzystać z oryginalnej specyfikacji.

Jak twierdzą analitycy rynku, działania Sun Microsystems skierowane są bezpośrednio przeciwko Microsoftowi. Firma Billa Gatesa zapowiedziała, że nie przyłączy się do inicjatywy "oczyszczania" Javy.

W myśl umów licencyjnych, zawartych z Sunem, Microsoft i Netscape, powinny same sprawdzać produkty za pomocą dostarczonych w JDK testów zgodności. Licencjobiorcy, po samodzielnym testowaniu kodu aplikacji, umieszczają na produkcie odpowiedni certyfikat. Oddział Suna, JavaSoft do tej pory nie stosował wobec obu producentów przymusu i nie weryfikował ich testów. Java Development Kit 1.0 wyposażone było w 50 testów, najnowsze JDK 1.1 ma ich już 5 tys. Microsoft nie zdecydował się dotychczas, czy będzie korzystał z JDK 1.1 w testowaniu swych produktów. Natomiast Netscape już się na to zgodził.

"Jeżeli wszyscy chcą by Java miała 100% czystość, a zarazem pozostała językiem otwartym, trzeba przedstawić ją do zatwierdzenia komitetowi standaryzacyjnemu" - stwierdził Brad Chase, z kierownictwa działu internetowego Microsoftu. "Takie rozwiązanie dla technologii ActiveX zamierza właśnie przyjąć Microsoft" - dodaje Brad Chase.

Przedstawiciele Suna potwierdzają, iż rozważali możliwość przekazania przyszłego rozwoju Javy w ręce niezależnego komitetu standaryzacyjnego, ale ich zdaniem, na razie jest jeszcze na to za wcześnie. Uważają oni natomiast, że Microsoft zmierza decydować o rozwoju Jvy poprzez dodawanie własnych rozszerzeń do popularnych przeglądarek intenetowych.

Prezes rady nadzorczej JavaSoft Alan Baratz stwierdził, że aplikacje Javy uzyskają prawo do certyfikatu 100% Pure Java, jeżeli ich kod źródłowy pomyślnie przejdzie cykl szybkich testów programowych, które firma ma rozpocząć na początku 1997 r.


TOP 200